UKŁAD NERWOWY 2 - Anatomia Pielęgniarstwo

advertisement
UKŁAD NERWOWY 2.doc
(36 KB) Pobierz
WYKŁAD UKŁAD NERWOWY CZ. 2
Nerwy rdzeniowe po wyjściu z kanału kręgowego dzielą się gałęzie tylne i przednie.
Gałęzie tylne unerwiają ruchowo mięśnie głębokie grzbietu oraz czuciowo skórę
grzbietu od podstawy czaszki do kości krzyżowej.
Sploty
Nerwy przednie tworzą sploty:
- szyjny [plexus cervicalis]
- ramienny [plexus brachialis]
- lędźwiowy [plexus lumbalis]
- krzyżowy [pexus sacralis]
Gałęzie przednie nerwów piersiowych biegną samodzielnie.
Splot Szyjny
Powstaje z gałęzi przednich nerwów rdzeniowych od C1 do C4. Biegną od 4
wyrostków poprzecznych ku przodowi do mięśni głębokich szyi. Oddają one gałęzie
czuciowe i ruchowe.
Gałęzie czuciowe: wychodzą w tzw. Punkcie nerwowym czyli za tylnym brzegiem
mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego w połowie jego wysokości, przebijają
powięź powierzchowną szyi i rozbiegają się ku górze, przodowi i dołowi. Są to
nerwy:
- Nerw potyliczny mniejszy
- Nerw uszny wielki
- Nerw poprzeczny szyi
Gałęzie ruchowe: dzielą się na
1) krótkie – biegnące do mięśni głębokich szyi
2) długie – są 4 gałęzie
- gałąź mostkowo-obojczykowo-sutkowa
- gałąź czworoboczna
- pętla szyjna (unerwia mięśnie pod gnykowe)
- nerw przeponowy [ nervus phrenicus]
*Nerw przepony [Nervus Phrenicus] – ze splotu szyjnego biegnie leżąc na mięśniu
pochyłym przednim. Wchodzi do klatki piersiowej i biegnie między płucem a
sercem, dochodzi do przepony, którą unerwia ruchowo.
Nerw przepony zawiera włókna czuciowe, które unerwiają błony surowicze( opłucną,
osierdzie i część otrzewnej).
Splot Ramienny:
Powstaje z gałęzi przednich od C5 do Th1.
Gałęzie nerwów szyjnych łączą się ze sobą tworząc 3 pnie:
1)górny
2)środkowy
3)dolny
Te trzy pnie leżąc w trójkącie bocznym szyi tworzą część nadobojczykową splotu.
Przechodzą (te 3 pnie) przez szczelinę między obojczykiem a 1 żebrem do jamy
pachowej tworząc część pod obojczykową splotu, która składa się z 3 pęczków.
Obydwie części (nad i pod obojczykowa) wydają gałęzie krótkie które unerwiają:
- mięśnie powierzchowne grzbietu
- mięśnie powierzchowne klatki piersiowej
- mięśnie obręczy kończyny górnej
Od części pod obojczykowej odchodzą gałęzie długie:
1) od pęczka bocznego:
- Nerw mięśniowo-skórny[nervus musculocutaneus]
- korzeń boczny nerwu pośrodkowego
2) od pęczka przyśrodkowego:
- korzeń przyśrodkowy nerwu pośrodkowego
- nerw łokciowy[nervus ulnaris]
- nerw skórny przyśrodkowy ramienia
- nerw skórny przyśrodkowy przedramienia
3) od pęczka tylnego:
- nerw promieniowy [nervus radialis]
- nerw pachowy[ nervus axillaris]
Nerw mięśniowo – skórny wchodzi do grupy przedniej mięśni ramienia i unerwia je.
Następnie oddaje nerw skórny-boczny przedramienia.
Nerw Pośrodkowy[ nervus medianus] – powstaje z dwóch korzeni(bocznego i
przysrodkowego), które łączą się do przodu od tętnicy pachowej. Na ramieniu
biegnie wzdłuż brzegu przyśrodkowego mięśnia dwugłowego ramienia. Nie oddaje
gałęzi. Przechodzi przez środek dołu łokciowego. Na przedramieniu leży między
warstwą powierzchowną i głęboką i unerwia tu grupę przednią mięśni przedramienia
oprócz zginacza łokciowego nadgarstka i połowy zginacza głębokiego palców.
Przechodzi przez kanał nadgarstka na stronę dłoniową ręki i unerwia tu mięsień
kłębu kciuka oprócz przywodziciela. Czuciowo skórę ręki na wysokości 3,5 palca od
strony kciuka.
Przy porażeniu nerwu pośrodkowego mamy obraz ręki „błogosławiącej”. Zginają się
tylko pace 4 i 5.
Lub „rękę małpią” która charakteryzuje się tym, że nie ma zginania i
przeciwstawiania kciuka.
Nerw łokciowy – na ramieniu biegnie po stronie przyśrodkowej, między grupą
przednią a tylną mięśni ramienia. Nie oddaje gałęzi. Na wysokości stawu łokciowego
leży w bruździe nerwu łokciowego.
Na przedramieniu biegnie w grupie przedniej mięśni przedramienia, wzdłuż zginacza
łokciowego nadgarstka. Unerwia zginacz łokciowy i połowę zginacza głębokiego
palców.
Przechodzi na stronę dłoniową ręki gdzie unerwia:
1) ruchowo
- mięśnie kłębiku
- mięśnie grupy środkowej
- przywodziciel kciuka
2) czuciowo:
- skórę na wysokości 5 i połowy 4 palca po stronie dłoniowej
- oddaje gałąź czuciową do skóry strony grzbietowej ręki na wysokości 5,4 i połowy
3 palca.
Porażenie daje obraz „ręki szponiastej” czyli że są zgięte stawy międzypaliczkowe a
wyprostowane śródręczno paliczkowe.
Nerw Pachowy – przechodzi na tylną ścianę jamy pachowej i unerwia mięsień
naramienny i obły mniejszy oraz oddaje nerw skórny boczny ramienia.
Nerw Promieniowy – biegnie na tylną stronę ramienia, gdzie leży między głowami
mięśnia trójgłowego unerwiając go, następnie bocznie od stawu łokciowego dzieląc
się tu na gałąź głęboką która unerwia mięśnie grypy tylnej i bocznej przedramienia,
oraz gałąź powierzchowną, która unerwia czuciowo skórę grzbietu ręki na wysokości
dwóch i pół palca od strony kciuka.
Nerw promieniowy oddaje również nerw skórny tylny przedramienia.
Przy porażeniu tego nerwu mamy obraz „ręki opadającej”
Nerwy międzyżebrowe[Nervus intercostalis]
Gałęzie przednie nerwów piersiowych biegną samodzielnie jako nerwy
międzyżebrowe. Th1 do Th 12.
Górne nerwy międzyżebrowe od Th1 do Th 6 biegną w międzyżebrzach unerwiając
mięśnie głębokie klatki.
Nerwy międzyżebrowe od Th6 do Th12 w połowie długości żeber wychodzą z
międzyżebrzy i wchodzą między mięśnie brzucha unerwiając je.
Splot Lędźwiowy
Powstaje z gałęzi przednich nerwów rdzeniowych od L1 do L4. Leży on wewnątrz
mięśnia lędźwiowego większego i oddaje gałęzie krótkie do sąsiednich mięśni oraz
gałęzie długie
Gałęzie długie:
- Nerw biodrowo-podbrzuszny wchodzi między mięśnie brzucha (skośny i
poprzeczny) unerwiając je a czuciowo unerwia skórę powyżej więzadła
pachwinowego.
- Nerw biodrowo-pachwinowy biegnie poniżej więzadła pachwinowego. Unerwia
mięśnie brzucha i skórę poniżej więzadła pachwinowego.
- Nerw skórny boczny uda
- Nerw płciowo-udowy leży na powierzchni przedniej mięśnia lędźwiowego
większego. Gałąź udowa unerwia skórę poniżej więzadła pachwinowego.
Gałąź płciowa biegnie w kanale pachwinowym do narządów płciowych
zewnętrznych.
- Nerw Udowy[nervus femoralis] biegnie pod więzadłem pachwinowym do grupy
przedniej mięśni uda unerwiając ją oddaje gałęzie czuciowe unerwiające przednią
powierzchnie uda oraz nerw udowo-goleniowy który unerwia czuciowo skórę
przyśrodkowej powierzchni goleni.
Przy porażeniu tego mięśnia nie można czynnie wyprostować nogi.
- Nerw Zasłonowy [nervus obturatorius] wchodzi do miednicy mniejszej. Przechodzi
przez kanał zasłonowy i biegnie do grupy przyśrodkowej mięśni uda. Unerwia skórę
powierzchni przyśrodkowej uda.
Przy porażeniu tego mięśnia przywodzenie nogi jest upośledzone.
Splot Krzyżowy
Powstaje z gałęzi od L5 do C0. Splot leży na ścianie bocznej miednicy mniejszej. Ma
kształt trójkąta którego wierzchołek przedłuża się w nerw kulszowy.
Wszystkie gałęzie tego splotu wychodzą z miednicy przez otwór kulszowy większy.
Gałęzie długie:
- Nerw pośladkowy górny jako jedyny wychodzi przez otwór nad gruszkowy i
unerwia mięsień pośladkowy średni, mały i napinacz powięzi.
Podczas porażenia tego nerwu upośledzone jest odwodzenie uda.
- nerw pośladkowy dolny unerwi mięsień pośladkowy wielki
- nerw skórny tylny uda
- Nerw Kulszowy [nervus ischiadicus] leży między guzem kulszowym a krętażem
większym. Wchodzi do grupy tylnej mięśni uda, które unerwia. Na wysokości górnej
części dołu podkolanowego nerw kulszowy dzieli się na nerw piszczelowy i nerw
strzałkowy wspólny.
- Nerw Piszczelowy [nervus Tibialis] biegnie przez środek dołu podkolanowego. Na
goleni leży między warstwą powierzchowną a głęboką grupy tylnej mięśni goleni
unerwiając wszystkie te grupy mięśni. Następnie przez kanał kostki przyśrodkowej
przechodzi na stronę podeszwową stopy unerwiając wszystkie mięśnie podeszwy i
czuciowo skórę podeszwy.
Przy porażeniu tego nerwu mamy odczynienia z obrazem „stopy piętowej”. Nie
możliwe jest zgięcie podeszwowe stopy i palców.
Od tego nerwu odchodzi nerw skórny przyśrodkowy łydki na wysokości dołu
podkolanowego.
- Nerw Strzałkowy wspólny [nervus fibularis communis] biegnie w stronę głowy
strzałki i dzieli się na:
1) Nerw strzałkowy głęboki [nervus fibularis profundus] który unerwia ruchowo
grupe przednią mięśni goleni oraz mięśnie grzbietu stopy.
2) Nerw strzałkowy powierzchniowy [nervus fibularis superficialis] unerwia mięśnie
grupy bocznej goleni oraz czuciowo skórę grzbietu stopy. Oddaje on również nerw
skórny boczny łydki.
Przy jego porażeniu niemożliwe jest podniesienie stopy (opada część boczna). Jest
to tak zwany chód ptasi bądź bociani. Upośledzone jest nawracanie stopy.
Nerwy Splotu Guzicznego:
Nerw Sromowy – biegnie od okolicy krocza. Unerwia ruchowo mięśnie dna miednicy
i czuciowo skórę okolicy krocza.
Nerw Guziczny – unerwia ruchowo i czuciowo obszar w okolicy kości guzicznej
Plik z chomika:
turkuusowa
Inne pliki z tego folderu:


Egazmin[1].pdf (753 KB)
ĆW 7 UKŁ. NACZYNIOWY I LIMFATYCZNY.doc (85 KB)
 anatomia- gielda.doc (31 KB)
 ĆW 6- UKŁ. KRĄŻENIA.doc (63 KB)
 ĆW 13- układ moczowy.doc (61 KB)
Inne foldery tego chomika:
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 DiRT 2 Patch 1.1 PL
 Dokumenty
 Galeria
 Interna i pielęgniarstwo internistyczne

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie

Regulamin serwisu

Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download