Załącznik nr 4 do SWKO Załącznik nr 1 do Umowy DZ/341/ 7 /15

advertisement
Załącznik nr 4 do SWKO
Załącznik nr 1 do Umowy
DZ/341/
7 /15
CENNIK OFERENTA
Przedmiot konkursu:
Badania laboratoryjne – Pakiet 4
(badania toksykologiczne, telefoniczna konsultacja w zakresie toksykologii przez lekarza – toksykologa ( badania w kierunku obecności w moczu/
krwi alkoholi, leków, narkotyków, substancji trujących, metali ciężkich ) diagnostyka zatruć grzybami)
Udzielający zamówienia:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47 , 40 –635 Katowice – Ochojec
Lp.
a
1
2
Nazwa badania
b
Badanie toksykologiczne - panel lekowy
( Fenobarbital , Karbamazepina CBZ , Pochodne
benzodwuazepiny BDA , Trójcykliczne leki
przeciwdepresyjne TAD , Kwas walproinowy
VPA, Pochodne fenotiazyny , Salicylany)
Leki – oznaczenie ilościowe we krwi
(surowica/osocze): Digoksyna
Metoda oznaczenia – turbidymetryczna z
pomiarem kinetycznym
Planowana
Cena
liczba świadczeń jednostkowa
w okresie
netto
34 miesięcy
PLN
c
d
100
1
Cena
netto
VAT
Cena
brutto
PLN
e=cxd
PLN
f
PLN
g=e+f
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Leki – oznaczenie ilościowe we krwi
(surowica/osocze): Fenobarbital
Metoda oznaczenia - immunoturbidymetryczna
Leki – oznaczenie ilościowe we krwi
(surowica/osocze): Hydrazyd kwasu
izonikotynowego HKIN
Metoda oznaczenia – kolorymetrycznospektrofotometryczna
Leki – oznaczenie ilościowe we krwi
(surowica/osocze): Karbamazepina CBZ
Metoda oznaczenia – polaryzacja fluorescencji
Leki – oznaczenie ilościowe we krwi
(surowica/osocze): Kwas walproinowy VPA
Metoda oznaczenia – polaryzacja fluorescencji
Leki – oznaczenie ilościowe we krwi
(surowica/osocze): Paracetamol
Metoda oznaczenia – enzymatyczna
Leki – oznaczenie ilościowe we krwi
(surowica/osocze): Pochodne
beznodwuazepiny BDA
Metoda oznaczenia – polaryzacja fluorescencji
Leki – oznaczenie ilościowe we krwi
(surowica/osocze): Salicylany
Metoda oznaczenia – enzymatyczna
Leki – oznaczenie ilościowe we krwi
(surowica/osocze): Sulfonamidy
Metoda oznaczenia - kolorymetrycznospektrofotometryczna
Leki – oznaczenie ilościowe we krwi
(surowica/osocze): Teofilina
Metoda oznaczenia – polaryzacja fluorescencji
1
1
1
1
10
1
1
1
1
18
Leki – oznaczenie ilościowe we krwi
(surowica/osocze):
Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne TAD
Metoda oznaczenia – immunoenzymatyczna
Leki – oznaczenie ilościowe w moczu:
Hydrazyd kwasu izonikotynowego HKIN
Metoda oznaczenia - kolorymetrycznospektrofotometryczna
Leki – oznaczenie ilościowe w moczu:
Sulfonamidy
Metoda oznaczenia - kolorymetrycznospektrofotometryczna
Leki – oznaczenie ilościowe w moczu:
Hydrazyd kwasu izonikotynowego HKIN
Metoda oznaczenia – szybki test barwny
Leki – oznaczenie ilościowe w moczu:
Pochodne fenotiazyny (mocz)
Metoda oznaczenia – szybki test barwny
Leki – oznaczenie ilościowe w moczu:
Tramal
Metoda oznaczenia – immunochromatograficzna
Ołów w krwi
25
19
Rtęć w moczu
25
20
Leki – oznaczenie ilościowe w moczu:
Zolpidem
Metoda oznaczenia – immunochromatograficzna
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC
12
13
14
15
16
17
21
1
1
1
1
1
5
1
1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Amitryptylina/Doksepina
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Atropina
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Baklofen
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Bisoprolol
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Chlorprotiksen
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Dekstrometorfan
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Gabitril
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Hydroksyzyna
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Karbamazepina
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Klopiksol
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Klozapol
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Kodeina
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Metoprolol
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Mianseryna
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Olanzapina
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Pochodne fenotiazyny
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC
Pochodna sulfonylomocznika
(Chlorpropamid/Tolbutamid)
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Propranolol
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Rifampicyna
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Skopolamina
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42
43
44
45
46
47
48
cienkowarstwowa TLC Strychnina
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Tramal
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Zolpidem
Identyfikacja leków – oznaczenie jakościowe w
moczu: metoda oznaczenia – chromatografia
cienkowarstwowa TLC Zopiklon
Szeroka Chromatografia na Leki TLC oznaczenie jakościowe w moczu:
metoda oznaczenia - chromatografia
cienkowarstwowa TLC
Atropina, Skopolamina, Bisoprolol,
Chlorprotiksen, Hydroksyzyna, Klopiksol,
Klozapol, Metoprolol, Olanzapina, Pochodne
fenotiazyny, Propranolol, Tramal, Zopiklon,
Zolpidem
Narkotyki - oznaczenie jakościowe we krwi:
(krew pełna/surowica/osocze)
metoda oznaczenia - immunochromatograficzna
Amfetamina AMP
Narkotyki - oznaczenie jakościowe we krwi:
(krew pełna/surowica/osocze)
metoda oznaczenia - immunochromatograficzna
Kannabinole THC
Narkotyki - oznaczenie jakościowe we krwi:
(krew pełna/surowica/osocze)
metoda oznaczenia - immunochromatograficzna
Kokaina COC
1
1
1
10
1
1
1
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Narkotyki - oznaczenie jakościowe we krwi:
(krew pełna/surowica/osocze)
metoda oznaczenia - immunochromatograficzna
Ekstazy MDMA
Narkotyki - oznaczenie jakościowe we krwi:
(krew pełna/surowica/osocze)
metoda oznaczenia - immunochromatograficzna
Metamfetamina MetAMP
Narkotyki - oznaczenie jakościowe we krwi:
(krew pełna/surowica/osocze)
metoda oznaczenia - immunochromatograficzna
Opiaty OPI
Narkotyki - oznaczenie jakościowe w moczu:
metoda oznaczenia – immunochromatograficzna
Amfetamina AMP
Narkotyki - oznaczenie jakościowe w moczu:
metoda oznaczenia – immunochromatograficzna
Fencyklidyna PCP
Narkotyki - oznaczenie jakościowe w moczu:
metoda oznaczenia – immunochromatograficzna
Kannabinole THC
Narkotyki - oznaczenie jakościowe w moczu:
metoda oznaczenia – immunochromatograficzna
Kokaina COC
Narkotyki - oznaczenie jakościowe w moczu:
metoda oznaczenia – immunochromatograficzna
Ektazy MDMA
Narkotyki - oznaczenie jakościowe w moczu:
metoda oznaczenia – immunochromatograficzna
Metadon MTD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58
59
60
61
62
63
64
65
Narkotyki - oznaczenie jakościowe w moczu:
metoda oznaczenia – immunochromatograficzna
Metamfetamina MetAMP
Narkotyki - oznaczenie jakościowe w moczu:
metoda oznaczenia – immunochromatograficzna
Opiaty OPI
Standardowy Panel Narkotykowy - oznaczenie
jakościowe w moczu:
metoda oznaczenia – immunochromatograficzna
Amfetamina AMP, Kannabinole THC, Kokaina
COC, Ekstazy MDMA, Metamfetamina
MetAMP, Opiaty OPI
Narkotyki - oznaczenie ilościowe w moczu:
metoda oznaczenia - immunoturbidymetryczna z
pomiarem kinetycznym
Amfetamina AMP/Metamfetamina MetAMP
Narkotyki - oznaczenie ilościowe w moczu:
metoda oznaczenia - immunoturbidymetryczna z
pomiarem kinetycznym
Kannabinole THC
Narkotyki - oznaczenie ilościowe w moczu:
metoda oznaczenia - immunoturbidymetryczna z
pomiarem kinetycznym
Opiaty OPI
Alkohole - oznaczenie ilościowe
Alkohol etylowy (surowica/osocze)
metoda oznaczenia - enzymatyczną
Alkohole - oznaczenie ilościowe
Alkohol etylowy (krew pełna)
metoda oznaczenia - chromatografia gazowa
GC
1
1
40
10
10
1
5
5
66
67
68
69
70
71
72
73
Alkohole - oznaczenie ilościowe
Alkohol etylowy (mocz)
metoda oznaczenia - chromatografia gazowa
GC
Alkohole - oznaczenie ilościowe
Alkohol metylowy (krew pełna)
metoda oznaczenia - chromatografia gazowa
GC
Alkohole - oznaczenie ilościowe
Alkohol metylowy (mocz)
metoda oznaczenia - chromatografia gazowa
GC
Alkohole - oznaczenie ilościowe
Alkohol izopropylowy (krew pełna)
metoda oznaczenia - chromatografia gazowa
GC
Alkohole - oznaczenie ilościowe
Alkohol izopropylowy (mocz)
metoda oznaczenia - chromatografia gazowa
GC
Alkohole - oznaczenie ilościowe
Glikol etylenowy (surowica/osocze)
metoda oznaczenia - chromatografia gazowa
GC
Alkohole - oznaczenie ilościowe
Glikol etylenowy (mocz)
metoda oznaczenia - chromatografia gazowa
GC
Panel Alkoholowy – oznaczenie ilościowe:
metoda oznaczenia - chromatografia gazowa
5
15
15
15
1
10
10
65
GC
Alkohol etylowy (krew pełna)
Alkohol metylowy (krew pełna)
Alkohol izopropylowy (krew pełna)
Glikol etylenowy (surowica/osocze)
Glikol etylenowy (mocz)
Aceton (krew pełna)
74
75
76
77
78
79
Pochodne hemoglobiny we krwi pełnej:
metoda oznaczenia – oksymetryczna
Karboksyhemoglobina HbCO
Pochodne hemoglobiny we krwi pełnej:
metoda oznaczenia – oksymetryczna
Methemoglobina MetHb
Metabolity rozpuszczalników – oznaczenie
ilościowe w moczu:
metoda oznaczenia - kolorymetryczno –
spektrofotometryczna
Fenol
Metabolity rozpuszczalników – oznaczenie
ilościowe w moczu:
metoda oznaczenia - kolorymetryczno –
spektrofotometryczna
Kwas hipurowy
Metabolity rozpuszczalników – oznaczenie
ilościowe w moczu:
metoda oznaczenia - kolorymetryczno –
spektrofotometryczna
Kwas trójchlorooctowy TCA
Metabolity rozpuszczalników – oznaczenie
ilościowe w moczu:
1
1
1
15
1
1
80
81
82
83
84
85
metoda oznaczenia - kolorymetryczno –
spektrofotometryczna
Para – aminofenol
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Aceton (krew pełna)
metoda oznaczenia – chromatografia gazowa
GC
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Aceton (mocz)
metoda oznaczenia – chromatografia gazowa
GC
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Acetylocholinesteraza ACHE (krew pełna)
metoda oznaczenia - kolorymetryczno spektrofotometryczna
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Cholinesteraza CHE (surowica/osocze)
metoda oznaczenia - enzymatyczna z
maślanotiocholiną
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Cyjanki (krew pełna)
metoda oznaczenia - kolorymetryczno spektrofotometryczna
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Kwas 5-aminolewulinowy ALA (dobowa
zbiórka moczu)metoda oznaczenia -
1
1
1
5
1
1
86
87
88
89
90
91
92
chromatograficzno -spektrofotometryczna
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Kwas mrówkowy (krew pełna)
metoda oznaczenia – chromatografia gazowa
GC
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Kwas mrówkowy (mocz)
metoda oznaczenia – chromatografia gazowa
GC
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Porfiryny całkowite (dobowa zbiórka moczu)
metoda oznaczenia - chromatograficzno spektrofotometryczna
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Porfobilinogen PBG (dobowa zbiórka moczu)
metoda oznaczenia - chromatograficzno spektrofotometryczna
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Protoporfiryna cynkowa ZPP (krew pełna)
metoda oznaczenia - hematofluorymetryczna
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
ilościowe
Rodanki (surowica/osocze)
metoda oznaczenia - kolorymetryczno spektrofotometryczna
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
1
1
1
1
30
1
1
ilościowe
Rodanki (mocz)
metoda oznaczenia - kolorymetryczno spektrofotometryczna
Inne badania toksykologiczne – oznaczenie
93
jakościowe:
Cyjanki (krew pełna)
metoda oznaczenia – szybki test barwny
94
Diagnostyka zatruć grzybami
metoda oznaczenia - ocena mikroskopowa
zarodników grzybów:
materiał biologiczny (popłuczyny żołądkowe,
wymiociny, kał)
95
Diagnostyka zatruć grzybami
metoda oznaczenia - ocena mikroskopowa
zarodników grzybów: potrawa
96
Diagnostyka zatruć grzybami
metoda oznaczenia - ocena mikroskopowa
zarodników grzybów: grzyb/resztki grzyba
Pozostałe usługi:
97
Konsultacja lekarza specjalisty toksykologa:
Konsultacja telefoniczna
Pozostałe usługi:
98
Konsultacja lekarza specjalisty toksykologa:
Konsultacja pacjenta
CENA OFERTY (SUMA poz. od 1 do 98)
1
1
1
1
100
1
Podpis(y):
l.p.
1)
2)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do
reprezentowania Oferenta
Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do reprezentowania
Oferenta
Miejscowość
i data
Download