wniosek kredytowy tbp s

advertisement
WNIOSEK KREDYTOWY
CENA SAMOCHODU
WPŁATA WŁASNA w PLN
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
OKRES KREDYTOWANIA M-CE
□ tak
RODZAJ POJAZDU (OS. CZY CIĘŻ.)
MARKA/MODEL/TYP SAMOCHODU
ROK PRODUKCJI
DATA PIERWSZEJ REJ.
VIN
POJ. SILNIKA
CZY KREDYTOWANIE POLISY OC/AC?
□ nie
□ tak
□ nie
KWOTA POLISY:………………………PLN
DANE OSOBOWE KREDYTOBIORCY
IMONA
NAZWISKO
PESEL
DATA URODZENIA
MIEJSCE URODZENIA
OBYWALTELSWO/ NARODOWOŚĆ
NR DOWODU OSOBISTEGO
CZY MA PRAWO JAZDY?
WYKSZTAŁCENIE
NAZWISKO RODOWE
NAZWISKO PANIEŃSKIE MATKI
STAN CYWILNY
□ tak
□ nie
□ panna
□ żonaty / □ mężatka
□ kawaler
□ rozwiedziony/a
□ tak
□ uregulowane
□ nieuregulowane
ROZDZIELNOŚC MAJĄTKOWA
WOJSKO
ADRES ZAMELDOWANIA
ADRES DO KORESPONDENCJI
TEL. DOMOWY
TEL. KOMÓRKOWY
E-MAIL:
LICZBA DZIECI
ZAJMOWANE MIESZKANIE
□ własnościowe
□ lokatorskie
DATA ZAMELDOWANIA
IMIĘ WSPÓŁMAŁŻONKA
NAZWISKO WSPÓŁMAŁŻONKA
PESEL WSPÓŁMAŁŻONKA
NAZWISKO RODOWE WSPÓŁMAŁ.
NR DOWODY OS. WSPÓŁMAŁŻ.
MIEJSCE URODZENIA WSPÓŁMAŁŻ.
OBYWATELSKO / NARODOWOŚĆ
TEL. KOM. WSPÓŁMAŁŻ.
E-MAIL
CZY WSPÓŁWŁAŚCICIEL POJAZDU?
ADRES ZAMELDOWANIA WSPÓŁM.
□ rodzinne
□ wynajmowane
m ……. / r ……………
□ tak
□ wdowa
□ wdowiec
□ nie
□ nie dotyczy
□ służbowe
□ inne
□ nie
ZATRUDNIENIE
RODZAJ ZATRUDNIENIA
OKRES ZATRUDNIENIA
NAZWA FIRMY
ADRES FIRMY
TEL. DO FIRMY
STANOWISKO
STAŻ PRACY OGÓŁEM
□ pracownik um.prac nieokreślony
□ pracownik um.prac.określony
□ działalność gospodarcza
□ kontrakt
□ gospodarstwo rolne
□ renta
□ emerytura
□ inne
OD: M-C__ /ROK____
DO: M-C__ /ROK____
Działalność Gospodarcza
ROZLICZANIE z Urzędem Skarbowym
NR NIP
NR REGON
NR PKD
DATA POWSTANIA SPÓŁKI CYWIL.
LICZBA PRACOWNIKÓW
WSPÓŁMAŁŻONEK
RODZAJ ZATRUDNIENIA
WSPÓŁMAŁŻONKA
OKRES ZATRUDNIENIA
NAZWA FIRMY
ADRES FIRMY
TEL. DO FIRMY
STANOWISKO
DOCHÓD KREDYTOBIORCY
INNE DOCHODY KREYDTOBIORCY
DOCHÓD WSPÓŁMAŁŻONKA
INNE DOCHODY WSPÓŁMAŁŻ.
OPŁATY ZA MIESZKANIE
POZOSTAŁE KOSZTY ŻYCIA
MIESIĘCZ. ZOBOW. Z TYT. KREDYT.
INNE ZOBOWIĄZANIA
□ pracownik um.prac nieokreślony
□ pracownik um.prac.określony
□ działalność gospodarcza
□ kontrakt
□ gospodarstwo rolne
□ renta
□ emerytura
□ inne
OD: M-C__ /ROK____
DO: M-C__ /ROK____
netto
netto
netto
netto
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
ROZLICZANIE z Urzędem Skarbowym
NR NIP
NR REGON
NR PKD
DATA POWSTANIA SPÓŁKI CYWIL.
LICZBA PRACOWNIKÓW
……………………………………………….
DATA I PODPIS KREDYTOBIORCY
Download