wykaz stanowisk oficerów zawodowych

advertisement
WYKAZ STANOWISK OFICERSKICH
- POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ –
NIS
Stanowisko
SW
STE
Garnizon
Pododdział
CM 0050 00800 010
szef sekcji - szef służby
zdrowia
40A01
40A02
mjr
GRÓJEC
SEKCJA
SŁUŻBY
ZDROWIA
CM 0050 01000 010
kierownik ambulatorium
z izbą chorych
40A02
kpt.
GRÓJEC
AMBULATORIUM
Z IZBĄ
CHORYCH PZOZ
CM 0050 02100 020
oficer sekcji
30B01
54B03
kpt.
GRÓJEC
CENTRUM
(ANALIZY
DANYCH)
CM 0050 02200 020
oficer sekcji
30B01
54B03
kpt.
GRÓJEC
CENTRUM
(ANALIZY
DANYCH)
CM 0050 02300 020
oficer sekcji
30B01
kpt.
GRÓJEC
CENTRUM
(ANALIZY
DANYCH)
CM 0050 02400 020
oficer sekcji
30B01
kpt.
GRÓJEC
CENTRUM
(ANALIZY
DANYCH)
CM 0050 02800 010
szef zespołu
28B01
28D12
kpt.
GRÓJEC
CENTRUM (BAZ
DANYCH)
CM 0050 03300 010
szef zespołu
30B01
54B03
kpt.
GRÓJEC
CENTRUM (BAZ
DANYCH)
CM 0050 03800 030
oficer sekcji
22G01
kpt.
GRÓJEC
SEKCJA
OPERACYJNA
(S-3)
CM 0050 03900 015
oficer sekcji
38A01
kpt.
GRÓJEC
SEKCJA
LOGISTYKI
(S-4)
CM 0050 03900 016
oficer sekcji
38A01
kpt.
GRÓJEC
SEKCJA
LOGISTYKI
(S-4)
CM 0050 09900 010
dowódca kompanii
30B01
kpt.
GRÓJEC
4. KRR
CM 0050 12500 020
oficer
30B01
52A01
por.
LIDZBARK
ZESPÓŁ
WSPARCIA
CM 0050 14000 010
dowódca stanowiska
dowodzenia
30B01
por.
LIDZBARK
6. KRREL
CM 0050 17700 010
dowódca stanowiska
dowodzenia
30B01
por.
LĘBORK
5. KRREL
Uwagi
Download