Vanitas vanitatum et omnia vanitas

advertisement
TEMATY PRAC ZALICZENIOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA SŁUCHACZY
II SEMESTRU LOD
(jeden temat do wyboru)
1. Przedstaw wybitnych przedstawicieli renesansu.
2. Omów na wybranych trzech przykładach założenia sztuki renesansu.
3. Petrarka – piewca miłości. Omów założenia twórczości na podstawie
poznanych sonetów.
4. Boccaccio – mistrz noweli. Omów twórczość pisarza uwzględniając motyw
sokoła.
5. Radosne życie poczciwego ziemianina na podst. „Żywota człowieka
poczciwego” M. Reja.
6. Porównaj obraz wsi wyłaniający się z utworów Reja i Kochanowskiego oraz
Szymona Szymonowica.
7. Jan Kochanowski – scharakteryzuj życie i twórczość polskiego humanisty.
8. Jan Kochanowski – dokonaj analizy porównawczej pieśni „Niezwykłym i
nie leda piórem opatrzony” oraz
pieśni
Horacego
„Exegi
monumentum”
9. Prorocze wizje księdza Skargi na podstawie utworu „Kazania sejmowe” .
10.Poetycka parafraza biblijnych psalmów – „Psałterz Dawidów” Jana
Kochanowskiego
11.„Żaden ociec podobno barziej nie miłował…” – obraz zrozpaczonego ojca i
przeżywającego kryzys światopoglądowy, filozofującego poety.(J.
Kochanowski „Treny”).
12.Szekspir – genialny znawca duszy ludzkiej. Przedstaw psychologiczny
portret zbrodniarza na przykładzie „Makbeta”.
13.Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Omów motywy wanitatywne w
twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego („Sonet IV”, „Sonet V”).
14.Barokowe ogrody miłości na podst. utworów Jana Andrzeja Morsztyna,
Daniela Naborowskiego.
15.Scharakteryzuj postawę Tartuffe'a i Elmiry, zwracając uwagę na cel i
sposób ich postępowania – „Świętoszek” Moliera.
16.„Świętoszek” Moliera – napisz charakterystykę tytułowego bohatera.
17.Wiek rozumu i myślicieli – omów założenia epoki oświecenia,
scharakteryzuj krótko głównych przedstawicieli.
18.Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj style epoki
oświecenia.
19.Obraz ludzi i świata w bajkach Ignacego Krasickiego.
20.Społeczna dydaktyka w „Satyrach” I. Krasickiego.
21.Między dobrem a złem. Dualizm „Fausta” .
22.Motywy faustyczne w literaturze i sztuce.
23.Dokonaj charakterystyki bohaterów „Fausta”
.
24.„Faust” a powieść Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata” – dokonaj analizy
porównawczej utworów .
25.Romantyzm w Europie – cechy i przedstawiciele: związki literatury polskiej
z europejską.
26.Spory przełomu romantycznego, czyli o konflikcie pokoleń literackich.
„Oda do młodości” Adama Mickiewicza jako manifest młodego pokolenia.
27.Bohaterowie, narrator, elementy grozy, świat i „prawdy żywe” ballad
Mickiewicza: „Lilie”, „Ucieczka”, „Świteź”.
Download