Temat: K o m p a r t m e n t a c j a k o m ó r k i

advertisement
1
I rok ANALITYKA MEDYCZNA
Zagadnienia do przygotowania
na ćwiczenia i seminaria z przedmiotu:
BIOLOGIA MEDYCZNA
23 - 27.11.2015
(prowadzący: dr Aleksandra Zielińska)
Temat:
Kompartmentacja komórki
1. Komórka jako podstawowa jednostka organizacji życia
-
Teoria komórkowa oraz jej założenia (M. Schleiden i T. Schwann)
-
Wielkość oraz kształty komórek
-
Zakres wielkości komórek prokariotycznych
-
Zakres wielkości komórek eukariotycznych
-
Główne pierwiastki budujące komórki
-
Główne makrocząsteczki oraz ich monomery budujące komórki
-
Funkcja komórki
2. Komórka prokariotyczna a komórka eukariotyczna
-
Podstawowe cechy komórki prokariotycznej
i. Elementy budowy komórek prokariotycznych
-
Podstawowe cechy komórki eukariotycznej
i. Elementy budowy komórek eukariotycznych
-
Różnice w budowe między komórką prokariotyczną a eukariotyczną
-
Materiał genetyczny komórek prokariotycznych i eukariotycznych
3. Definicja: cytozol, organellum komórkowe, kompartmentacja komórki
4. Pojęcia: genofor, nukleoid, plazmid, mezosom
5. Półautonomiczne organelle komórkowe
-
Cechy organelli półautonomicznych
6. Główne kompartmenty komórki eukariotycznej
-
Podstawowe funkcje poszczególnych organelli komórkowych
2
7. Różnica w budowie komórki eukariotycznej roślinnej i zwierzęcej
8. Co to jest wirus?
-
Ogólna budowa wirusów
Zalecana literatura:
−
W.Kilarski „Strukturalne podstawy biologii komórki” PWN 2003
−
J.Kawiak, M.Zabla „Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i
biologii” Urban&Partner 2002
−
G.Fuller, D. Shields „Podstawy molekularne biologii komórki – aspekty medyczne”
PZWL 2000
−
B.Alberts „Podstawy biologii komórki – wprowadzenie do biologii molekularnej” PWN
1999
−
J.Kawiak „Podstawy cytofizjologii” PWN 1995
−
L. Colier, J. Oxford „Wirusologia – podręcznik dla studentów medycyny, stomatologii
i mikrobiologii“, PZWL 2001
−
L. Kłyszejko-Stefanowicz „Cytobiochemia – biochemia niektórych struktórych struktór
komórkowych“, PWN 2002
Download