zestawienie obrazujące łączną liczbę punktów ECTS, którą student

advertisement
Socjologia, studia stacjonarne I stopnia, edycja od 2013/2014
Zajęcia
Punkty Dyplom
ECTS studiów Animator
I stopnia kultury
miejskiej
Statystyka (konwersatorium)
Zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych
empirycznych (ćwiczenia)
Metody badań społecznych (wykład i
ćwiczenia)
Makrostruktury i procesy społeczne w różnych
perspektywach teoretycznych (wykład)
Mikrostruktury i procesy społeczne w różnych
perspektywach teoretycznych (wykład)
Socjologia kultury miejskiej (wykład)
Socjologia konsumpcji (wykład)
Socjologia problemów społecznych (wykład)
Marginalizacja i wykluczenie społeczne
(wykład)
Socjologia zdrowia i promocji zdrowia
(wykład)
Metody badań marketingowych (wykład)
Razem ECTS
6
3
X
X
10
X
6
X
5
X
3
3
3
3
Moduł
Analityk
marketingowy
i internetowy
Specjalista ds. Specjalista ds. Edukator
polityki
integracji
zdrowia i
publicznej
społecznej
nowych form
aktywności
fizycznej
X
X
X
X
2
2
46
Menadżer ds.
strategii i
rozwoju
przedsiębiorstwa
X
30
3
3
3
3
2
X
2
1
Socjologia, studia stacjonarne II stopnia, edycja od 2013/2014
Zajęcia
Metodologia nauk społecznych (wykład)
Współczesne teorie socjologiczne (wykład)
Procedury badań ewaluacyjnych (konwersatorium)
Procesy przemian społeczeństwa globalnego (wykład)
Diagnoza problemów rodziny (wykład)
Prawo rodzinne (wykład)
Aksjologia służby publicznej (wykład)
Administracja publiczna i prawa człowieka (wykład)
Marketing (wykład)
Badania rynkowe w Polsce i na świecie (wykład)
Razem ECTS
Punkty
ECTS
4
3
2
4
3
3
3
3
4
2
31
Dyplom
studiów II
stopnia
Moduł
Służba publiczna
Asystent rodziny
Badanie opinii
i rynku
X
X
X
X
X
X
X
X
13
6
6
X
X
6
2
Socjologia, studia stacjonarne I stopnia, edycja od 2012/2013
Zajęcia
Statystyka (konwersatorium)
Zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych
empirycznych (ćwiczenia)
Metody badań społecznych (wykład i ćwiczenia)
Makrostruktury i procesy społeczne w różnych
perspektywach teoretycznych (wykład)
Mikrostruktury i procesy społeczne w różnych
perspektywach teoretycznych (wykład)
Współczesne teorie socjologiczne (wykład)
Socjologia życia publicznego (wykład)
Socjologia gospodarki (wykład)
Socjologia internetu (wykład)
Socjologia problemów społecznych (wykład)
Socjologia zdrowia i promocji zdrowia (wykład)
Razem ECTS
Punkty
ECTS
Dyplom
studiów I
stopnia
6
3
X
X
10
5
X
X
5
X
2
3
5
2
3
3
47
X
Socjologia życia
publicznego
Specjalność
Socjologia
gospodarki i
Internetu
Socjologia
problemów
społecznych i zdrowia
X
X
X
31
3
7
X
X
6
3
Socjologia, studia stacjonarne II stopnia, edycja od 2012/2013
Zajęcia
Metodologia nauk społecznych
(wykład)
Procedury badań ewaluacyjnych
(wykład i ćwiczenia)
Procesy przemian społeczeństwa
globalnego (wykład i ćwiczenia)
Razem ECTS
Punkty ECTS Dyplom studiów I stopnia
4
X
4
X
8
X
16
16
4
Socjologia, studia niestacjonarne II stopnia, edycja od 2013/2014
Zajęcia
Metodologia nauk społecznych (wykład)
Współczesne teorie socjologiczne (wykład)
Procedury badań ewaluacyjnych (konwersatorium)
Procesy przemian społeczeństwa globalnego (wykład)
Diagnoza problemów rodziny (wykład)
Aksjologia służby publicznej (wykład)
Razem ECTS
Punkty
ECTS
7
3
2
7
5
4
28
Dyplom
studiów II
stopnia
X
X
X
X
Moduł
Służba publiczna
Asystent rodziny
X
19
X
4
5
5
Socjologia, studia niestacjonarne II stopnia, edycja od 2012/2013
Zajęcia
Metodologia nauk społecznych (wykład)
Procedury badań ewaluacyjnych
(wykład i ćwiczenia)
Procesy przemian społeczeństwa
globalnego (wykład i ćwiczenia)
Razem ECTS
Punkty ECTS
8
6
Dyplom studiów I stopnia
X
X
8
X
22
22
6
Download