Ogłoszenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE
ODDZIAŁ W BARTOSZYCACH
ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce
tel./fax (089) 762 26 16, tel. (089) 762 26 21, 762 19 68
www.piorin.gov.pl/olsztyn, e-mail: [email protected]
OBA.7122.3.1.2016
Bartoszyce, 07.04.2016 r.
Szanowni Państwo
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Oddział
w Bartoszycach informuje, że w dniu 07.04.2016 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem:
www.piorin.gov.pl/olsztyn zostały uruchomione komunikaty sygnalizujące sposób i termin
zwalczania:
• Chowacza brukwiaczka
• Chowacza czterozębnego
Kierownik Oddziału
Maria Chojnacka
Download