PW referaty

advertisement
Dr Dorota Maj
e-mail: [email protected] (proszę o wypełnienie i odesłanie do 20 października)
Referaty - polityka wyznaniowa
Lp. Temat
1.
(1*) Relacje pomiędzy religią i nauką
2.
(1) Kryzys religii i nauki
3.
(2) System cezaropapizmu
4.
(2) System teokratyzmu
5.
(2) System gallikanizmu
6.
(2) System józefinizmu
7.
(2) System separacji w wersji radzieckiej
8.
(2) Pojęcie i tryb zawierania konkordatu
9.
(3) Współczesne sekty religijne
10.
(3) Teologia wyzwolenia
11.
12.
(3) Kościoły prawosławne a integracja europejska (tzw. koncepcja
ruskiego świata)
(3) Kościoły protestanckie a integracja europejska
13.
(3) Kościół katolicki a integracja europejska
14.
(6) Fundamentalizm muzułmański
15.
(6) Rewolucja muzułmańska w Iranie
16.
(6) Fundamentalizm hinduistyczny
17.
(7) Przywództwo polityczne i religijne w islamie szyickim
18.
19.
(7) Przywództwo polityczne i religijne Mohandasa Karamchanda
Gandhiego
(7) Przywództwo polityczne i religijne w Tybecie
20.
(8) Przykłady rytuałów religijnych
21.
(8) Rytualizm nazizmu
22.
(8) Rytualizm faszyzmu
23.
(8) Rytualizm państw socjalistycznych
24.
(9) Doktryna judaizmu
25.
(9) Kult w judaizmie
26.
(9) Doktryna islamu
27.
(9) Kult w islamie
Imię i
nazwisko
28.
(9) Doktryna hinduizmu
29.
(9) Kult w hinduizmie
30.
(9) Doktryna i kult w anglikanizmie
31.
(9) Doktryna i kult w prawosławiu
32.
(9) Doktryna i kult w kalwinizmie
33.
(9) Doktryna i kult w luteranizmie

Numer w nawiasie odpowiada numerowi tematu z sylabusa.
Download