program 5- dniowej wycieczki w góry świętokrzyskie

advertisement
PROGRAM 5- DNIOWEJ WYCIECZKI W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
Program pobytu został praktycznie zrealizowany w 2001 roku w czasie wycieczki klas
II „F” i II „H” z Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie w Góry Świętokrzyskie. W przypadku
niekorzystnej pogody, można zmienić kolejność dni w których realizowane będą
przewidziane do obejrzenia miejsca.
CELE





WYCIECZKI :
poznanie najciekawszych okolic i zabytków regionu świętokrzyskiego
rekreacja
integracja młodzieży
poznanie roślinności i krajobrazów Gór Świętokrzyskich
upowszechnianie zdrowego stylu życia
TRASA WYCIECZKI :
Gniezno – Sandomierz - Święta Katarzyna – Kielce – Gniezno
/ trasa przejazdu : Gniezno – Września - Stare Miasto k/Konina – Turek – Uniejów –
Szadek – Łask – Piotrków Trybunalski – Sulejów – Żarnów – Kielce – Sandomierz – łącznie
ok. 420 km w jedną stronę oraz ok. 150 km jeżdżenia w trakcie pobytu /
Dzień pierwszy :
 godz. 500 - wyjazd z Gniezna
 godz. 1030 - przyjazd do Kielc – posiłek w McDonalds i odpoczynek do godz.
1200
 godz. 1200 – 1345 - przejazd do Sandomierza
1. wejście na Wieżę Opatowską – oglądanie panoramy miasta i Wisły
2. zwiedzanie rynku, ratusza, Katedry, Domu Długosza, przejście miejskimi
podziemiami, oglądanie synagogi i zamku; czas wolny
 godz. 1615 - wyjazd z Sandomierza i przejazd do zamku Krzyżtopór w Ujeździe
 godz.1645 – zwiedzanie okazałych ruin zamku do godz. 1745
 godz.1800 - wyjazd z Ujazdu i przejazd do Świętej Katarzyny
 godz. 1930 - przyjazd do Św. Katarzyny, zakwaterowanie w pokojach pensjonatu
„Baba Jaga”, obiadokolacja i nocleg
Dzień drugi :
 godz. 800 – śniadanie
 godz. 900 – wyjazd do pobliskiego Bodzentyna i zwiedzanie :
1. Kościoła parafialnego
2. malowniczo położonych ruin zamku biskupów krakowskich
3. romańskiego kościoła w Tarczku
 godz. 1030 - przyjazd do Kielc gdzie zwiedzamy:
1. Pałac Biskupów Krakowskich ( obecnie Muzeum Narodowe ) – zabytek
klasy „0” z I połowy XVII wieku
2. Katedrę z bogatym wyposażeniem barokowym
3. grób Bartosza Głowackiego
4. Rezerwat Geologiczny na Kadzielni z unikatowymi formami skalnymi i
wykutym w skałach amfiteatrem
5. klasztor na wzgórzu Karczówka z punktem widokowym na wieży i
rezerwat cisów
 godz. 1415 – przejazd do jaskini „Raj” – zwiedzanie unikatowej jaskini z
fantazyjnymi stalaktytami i stalagmitami do godz. 1515
 godz. 1530 – 1630 – kąpiel na basenie „Perła” w Nowinach, zjeżdżalnia z 97
metrową rurą wodną
 godz. 1645- zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach, wejście na wieżę skąd rozciąga
się wspaniały widok na okolicę, spacer po miasteczku połączony z oglądaniem:
1. synagogi
2. dawnej karczmy z XVI wieku
3. klasztoru franciszkanów z XIV wieku
4. klasztoru klarysek
 godz. 1845 – powrót do Św. Katarzyny, obiadokolacja
 godz. 1945 – odpoczynek, gra w koszykówkę
Dzień trzeci :
 godz. 800 – śniadanie
 godz. 845 – zbiórka uczestników wycieczki, informacja o Świętokrzyskim Parku
Narodowym i zasadach zachowania się
 godz. 900 – 1800 – przemarsz Pasmem Łysogórskim z przewodnikiem ze Św.
Katarzyny do Nowej Słupi – po drodze zwiedzamy i oglądamy :
1. Łysicę – 612 m n.p.m.- najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich z
gołoborzem
2. Przełęcz Hucisko z malowniczo usytułowanym zajazdem „Jodłowy Dwór”
3. wieżę telewizyjną na Świętym Krzyżu,
4. gołoborze na Łysej Górze – 595 m n.p.m., zwanej także Świętym Krzyżem
5. pobenedyktyński zespół klasztorny, muzeum na Św. Krzyżu
6. rzeźbę Pielgrzyma i dymarki w Nowej Słupi
 godz. 1845 – powrót autobusem do Św. Katarzyny, obiadokolacja, odpoczynek,
dyskoteka
Dzień czwarty :
 godz. 800 – śniadanie
 godz. 845 – zbiórka uczestników wycieczki
 godz. 900 - 930 – zwiedzanie klasztoru klarysek w Św. Katarzynie i pomnika
partyzantów
 godz. 930 – 1600 przemarsz Pasmem Kraińskim ze Św. Katarzyny do Cedzyny – po
drodze oglądamy :
1. panoramę Gór Świętokrzyskich, a w szczególności Pasma Klonowskie i
Brzechowskie
2. zdobywamy szczyt Radostowa 451 m n.p.m.
3. maszerujemy wzdłuż szosy malowniczym przełomem rzeki Lubrzanki
między szczytami : Radostowa i Ameliówka
4. oglądamy zalew w Cedzynie
 godz. 1630 – powrót autobusem do Św. Katarzyny
 godz. 1700 – obiadokolacja
 godz.1730 -1930 –– odpoczynek, gra w koszykówkę, czas wolny
 godz.1930- 2200 – ognisko, pieczenie kiełbasek
Dzień piąty :
 godz. 800 – śniadanie
 godz. 900 – wykwaterowanie z pensjonatu „Baba Jaga”
 godz. 930 – wyjazd przez Kielce do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
 godz. 1030 – 1230 – zwiedzanie Muzeum w Oblęgorku
 godz. 1245 - wyjazd z Oblęgorka w kierunku Gniezna
 godz. 1415 – posiłek w McDonalds w Piotrkowie Trybunalskim
 godz. 1900 – przyjazd do Gniezna
KOSZTORYS WYCIECZKI W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
Ilość uczestników.......... 35
Ilość opiekunów...............3
Kierowcy...........................2
 wyżywienie ....................................... 3668,00 zł
 noclegi ............................................... 3920,00 zł
 przejazd ............................................. 2000,00 zł
 ognisko z kiełbasą ..............................175,00 zł
 wstępy do muzeów, parkingi itp. ..... 875,00 zł
KOSZT JEDNOSTKOWY WYCIECZKI WYNOSI OK. 304,00 zł – w tym :
 wyżywienie ...................... 106,00 zł
 nocleg .............................. 112,00 zł
 przejazd ............................... 54,00 zł
 ognisko, kiełbasa .................. 5,00 zł
 wstępy, parkingi itp. ............ 27,00 zł
INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH ZWIEDZANYCH OBIEKTACH W
GÓRACH ŚWIETOKRZYSKICH
KIELCE –miasto wojewódzkie nad Silnicą, ponad 200 000 mieszkańców, przemysł
spożywczy, maszynowy i budowlany, pierwsza osada wzmiankowana w II połowie
XI w., od początków XII w. do 1789 r. własność biskupów krakowskich, prawa
miejskie przed 1260 r., w XV i XVI w. rozwój górnictwa i hutnictwa, od XVII w.
wydobycie i obróbka marmurów ( kieleckich ), w 1794 r. obozowisko wojsk
powstańczych T.Kościuszki, ważny ośrodek powstańczy 1863 r., w VIII 1914 r.
wkroczenie Pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego, z Kielcami związani
byli : S.Żeromski, P.Ściegienny, A.Dygasiński, G. Herling-Grudziński, w latach II
wojny światowej zginęło blisko 30 % ludności ( ok. 27 000 mieszkańców ), silny
ośrodek konspiracyjny ; zabytki i ciekawe obiekty :
 barokowy Pałac Biskupów Krakowskich z I połowy XVII w., obecnie Muzeum
Narodowe, zabytek klasy „O”
 barokowy, pobernardyński klasztor na Karczówce z rezerwatem cisów i
obeliskiem ku czci powstańców 1863 r., punkt widokowy
 Katedra z XII w. wielokrotnie przebudowywana z barokowym wyposażeniem
oraz elementami późnogotyckimi i renesansowymi (nagrobek Zebrzydowskiej )
 Rezerwat geologiczny na Kadzielni, park, amfiteatr na terenie dawnej kopalni
wapienia
SANDOMIERZ – jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast polskich, w
średniowieczu ważny ośrodek władzy, miasto pomimo niszczących najazdów
tatarskich w XIII w. rozwijało się dzięki korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu
szlaków handlowych na Ruś, Litwę, Węgry, nad Bałtyk, największy rozkwit przypada
na XVI w. i początek XVII w., po wojnach ze Szwedami miasto podupadło i zaczęło
tracić swoją pozycję, największe zniszczenia nastąpiły w 1809 r. w czasie walk
wojsk Księstwa Warszawskiego z Austriakami, w okresie międzywojennym miasto
miało być stolicą tworzonego na tych terenach Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Najciekawsze obiekty :
 ocalałe skrzydło zamku Kazimierza Wielkiego z XIV w. zniszczonego przez
Szwedów w czasie „potopu”, obecnie muzeum
 Brama Opatowska z punktem widokowym, w średniowieczu w systemie
obronnym miasta
 wspaniały ratusz z renesansowymi attykami
 Katedra z cennymi polichromiami i malowidłami, wystrój barokowy
 gotycki Dom Długosza
 romański klasztor dominikanów
ŚWIĘTA
KATARZYNA – najważniejsza
miejscowość
turystyczna
Gór
Świętokrzyskich założona w XIV w., klasztor Bernardynów z XV w,
przebudowywany, zachował się renesansowy dziedziniec
BODZENTYN – miasteczko założone w XIV w., ruiny zamku biskupów
krakowskich, kościół gotycki z XV w. ufundowany przez Zbigniewa Oleśnickiego w
którym znajduje się min. tryptyk późnogotycki, miejsce bitwy powstańczej
M.Langiewicza w 1863 r.
TARCZEK – wieś koło Bodzentyna z kościołem romańskim z XIII w., w którym
znajduje się późnogotycki tryptyk z początków XVI w.
ŚWIETY KRZYŻ – na szczycie Łysej Góry, klasztor pobenedyktyński z początków
XI w., wcześniej ważny ośrodek kultu pogańskiego, widoczne elementy romańskie,
gotyckie, renesansowe, barokowe i klasycystyczne, późnorenesansowa kaplica
Oleśnickich z kryptą w której pochowano min. Jeremiego Wiśniowieckiego, po
kasacie opactwa w początkach XIX w aż do połowy XX w. ciężkie więzienie, w
kościele obrazy F.Smuglewicza (XVIII/XIX w.), miejsce bitwy powstańczej
M.Langiewicza w 1863 r.
CHĘCINY – miasteczko, które do największego znaczenia doszło w XVI i I
połowie XVII w dzięki rudom ołowiu, srebra, miedzi i wapieni (marmurów),
zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, warte obejrzenia :
 średniowieczny zamek Władysława Łokietka z początków XIV w, więzienie
stanu min. dla jeńców krzyżackich w 1410 r., zniszczony przez wojska Rakoczego
w połowie XVII w., popadł w ruinę, znakomity punkt widokowy
 kościół farny gotycko – barokowy
 synagoga z połowy XVII w.
 gotycki kościół i klasztor franciszkański z II połowy XIV w.
 kamienica z 1570 r., tzw. ”Niemczówka”, w której zatrzymał się król Stanisław
August Poniatowski
KRZYŻTOPÓR – olbrzymie ruiny zamku Krzysztofa Ossolińskiego z I połowy
XVII w., zniszczonego przez Szwedów w czasie „potopu’
OBLĘGOREK – pałacyk z XIX w., podarowany H.Sienkiewiczowi przez polskie
społeczeństwo w dowód uznania, obecnie muzeum poświęcone pisarzowi
NOWINY – jedna z największych w Polsce cementowni, wymieniana wśród 10
najbogatszych gmin w Polsce, główna atrakcją jest kryta pływalnia z 97 m rurą do
zjeżdżania
OPRACOWAŁ : mgr Michał Glejzer nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
w Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie
Download