Opis szlaku. - PTTK Kielce

advertisement
Opis przebiegu szlaku
Szlak pieszy oznaczono kolorem niebieskim, patronem obrano Ks. St. H. Konarskiego. Wędrówkę
rozpoczynamy w Jędrzejowie w rynku przy Muzeum im. Przypkowskich, tu też znajduje się Centrum
Informacji Turystycznej, gdzie możemy zasięgnąć informacji o regionie. Stąd ruszamy w drogę.
Idziemy ulicą 11 - tego Listopada około 1,5 km w kierunku Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie, za
wiaduktem kolejowym odbijamy w prawo idąc przez niewielki skwerek parkowy, następnie po prawej
stronie mijamy Biuro Nadleśnictwa Jędrzejów a po lewo Archiopactwo Cysterskie. Po zwiedzaniu
Klasztoru wracamy na szlak i kierujemy się w stronę miejscowości Sudół i przy rozwidleniu dróg
skręcamy w prawo kierując się do miejscowości Wilanów. Po przejściu około 1,5 km. skręcamy w
lewo dochodząc do kompleksu leśnego „Gaj”, następnie w prawo i po 100 metrach w lewo. Idziemy
prosto leśną droga przeciwpożarową. Po wyjściu z lasu nadal idziemy prosto w kierunku miejscowości
Chorzewa. Idąc wśród pól uprawnych dochodzimy do drogi asfaltowej, gdzie skręcamy w prawo Po
przekroczeniu rzeki dochodzimy do drogi we wsi Mniszek – Bołdyn, tu skręcamy w lewo i po 100
metrach w prawo do brzegu lasu którym dochodzimy do drogi Węgleszyn – Mieronice – Jędrzejów i
w miejscowości Dziadówki (przystanek autobusowy) skręcamy w prawo i po 500 metrach w lewo do
Lipnicy. Skręcamy w lewo i drogą dochodzimy do Złotnik, gdzie w kościele umieszczono tablicę
informującą o fakcie chrztu przyszłego Ks. ST. H. Konarskiego. Ze Złotnik przez Wygnanów wśród pól,
napotykając wiele cieków wodnych, mijając nieczynny młyn oraz przydrożne krzyże docieramy do
drogi Mieronice – Węgleszyn, gdzie przy krzyżu (Żarczyce Małe) skręcamy w prawo i dochodzimy do
drogi prowadzącej w lewo, do widocznego kościoła. Przy kościele znajdują się osobliwe tablice
poświęcone pamięci Ks. ST. H. Konarskiego, które to odsłonięto z okazji trzysetnej rocznicy Jego
urodzin. Od kościoła wędrujemy 100 m do drogi Małogoszcz – Mieronice – Węgleszyn gdzie skręcamy
w lewo dochodząc do kapliczki w Żarczycach Dużych. Skręcamy w lewo i dochodzimy do las gdzie przy
krzyżu skręcamy w prawo. Idąc dalej dochodzimy do punktu odpoczynku przy nieczynnym już młynie
„Pierzchnica”, gdzie znajduje się spiętrzenie wody do napędu koła wodnego w przysiółku Ługi.
Wędrujemy dalej leśną piaszczysta drogą mijamy Niwy, przez Las Jarzów u podnóża G. Sabianów (352
m. n. p. m.) dochodzimy do Małogoszcza, gdzie przy ul. H. Konarskiego znajduje się punkt
odpoczynku. W tym miejscu znajduje się ujecie wody pitnej dla Małogoszcza i pasm górskich:
Przedborsko – Małogoskiego, Grząb Bolmińskich, Grzyw Korzeczkowskich oraz Chęcińskiego z
widoczną Górą Zamkową z ruinami zamku. Idziemy do widocznego cmentarza, gdzie powinniśmy
odwiedzić groby Powstańców Styczniowych z 1863r. Następnie przechodzimy obok kościoła
docierając do rynku (patrz opis Małogoszcza). Wychodząc z miasteczka kierujemy się ul. w stronę na
Łopuszno i przy pojedynczych zabudowaniach, gdzie rozwidlenie dróg przy krzyżu idziemy w prawo
mijając po lewej stronie widoczną zalesioną G. Krzyżową u stóp, której rozegrała się potyczka
Powstania Styczniowego w 1863 roku. Dochodzimy do zabudowań wsi Dołki w dalej piaszczysta
drogą do Wiernej Rzeki (Łososiny), gdzie po jej przekroczeniu znajdziemy się bezpośrednio przed
podejściem na G. Czubatkę (326 m. n. p. m.). Po przejściu wyjątkowo atrakcyjnego grzbietu G.
Czubatki (geologia i przyroda) dochodzimy do miejscowości Kresy i dalej do Bolmina. Na cmentarzu w
Bolminie znajduje się mogiła znanego i wiele zasłużonego krajoznawcy kieleckiego Juliusza Brauna. Z
Bolmina kierujemy się na wschód w stronę widocznych Chęcin, przez miejscowość Zajączków
dochodzimy do Jedlnicy, gdzie na przystanku autobusowym spotkamy szlak pieszy znakowany
kolorem żółtym z Wiernej Rzeki do Chęcin. Kończymy wędrowanie szlakiem pieszym koloru
niebieskiego im. Ks. ST. H. Konrskiego prowadzącym z Jędrzejowa przez Żarczyce Duże i Małogoszcz
do Jedlicy.
Download