Rachunek do umowy zlecenia

advertisement
miejscowość, dn. ……………….
RACHUNEK ………………………..
Do umowy zlecenia nr ………………… z dnia …………………………….
Odbiorca rachunku:
…………………………………………..
Wystawca rachunku:
Imię i nazwisko:
NIP:
Miejsce zamieszkania:
Urząd Skarbowy:
…………………………..
…………………………..
…………………………..
……………………………
Wynagrodzenie: …………………………….. zł. brutto
Obliczenie wynagrodzenia:
·
·
·
·
·
·
·
Wynagrodzenie brutto wg rach.
……………
Składki społeczne
…………..
Koszty uzyskania 20 %
…………..
Dochód do opodatkowania
…………..
Składka na ubezpieczenie zdrowotne…………..
Podatek 18 %
…………..
Do wypłaty
……………
Składki płacone przez płatnika……….
Składki społeczne
FP
FGŚP
………...
…………
………..
Kwota do wypłaty:
……………………….. zł. (słownie: ………………………………….)
……………………………….…………
(podpis wystawcy rachunku)
Stwierdzam wykonanie prac zgodnie z umową
…………………….……………………
(podpis odbiorcy rachunku)
Download