Struktura organizacyjna

advertisement
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Schemat Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
STANOWISKA
SAMODZIELNE
DZIAŁ FINANSOWY
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
DZIAŁ NADZORU
FITOSANITARNEGO
DZIAŁ NADZORU
NASIENNEGO
DZIAŁ OCHRONY
ROŚLIN I TECHNIKI
LABORATORIUM
WOJEWÓDZKIE
ODDZIAŁY
ST. DS. OBSŁUGI PRAWNEJ
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK
KIEROWNIK
KIEROWNIK
KIEROWNIK
KIEROWNIK
BRZEG
ST. DS. KADR
ST. DS. PŁACOWYCH I
PROWADZENIA OBROTU GOTÓWKOWEGO
ST. DS. ADMINISTRACYJNYCH BHP I PPOŻ
ST. DS. KONTROLI
I TECHNIKI
LABORATORIUM FITOSANITARNE
GŁUBCZYCE
ST. DS. OBROTU ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
ST. DS. WIRUSOLOGII
KLUCZBORK
ST. DS. BAKTERIOLOGII
NAMYSŁÓW
ST. DS. ENTOMOLOGII
I NEMATOLOGII
NYSA
ST. DS. MIKOLOGII
OLESNO
PRACOWNIA OCENY
NASION
OPOLE
GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. OCENY NASION
PRUDNIK
ST. DS. INFORMATYKI
PEŁNOMOCNIK DS. OCHR.
INF. NIEJAWNYCH I SPRAW
OBRONNYCH
ST. DS. EWIDENCJI
OPERACJI FINANSOWYCH
ST. DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU - SEKRETARKA
ST. DS. OBSŁUGI TECHNICZNEJ
I TRANSPORTOWEJ
ST. POMOCNICZE
ST. DS. NADZORU
I EWIDENCJI ORGANIZMÓW
PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA
ST. DS. REJESTRACJI PRODUCENTÓW
20
DS. KONTROLI FITOSANITARNEJ, EKSPORTU, IMPORTU I OBROTU WEWNĄTRZ
KRAJU
ST. DS. ZWALCZANIA AGROFAGÓW
ST. DS. OCENY POLOWEJ,
REJESTRACJI
I KONTROLI DOSTAWCÓW
ST. DS. KONTROLI
OBROTU MATERIAŁU
SIEWNEGO
ST. DS. SZKOLENIA
I UPOWSZECHNIANIA
POSTĘPU
ST. DS. OCENY JAKOŚCI
MATERIAŁU SIEWNEGO
ST. DS. OCENY ZDOLNOŚCI KIEŁKOWANIA
NASION
ST. DS. OKREŚLENIA
WILGOTNOŚCI
ST. DS. WYSIEWU NASION
ST. DS. ANALIZY CZYSTOŚCI
STRZELCE OP.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards