Zapalenie płuc w różnych grupach wiekowych

advertisement
Alergologia, Pulmonologia, Immunoprofilaktyka Vol 20 No 1
Zapalenie płuc
w różnych grupach wiekowych
Pneumonia in different aged groups
dr Agnieszka Ślemp
z Oddziału Pediatrii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Ordynator: lek. med. Grzegorz Zamojski
Streszczenie
Zapalenie płuc jest procesem zapalnym miąższu płucnego. Rocznie w Europie i Ameryce Północnej notuje się ok. 34-40/1000 nowych zachorowań
(1, 2). Dzieci starsze, młodzież i młodzi dorośli chorują stosunkowo rzadziej (ok. 10-15/1000/rok). W krajach rozwiniętych zapalenie płuc nadal pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn hospitalizacji. Natomiast w krajach rozwijających się, rocznie z powodu zapalenia płuc umiera ok. 2 mln.
dzieci do 2. r.ż. (3). Rozpoznanie zapalenia płuc można stosunkowo łatwo ustalić na podstawie odchyleń w badaniu przedmiotowym oraz zdjęcia
radiologicznego klatki piersiowej. Trudne natomiast pozostaje ustalenie przyczyny zapalenia płuc. W poszczególnych grupach wiekowych dominują różne czynniki etiologiczne. Biorąc pod uwagę wiek pacjenta oraz miejsce zakażenia (zapalenie płuc nabyte w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) udaje się ustalić etiologię w odsetku przewyższającym 75% (4). Jednak w codziennej praktyce nadal brakuje prostych, tanich i powszechnych
oraz wystarczająco swoistych metod diagnostycznych.
Summary
Pneumonia is an inflammatory process of lung parenchyma. In Europe and in North America there are about 34-40/1000 new cases (1, 2). Older
children, youth and young adults fall ill relatively more seldom (about 10-15/1000/year). In developed countries pneumonia still remains one of the
most important reasons for hospitalization. However in developing countries about 2 million children to the age of 2 die of pneumonia every year
(3). Pneumonia can be relatively easily diagnosed by recognizing deviations in medical examination and X-ray of chest. However identifying the
cause of pneumonia still remains difficult. Different etiological factors prevail in various age groups. Taking into consideration the age of patients
and the place of infection (hospital infections and outside-hospital infections) the etiology can be identified in more than 75% (4). But in everyday
practice simple, cheap, universal and specific enough diagnostic methods are still lacking.
22
Download