Biologia

advertisement
Biologia. Semestr 4.
Odpowiedz na pytania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Co to jest populacja?
Jakie znasz typy oddziaływań międzygatunkowych?
Podaj typy rozmieszczenia osobników danej populacji.
Omów obieg węgla w przyrodzie.
Co to jest gatunek?
Podaj cechy charakterystyczne mszaków.
Wymień czynniki powodujące zmianę ewolucji.
Na czym polega dziura ozonowa?
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards