I ROK II SEMESTR

advertisement
II ROK NEUROLOGOPEDII 3 SEMESTR
rok akademicki 2011/2012
DATA
godz.
(od-do)
Ilość
godz.
9.00 – 13.00
5
WCZESNA OPIEKA LOGOPEDYCZNA
5
DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI (MPD,
UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, AUTYZM,
NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI)
wykład dr n. med. Beata Kazek
10
ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
W KSZTAŁTOWANIU MOWY I JĘZYKA
wykład
9.00 – 13.00
5
DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI (MPD,
UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, AUTYZM,
NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI)
wykład dr n. med. Beata Kazek
13.30-17.30
5
PODSTAWY NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
wykład dr n. med. Beata Kazek
12-02-2012
13.30-17.30
25-02-2012 9.00 – 17.00
26-02-2012
10-03-2012
9.00 – 13.00
5
13.30-17.30
5
11-03-2012 9.00 – 17.00
10
Przedmiot
DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI (MPD,
UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, AUTYZM,
NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI)
PODSTAWY NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
DIAGNOZA, METODY BADANIA I TERAPIA
DZIECI Z ZABURZENIAMI SŁUCHU
Rodzaj
zajęć
Prowadzący zajęcia
nr s.
wykład dr Danuta Pluta - Wojciechowska
sala
RW
sala
RW
sala
RW
wykład dr n. med. Ewa Emich-Widera
107
wykład dr n. med. Ewa Emich-Widera
107
ćw.
gr. C
dr Katarzyna Plutecka
RW
21-04-2012
GODZ. ZAJĘĆ
9.00 – 13.00
13.30 – 17.30
GRUPA A
GRUPA B
GRUPA C
GRUPA D
DIAGNOZA, METODY
DIAGNOZA I TERAPIA
WCZESNA OPIEKA
DIAGNOZA I TERAPIA
BADANIA I TERAPIA DZIECI
NEUROLOGICZNYCH
LOGOPEDYCZNA
NEUROLOGICZNYCH
Z ZABURZENIAMI SŁUCHU
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
mgr Katarzyna Pietras
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
mgr Barbara Kasica
mgr Joanna Błażejewska
GCZDz – Katowice Ligota
mgr Marzena Machoś (UŚ; s. 207)
Ośrodek PZG, ul. Francuska
UŚ; s. 103
DIAGNOZA I TERAPIA
WCZESNA OPIEKA
DIAGNOZA I TERAPIA
ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI
LOGOPEDYCZNA
NEUROLOGICZNYCH
MOWY U DZIECI
mgr Katarzyna Pietras
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
mgr Elżbieta Skrzypiec-
GCZDz – Katowice Ligota
mgr Marzena Machoś (UŚ; s. 207)
DIAGNOZA, METODY
BADANIA I TERAPIA DZIECI
Z ZABURZENIAMI SŁUCHU
mgr Barbara Kasica
Ośrodek PZG, ul. Francuska
Kucharzewska (UŚ; s. 103)
22-04-2012
9.00 – 17.00
DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI MOWY U DZIECI
dr Mieczysław Chęciek
sala RW
26-05-2012
9.00 – 13.00
13.30 – 17.30
WCZESNA OPIEKA
DIAGNOZA I TERAPIA
DIAGNOZA, METODY
DIAGNOZA I TERAPIA
LOGOPEDYCZNA
NEUROLOGICZNYCH
BADANIA I TERAPIA DZIECI
NEUROLOGICZNYCH
mgr Katarzyna Pietras
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
Z ZABURZENIAMI SŁUCHU
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
GCZDz – Katowice Ligota
mgr Joanna Błażejewska
mgr Barbara Kasica
mgr Marzena Machoś
UŚ; s. 08
Ośrodek PZG, ul. Francuska
UŚ; s. 207
ELEMENTY SI
DIAGNOZA, METODY
DIAGNOZA I TERAPIA
DIAGNOZA I TERAPIA
W KSZTAŁTOWANIU
BADANIA I TERAPIA DZIECI
NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI
MOWY I JĘZYKA
Z ZABURZENIAMI SŁUCHU
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
MOWY U DZIECI
mgr Katarzyna Kasica
mgr Barbara Kasica
mgr Marzena Machoś
mgr Elżbieta Bijak (UŚ; s. 104)
Ośrodek PZG, ul. Francuska
Ośrodek PZG, ul. Francuska
UŚ; s. 207
27-05-2012
9.00 – 13.00
DIAGNOZA I TERAPIA
WCZESNA OPIEKA
DIAGNOZA I TERAPIA
DIAGNOZA I TERAPIA
NEUROLOGICZNYCH
LOGOPEDYCZNA
ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI
NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ MOWY U
mgr Katarzyna Pietras
MOWY U DZIECI
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
DZIECI
GCZDz – Katowice Ligota
mgr Elżbieta Bijak
mgr Marzena Machoś
UŚ; s. 104
UŚ; s. 207
mgr Agnieszka Wilk
UŚ; s. 115
13.30 – 17.30
DIAGNOZA I TERAPIA
DIAGNOZA I TERAPIA
DIAGNOZA I TERAPIA
WCZESNA OPIEKA
NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI
NEUROLOGICZNYCH
LOGOPEDYCZNA
ZABURZEŃ MOWY U
MOWY U DZIECI
ZABURZEŃ MOWY U
mgr Katarzyna Pietras
DZIECI
mgr Elżbieta Skrzypiec-
DZIECI
GCZDz – Katowice Ligota
mgr Agnieszka Wilk
Kucharzewska (UŚ; s. 08)
UŚ; s. 115
mgr Marzena Machoś
UŚ; s. 207
02-06-2012
9.00 – 13.00
13.30 – 17.30
DIAGNOZA I TERAPIA
ELEMENTY SI
ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI
W KSZTAŁTOWANIU MOWY
MOWY U DZIECI
I JĘZYKA
mgr Elżbieta Skrzypiec-
mgr Katarzyna Kasica
Kucharzewska (UŚ; s. 08)
Ośrodek PZG, ul. Francuska
ELEMENTY SI
DIAGNOZA I TERAPIA
W KSZTAŁTOWANIU
NEUROLOGICZNYCH
MOWY I JĘZYKA
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
mgr Katarzyna Kasica
mgr Joanna Błażejewska
Ośrodek PZG, ul. Francuska
UŚ; s. 08
DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGICZNYCH ZABURZEŃ
MOWY U DZIECI
mgr Marzena Machoś
UŚ; s. 207
DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGICZNYCH ZABURZEŃ
MOWY U DZIECI
mgr Marzena Machoś
UŚ; s. 207
03-06-2012
9.00 – 13.00
DIAGNOZA I TERAPIA
NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ MOWY U
DZIECI
mgr Agnieszka Wilk
UŚ; s. 115
13.30 – 17.30
DIAGNOZA I TERAPIA
NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
mgr Joanna Błażejewska
UŚ; s. 08
DIAGNOZA I TERAPIA
DIAGNOZA I TERAPIA
NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI
ZABURZEŃ MOWY U
MOWY U DZIECI
DZIECI
mgr Elżbieta Skrzypiec-
mgr Agnieszka Wilk
Kucharzewska (UŚ; s. 08)
UŚ; s. 115
DIAGNOZA I TERAPIA
NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ MOWY
U DZIECI
mgr Marzena Machoś
UŚ; s. 207
ELEMENTY SI
W KSZTAŁTOWANIU
MOWY I JĘZYKA
mgr Katarzyna Kasica
Ośrodek PZG, ul. Francuska
ELEMENTY SI
W KSZTAŁTOWANIU
MOWY I JĘZYKA
mgr Katarzyna Kasica
Ośrodek PZG, ul. Francuska
DIAGNOZA I TERAPIA
NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
mgr Marzena Machoś
UŚ; s. 207
23-06-2012
9.00 – 13.00
WCZESNA OPIEKA
LOGOPEDYCZNA
mgr Katarzyna Pietras
GCZDz – Katowice Ligota
DIAGNOZA I TERAPIA
ELEMENTY SI
DIAGNOZA, METODY
NEUROLOGICZNYCH
W KSZTAŁTOWANIU
BADANIA I TERAPIA DZIECI
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
MOWY I JĘZYKA
Z ZABURZENIAMI SŁUCHU
mgr Joanna Błażejewska
mgr Katarzyna Kasica
mgr Barbara Kasica
UŚ; s. 207
Ośrodek PZG, ul. Francuska
Ośrodek PZG, ul. Francuska
13.30 – 17.30
DIAGNOZA, METODY
ELEMENTY SI
DIAGNOZA I TERAPIA
WCZESNA OPIEKA
BADANIA I TERAPIA DZIECI
W KSZTAŁTOWANIU MOWY
ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI
LOGOPEDYCZNA
Z ZABURZENIAMI SŁUCHU
I JĘZYKA
MOWY U DZIECI
mgr Katarzyna Pietras
mgr Barbara Kasica
mgr Katarzyna Kasica
mgr Elżbieta Bijak
GCZDz – Katowice Ligota
Ośrodek PZG, ul. Francuska
UŚ; s. 207
Ośrodek PZG, ul. Francuska
24-06-2012
9.00 – 13.00
DIAGNOZA I TERAPIA
NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ MOWY
U DZIECI
mgr Agnieszka Wilk
UŚ; s. 115
13.30 – 17.30
DIAGNOZA I TERAPIA
NEUROLOGICZNYCH
ZABURZEŃ MOWY
U DZIECI
mgr Agnieszka Wilk
UŚ; s. 115
DIAGNOZA, METODY
WCZESNA OPIEKA
DIAGNOZA I TERAPIA
BADANIA I TERAPIA DZIECI
LOGOPEDYCZNA
ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI
Z ZABURZENIAMI SŁUCHU
mgr Katarzyna Pietras
MOWY U DZIECI
mgr Barbara Kasica
GCZDz – Katowice Ligota
mgr Elżbieta Bijak
Ośrodek PZG, ul. Francuska
(UŚ; s. 207)
DIAGNOZA I TERAPIA
DIAGNOZA, METODY
ELEMENTY SI
NEUROLOGICZNYCH
BADANIA I TERAPIA DZIECI
W KSZTAŁTOWANIU
ZABURZEŃ MOWY U DZIECI
Z ZABURZENIAMI SŁUCHU
MOWY I JĘZYKA
mgr Joanna Błażejewska
mgr Barbara Kasica
mgr Katarzyna Kasica
UŚ; s. 207
Ośrodek PZG, ul. Francuska
Ośrodek PZG, ul. Francuska
Kierownik Studiów zastrzega możliwość ewentualnych kolejnych zmian w harmonogramie zajęć.
Download