Załącznik nr 5B do SIWZ - Formularz cenowy (część II)

advertisement
Załącznik nr 5B do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Utrzymanie czystości nabrzeży, falochronów i rzek
Część II: Utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży od strony lądu
Nr sprawy: ZP-IP-3800-16/17
działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
(dot. dwuletniego okresu trwania umowy)
Lp.
Obiekt
1
Port Gdynia
Nabrzeże
Wejściowe
2
Port Gdańsk
Falochron
Zachodni
3A
3B
3C
Port Gdańsk
Nabrzeże
Szyprów
Port Gdańsk
Brzeg kanału
Płonie
Port Gdańsk
Falochron
Wyspowy
Wschodni
Rodzaj czynności
do wykonania
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
Ilość czynności
(w ciągu trwania
umowy)
12
4
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie i utylizacja
padłych ptaków
4
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
Cena
jednostkowa
brutto
Razem
brutto
4
5A
5B
5C
5D
Port
Władysławowo
Falochron
północny
Przystań Morska
Kuźnica
Falochron
Południowy
Przystań Morska
Kuźnica
Pirs przy
Falochronie
Południowym
Przystań Morska
Kuźnica
Drugi Pirs przy
Falochronie
Południowym
Przystań Morska
Kuźnica
Nabrzeże
Zachodnie
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
12
Usuwanie graffiti wulgaryzmy
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
4
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
4
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
4
4
4
4
4
5E
5F
5G
5H
5I
Przystań Morska
Kuźnica
Nabrzeże
Północne –
umocnienie
brzegu
skarpowego
Przystań Morska
Kuźnica
Pochylnia przy
Nabrzeżu
Północnym
Przystań Morska
Kuźnica
Falochron
Wschodni
Przystań Morska
Kuźnica
Budynek
Bosmanatu i
okolice
Przystań Morska
Kuźnica
Wzmocnienie
Brzegu
nawierzchnia
drogowa dla
ustawiania łódek
wraz z trawnikiem
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
4
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
4
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
4
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
4
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
4
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
4
4
4
5J
6A
6B
Przystań Morska
Kuźnica
Aquatorium –
Brzeg północnej
strony Basenu
Przystani i sześć
narożników przy
Pirsach,
Nabrzeżach i
Falochronach
Jastarnia
Falochron
wschodni
Jastarnia
Falochron
zachodni
Usuwanie nanoszonych
i gromadzących się
wodorostów oraz
pływających śmieci
(szkło, papiery, plastik)
4
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
4
Usuwanie trawy,
chwastów i innych
samoistnie
wysiewających się
roślin
4
Usuwanie
zanieczyszczeń po
ptasich odchodach
4
Usuwanie
zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
4
RAZEM (suma wierszy 1 – 6)
……….….……..……………………….............
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Download