Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w

advertisement
Karta pracy nr 1
1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie:
2.Podaj po 2 przykłady występowania w przyrodzie wody w różnych stanach skupienia:
Stan skupienia
Przykłady występowania w przyrodzie
ciekły- woda
stały-lód
gazowy- para wodna
3.Dopasuj pojęcia do właściwych definicji- w miejsce kropek wpisz odpowiednią literkę:
1.topnienie……………….
a)zamiana wody w lód
2.skraplanie………………
b)zamiana lodu w wodę
3.sublimacja………………
c)zamiana wody w parę wodną
4.krzepnięcie…………….
d)zamiana pary wodnej w wodę
5.resublimacja……………
e)zamiana lodu w parę wodną
6.parowanie……………..
f)zamiana pary wodnej w lód
4.Odczytaj zdanie ukryte wokół kropli wody i zapisz je poniżej.
……………………………………………………………………………………
Uzupełnij tekst o obiegu wody w przyrodzie – wykreśl złe określenia.
Woda, znajdująca się na powierzchni Ziemi w stanie ciekłym, paruje i zamienia się
w lód / parę wodną. Następnie unosi się, a na pewnej wysokości oziębia się / ociepla się
i tworzy chmury / wiatry. Zawarta w nich woda opada na powierzchnie Ziemi jako
deszcz / para wodna lub śnieg / mgła. Woda z powierzchni Ziemi zaczyna ponownie
parować / zamarzać i cykl się powtarza.
Karta pracy nr 2.
1.Uzupełnij schemat- wpisz składniki pogody:
składniki pogody
……………..
………………..
…………….
………………….
………………. ……………….. …………………
2.Jak obliczamy różnicę temperatur? Dokończ zdania a następnie oblicz różnicę między
podanymi temperaturami:
Obliczanie różnicy temperatur:
a)gdy obie temperatury są dodatnie lub obie są ujemne- to…………………………………
b)gdy jedna jest dodatnia a druga ujemna- to……………………………………………..
Temperatura 10
1 ºC
Temperatura 25
2 ºC
Różnica
temperaturºC
15
-20
0
12
-25
16
-22
4
-5
0
5
30
-8
-10
3
-3
-6
30
3.Dokończ poniższe zdania, podając po 2 przykłady:
a)Prognozę pogody można znaleźć w…………………………………………………..
b)Znajomość prognozy pogody przydaje się do………………………………………………..
4.Na podstawie podanej mapki pogody ułóż prognozę pogody dla Wrocławia:
Karta pracy nr 3.
1.Uzupełnij zdania:
a)temperatura powyżej zera to temperatura…………………………
b)temperatura poniżej zera to temperatura……………………….
c)przyrząd do pomiaru temperatury to………………………
d)temperaturę mierzy się w jednostkach………………………..
2.Odczytaj temperaturę na podanych termometrach:
3.Na podanych termometrach zaznacz temperaturę napisaną obok- zamaluj ołówkiem:
Karta pracy nr 4
1.Wykreśl z poziomych szeregów litery tworzące nazwy opadów i osadów atmosferycznych.
Następnie wypełnij tabelę:
Opady atmosferyczne
Osady atmosferyczne
2.Do wymienionych opadów i osadów atmosferycznych dobierz ich określenia, wpisując
w miejsce kropek właściwe litery.
1.śnieg…………….. a)lodowe kryształki osadzające się podczas mrozów między innymi
na gałęziach drzew
2.rosa…………….
3.szadź………….
4.deszcz…………
5.szron………….
6.grad……………
b)spadające z chmur krople wody
c)kryształki lodu powstające z pary wodnej na powierzchni ziemi
podczas przymrozków
d)spadające z chmur grudki lodu
e)krople wody osadzające się rano i wieczorem na roślinach, skałach
f)spadające z chmur płatki utworzone z kryształków lodu
3.Spośród podanych przyrządów wypisz ten, którym mierzy się ilość opadów. Obok
przyrządu napisz jednostki, w jakich dokonuje się pomiaru:
termometr, deszczomierz, wiatromierz, heliograf, barometr, higrometr
Przyrząd do mierzenia ilości opadów to…………………… . Mierzy się je w ………………..
4.Przy każdym zjawisku wpisz numer od 1 do 5 tak, aby otrzymać poprawną kolejność,
w jakiej powstają opady deszczu:
(…..)Drobniutkie kropelki tworzą chmurę
(…..)Pod wpływem ciepła woda z mórz, jezior i powierzchni Ziemi zmienia się w parę
wodną.
(…..)Para wodna unosi się do góry.
(…..)Wysoko w górze para wodna zmienia się w drobniutkie kropelki.
(….)Drobniutkie kropelki wody łączą się w większe, cięższe krople, które opadając na
Ziemię, tworzą deszcz.
Karta pracy nr 5.
1.Otocz pętlą literkę P- jeśli zdanie jest prawdziwe lub literkę F- jeśli zdanie jest fałszywe:
a)Wynik pomiaru ciśnienia atmosferycznego podaje się w hPa. P F
b)Wiatr, czyli poziomy ruch powietrza, zawsze wieje od wyżu do niżu. P F
c)Do pomiaru prędkości i kierunku wiatru służy higrometr.
P F
d)Prędkość wiatru podaje się w m/s.
P F
2.W chmurkach wpisane są wartości zmierzonego ciśnienia atmosferycznego. Zaznacz
strzałkami kierunek wiatru między nimi.
3.Na podstawie podanej mapy oraz zdobytych wiadomości uzupełnij zdania:
Nazwa wiatru pochodzi od kierunku……………………………………………..
Wiatr nr 1 to………………………………..,bo wieje z………………………………….
Wiatr nr 2 to………………………………., bo wieje z……………………………….
Wiatr nr 3 to………………………………., bo wieje z…………………………………..
Wiatr nr 4 to……………………………….., bo wieje z………………………………..
Wiatr nr 5 to……………………………….., bo wieje z……………………………..
Wiatr nr 6 to………………………………..,bo wieje z………………………………
4.Którym z poniższych określeń nie opisujemy wiatru? Prawidłową odpowiedź zaznacz „X”;
a)wichura
b)wicher
c)burza
d)huragan
Karta pracy nr 6
1.Rysunki przedstawiają pozorną wędrówkę Słońca nad widnokręgiem, jaka odbywa ono
w pierwszych dniach pór roku. Uzupełnij podpisy pod rysunkami:
rysunek
data
miejsce wschodu
długość
rozpoczęcia
i zachodu Słońca
dnia
pory roku
2.Poniższe zdania określają pory roku. Obok każdego z nich wpisz odpowiednią literkę:
W- wiosna, L-lato, J -jesień, Z- zima
a)Jest to najtrudniejszy okres w przyrodzie, zwierzęta trzeba dokarmiać……
b)Liście drzew przybierają kolory tęczy, zwierzęta szykują zapasy pokarmu……
c)Jest to pełnia życia w przyrodzie, zwierzęta mają pod dostatkiem pokarmu…….
d)Przylatują ptaki, zakładają gniazda, składają jaja, zwierzęta wychodzą z kryjówek……
3.Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, otaczając pętlą TAK lub Nie. Zdania z błędami
popraw tak, aby były prawdziwe;
a)W południe cienie przedmiotów wskazują północ. TAK NIE
………………………………………………………….
b)W ciągu dnia temperatura powietrza jest najniższa rano. TAK NIE
………………………………………………………………………….
c)Górowanie słoneczne to moment, gdy Słońce wyłania się zza gór. TAK NIE
………………………………………………………………………………
d)Podczas równonocy wiosennej dzień i noc trwają tyle samo czasu. TAK NIE
…………………………………………………………………………………
4.Na podstawie wysokości górowania Słońca określ, jaka to pora roku. Zapisz nazwy.
Download