Strona 1 ( reklama Małego Gościa )

advertisement
Strona 1 (reklama Małego Gościa)
W najnowszym „Małym Gościu Niedzielnym” magnes z napisem
JEZUS W POLSCE MIESZKA (grafika magnesu)
Strona 2
NR 16 • 17.04.2016
Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”
- chrzest Mieszka I wpłynął na dzieje Polski, a jemu samemu otwarł drogę do nieba;
- co zawiera długo oczekiwana adhortacja papieża Franciszka o rodzinie?
- rozmowa z Piotrem Beczałą – niedoszłym spawaczem, który został jednym z najlepszych
tenorów świata.
W NAJNOWSZYM „Małym Gościu”
- magnes z jubileuszowym napisem JEZUS W POLSCE MIESZKA
- jak przez 1050 lat zmieniały się granice państwa polskiego?
Strona 3
IV Niedziela Wielkanocna
Wprowadzenie do liturgii
Jezus mówi o sobie, że jest dobrym Pasterzem. A dobry pasterz troszczy się o swoje stado,
prowadzi owce, broni je i chroni. Pasterz nawołuje owce, a one rozpoznają jego głos. Będąc w
Kościele, jesteśmy jak owce, o które troszczy się najlepszy Pasterz. Jezus do nas mówi, kiedy
potrzeba wyciąga z opresji, pociesza, a przede wszystkim jest blisko i nawet, kiedy Go nie
widzimy i nie słyszymy, czuwa nad nami, żeby nas zaprowadzić do życia wiecznego. Czy
chcę iść za Jezusem-Pasterzem?
Kolekta
Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, + niech pokorny lud
dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Modlitwa wiernych
Świadomi wielkiego daru otrzymanego od Boga, daru życia wiecznego, z wiarą zanieśmy do
naszego Pasterza swoje modlitwy.
1. Za Kościół święty, jego papieża, biskupów i kapłanów, by uwikłany w codzienność
nigdy nie tracił z oczu ostatecznego celu, jakim jest życie wieczne.
2. Za wszystkich chrześcijan prześladowanych za swoją wiarę, by żyli nadzieją, że
kiedyś Bóg rozciągnie nam nimi swój namiot i otrze z ich oczu wszelką łzę.
3. Za wszystkich, którym w jakiś sposób doskwiera życie, by ufali, że droga, po której
prowadzi ich Bóg ostatecznie zaprowadzi ich do nieba.
4. Za powołanych do służby Bożej, by z radością odpowiedzieli na Boże wezwanie.
5. Za wszystkich zmarłych, by dobry Bóg wybawił ich od śmierci i dał im życie wieczne.
6. Za nas samych, byśmy zawsze, w każdej sprawie wiernie trwali w nauce Chrystusa,
naszego Pasterza.
Dobry Boże, który nigdy nie przestajesz się o nas troszczyć, wysłuchaj naszych pokornych
próśb i udziel nam także tych łask, o które nie ośmielamy się prosić; przez naszego Pasterza
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków Amen.
Modlitwa po Komunii
Boże, Dobry Pasterzu, wejrzyj łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego
Syna, * i wprowadź go na ucztę życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Strona 4
Reklama materiałów majowych
Download