Wykaz pracowników upoważnionych do podpisu dokumentów pod

advertisement
Załącznik nr 1
do Rozdziału IV –Zasady sporządzania dokumentów
Wykaz pracowników upoważnionych do podpisu dokumentów pod względem
formalno-rachunkowym, legalności celowości i gospodarności
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
do podpisu dokumentów pod celowości i gospodarności;
- Marek Polak
- Mirella Dragun
do podpisu dokumentów pod względem legalności;
- Hanna Kowalska
- Jadwiga Montowska
- Anna Kędzierska
- Marta Zembrzuska
-Sylwia Gołębiewska
- Katarzyna Szaciłowska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
do podpisu dokumentów pod celowości i gospodarności;
- Urszula Aptowicz
do podpisu dokumentów pod względem legalności;
- Barbara Wilamowska
- Wioletta Błaszkiewicz
- Elżbieta Maciejska
- Mariusz łazicki
- Sylwia Gołębiewska
Wydział Organizacyjny
do podpisu dokumentów pod celowości i gospodarności;
- Mariusz Szczechowicz
do podpisu dokumentów pod względem legalności;
- Wiesław Fiuk
- Janusz Szempliński
Wydział Budżetu i Finansów
do podpisu dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
- Justyna Lewandowska
- Anna Siwek
- Anna Tomkiel
- Katarzyna Jezierska
- Hanna Bytner
Download