Prezentacja 1 - Geneza Systemu Ochrony Praw Człowieka

advertisement
Geneza systemu ochrony praw
człowieka
1. Rozwój koncepcji praw człowieka
a) starożytność i średniowiecze,
b) oświeceniowa koncepcja wolności dla
każdego,
c) myśliciele mający wpływ na koncepcje
oświeceniową praw człowieka: John Locke,
Karol Monteskiusz oraz Jan Jakub Rousseau
Geneza systemu ochrony praw
człowieka
2. Zmiany ustrojowe, polityczne, a także
wydarzenia mające znaczący wpływ na
rozwój praw człowieka.
a) Rewolucja francuska
b) Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
c) Rewolucja amerykańska
d) Deklaracja Niepodległości Stanów
Zjednoczonych Ameryki
Geneza systemu ochrony praw
człowieka
e) Rewolucja przemysłowa
f) Konwencje genewskie
g) Nowe ideologie społeczne
h) Katolicka Nauka Kościoła
i) Pierwsza Wojna Światowa
j) Druga Wojna Światowa
k) Proces Norymberski
Download