Struktura organizacyjna

advertisement
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Schemat Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
STANOWISKA
SAMODZIELNE
DZIAŁ FINANSOWY
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
DZIAŁ NADZORU
FITOSANITARNEGO
DZIAŁ NADZORU
NASIENNEGO
DZIAŁ OCHRONY
ROŚLIN I TECHNIKI
LABORATORIUM
WOJEWÓDZKIE
ODDZIAŁY
ST. DS. OBSŁUGI PRAWNEJ
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK
KIEROWNIK
KIEROWNIK
KIEROWNIK
KIEROWNIK
BRZEG
ST. DS. KADR
ST. DS. PŁACOWYCH I
PROWADZENIA OBROTU GOTÓWKOWEGO
ST. DS. ADMINISTRACYJNYCH BHP I PPOŻ
ST. DS. KONTROLI
I TECHNIKI
LABORATORIUM FITOSANITARNE
GŁUBCZYCE
ST. DS. OBROTU ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
ST. DS. WIRUSOLOGII
KLUCZBORK
ST. DS. BAKTERIOLOGII
NAMYSŁÓW
ST. DS. ENTOMOLOGII
I NEMATOLOGII
NYSA
ST. DS. MIKOLOGII
OLESNO
PRACOWNIA OCENY
NASION
OPOLE
GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. OCENY NASION
PRUDNIK
ST. DS. INFORMATYKI
PEŁNOMOCNIK DS. OCHR.
INF. NIEJAWNYCH I SPRAW
OBRONNYCH
ST. DS. EWIDENCJI
OPERACJI FINANSOWYCH
ST. DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU - SEKRETARKA
ST. DS. OBSŁUGI TECHNICZNEJ
I TRANSPORTOWEJ
ST. POMOCNICZE
ST. DS. NADZORU
I EWIDENCJI ORGANIZMÓW
PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA
ST. DS. REJESTRACJI PRODUCENTÓW
20
DS. KONTROLI FITOSANITARNEJ, EKSPORTU, IMPORTU I OBROTU WEWNĄTRZ
KRAJU
ST. DS. ZWALCZANIA AGROFAGÓW
ST. DS. OCENY POLOWEJ,
REJESTRACJI
I KONTROLI DOSTAWCÓW
ST. DS. KONTROLI
OBROTU MATERIAŁU
SIEWNEGO
ST. DS. SZKOLENIA
I UPOWSZECHNIANIA
POSTĘPU
ST. DS. OCENY JAKOŚCI
MATERIAŁU SIEWNEGO
ST. DS. OCENY ZDOLNOŚCI KIEŁKOWANIA
NASION
ST. DS. OKREŚLENIA
WILGOTNOŚCI
ST. DS. WYSIEWU NASION
ST. DS. ANALIZY CZYSTOŚCI
STRZELCE OP.
Download