melphalanum - Onkologia

advertisement
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
– 1311 –
Poz. 51
Załącznik C.39.
MELPHALANUM
Lp.
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,
JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA
KOD ICD-10
NAZWA ICD-10
1.
MELPHALANUM
C43
CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY
2.
MELPHALANUM
C43.0
CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
3.
MELPHALANUM
C43.1
CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
4.
MELPHALANUM
C43.2
CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
5.
MELPHALANUM
C43.3
CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
6.
MELPHALANUM
C43.4
CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
7.
MELPHALANUM
C43.5
CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
8.
MELPHALANUM
C43.6
CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
9.
MELPHALANUM
C43.7
CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
10.
MELPHALANUM
C43.8
CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE
11.
MELPHALANUM
C43.9
CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY
12.
MELPHALANUM
C56
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
13.
MELPHALANUM
C81
CHOROBA HODGKINA
14.
MELPHALANUM
C81.0
PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
15.
MELPHALANUM
C81.1
STWARDNIENIE GUZKOWE
16.
MELPHALANUM
C81.2
MIESZANOKOMÓRKOWA
17.
MELPHALANUM
C81.3
ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
18.
MELPHALANUM
C81.7
INNA CHOROBA HODGKINA
19.
MELPHALANUM
C81.9
CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
20.
MELPHALANUM
C82
21.
MELPHALANUM
C82.0
CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Lp.
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,
JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA
– 1312 –
KOD ICD-10
Poz. 51
NAZWA ICD-10
22.
MELPHALANUM
C82.1
MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
23.
MELPHALANUM
C82.2
WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
24.
MELPHALANUM
C82.7
INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
25.
MELPHALANUM
C82.9
CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
26.
MELPHALANUM
C83
27.
MELPHALANUM
C83.0
Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
28.
MELPHALANUM
C83.1
Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
29.
MELPHALANUM
C83.2
MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
30.
CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
MELPHALANUM
C83.3
WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
31.
MELPHALANUM
C83.4
IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
32.
MELPHALANUM
C83.5
LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
33.
MELPHALANUM
C83.6
NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
34.
MELPHALANUM
C83.7
GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
35.
MELPHALANUM
C83.8
INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
36.
MELPHALANUM
C83.9
ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
37.
MELPHALANUM
C84
38.
OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
MELPHALANUM
C84.0
ZIARNINIAK GRZYBIASTY
39.
MELPHALANUM
C84.1
CHOROBA SEZARY' EGO
40.
MELPHALANUM
C84.2
CHŁONIAK STREFY T
41.
MELPHALANUM
C84.3
CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
42.
MELPHALANUM
C84.4
OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
43.
MELPHALANUM
C84.5
INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
44.
MELPHALANUM
C85
45.
MELPHALANUM
C85.0
MIĘSAK LIMFATYCZNY
46.
MELPHALANUM
C85.1
CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Lp.
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,
JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA
– 1313 –
KOD ICD-10
Poz. 51
NAZWA ICD-10
47.
MELPHALANUM
C85.7
INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
48.
MELPHALANUM
C85.9
CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
49.
MELPHALANUM
C90
50.
MELPHALANUM
C90.0
SZPICZAK MNOGI
51.
MELPHALANUM
C90.1
BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
52.
MELPHALANUM
C90.2
POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
53.
MELPHALANUM
C92.0
OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
54.
MELPHALANUM
D45
CZERWIENICA PRAWDZIWA
55.
MELPHALANUM
E85
AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/
56.
MELPHALANUM
E85.0
SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
57.
MELPHALANUM
E85.1
SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA
58.
MELPHALANUM
E85.2
SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA
59.
MELPHALANUM
E85.3
WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
60.
MELPHALANUM
E85.4
ZLOKALIZOWANE (NARZADOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
61.
MELPHALANUM
E85.8
INNE AMYLOIDOZY
62.
MELPHALANUM
E85.9
AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA
SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH
Download