Literatura

advertisement
Przedmiot : Historia architektury powszechnej
Semestr 1 , 2 , 3
Wybrana literatura przedmiotu
Historia sztuki powszechnej / zawierające historię architektury /
Tytuły obejmują materiał 1,2,3 semestru
Ałpatow M.V.
Białostocki J.
Estreicher K.
Gombrich E.A.
Hollingswortth M.
Huyghe R. /red./
Lavedan P.
Meyer P.
Pijoan J.,Auboyer J,
Ostier J.
Porębski M.
Praca zbiorowa
Tatarkiewicz W.
Wrotkiewicz J.
Conti F., Gozzeli M.C.
Historia sztuki, Warszawa 1982
Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2001
Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1973
O sztuce , Warszawa 1997
Sztuka w dziejach człowieka, Wrocław 1992
L’ Art et l’homme, Paris 1957
Historia sztuki , Wrocław 1954
Historia sztuki europejskiej, Warszawa 1975
Sztuka świata, Warszawa 1990-1992
Dzieje sztuki w zarysie, Warszawa 1987
Historia sztuki, Lwów 1936
Historia estetyki, Warszawa 1985
Dzieła, style, epoki tom 1 /od antyku do baroku /, Pelplin 2004
Sztuka rozpoznawania stylów, Warszawa 1999
Encyklopedie i słowniki sztuki i architektury.
Pevsner N. ,A.Fleming
H.Honour
Ostrowski J. A
Praca zbiorowa
Praca zbiorowa
Praca zbiorowa
Praca zbiorowa
Encyklopedia architektury, Warszawa 1992
Słownik artystów starożytności, Katowice 1994
Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1973
Encyclopedia of word art, New York 1965
Encyklopedia sztuki starożytnej, Warszawa 1974
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1976
Historia architektury powszechnej. Tytuły obejmują materiał
1,2,3 semestru
Alfonso E. Sames D.
Ballenstedt J.
Basista A.
Basista A.
Broniewski T.
Fletcher B.
Glancey J.
Holle
Koch W.
Millon H.A.
Frazer A.
Knothe Jan
Nutgens P.
Muller W., Vogel G.
Nutgens P.
Historia architektury, Warszawa 1997
Architektura. Historia i teoria, Warszawa 2000
Opowieści budynków .Architektura czterech kultur, Kraków 1995
Historia architektury od początków do końca XVIII wieku, Białystok
2004.
Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990
A history of architecture , London 1898 / i 18 kolejnych wydań /
Historia architektury, Warszawa 2002
Kunst Geschichte Herausgegeben von Ge’rard du Ry van Beest
Holle, Baden-Baden-Salzburg 1988
Style w architekturze, Warszawa 1996
Key monuments in the history of architecture , New York 1986
Sztuka budowania , Warszawa 1968
Dzieje architektury, Warszawa 1998
Atlas architektury tom 1 i 2 , Warszawa 2004
Architektura, Bielsko-Biała 1994
Pevsner N.
Pevsner N.
Pevsner N.
Perogalli C.
Tołłoczko Z.
Trachtenberg M.
Hyman I.
Watkin D.
Historia architektury europejskiej , Warszawa 1976
Historia architektury europejskiej / tom 1 i 2 /, Warszawa 1979
A history of buildings types, Princeton 1976
Storia dell ‘architettura , Milano 1964
Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku,
Kraków 2005
Architecture from prehistory to postmodernism, New York 1986
Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001
Historia sztuki i architektury starożytnej. Semestr 1
Bernhardt M.L.
Baines J. J.Malek
Cornell T, j.Matthews
Freeman H.
Gawlikowska K.
Kumaniecki K.
Levi P.
Liberati A.M. Bourbon F.
Lipińska J.
Nowakowski A.
Pawlicki F.
Parnicki-Pudełko S.
Picard G.H.
Praca zbiorowa
Praca zbiorowa
Press L.
Praca zbiorowa
Rutkowski B.
Siliotti A.
Stierlin H.
Stierlin H.
Ulatowski K.
Wildung D.
Sztuka grecka, Warszawa 1982 tom 1-4
Egipt, Warszawa 1995
Rzym, Warszawa 1995 /seria: „ Wielkie kultury świata” /
Świat Rzymian, Warszawa 1997
Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975
Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu , Warszawa 1965
Grecja, Warszawa 1995 / seria : ” Wielkie kultury świata „ /
Rzym. Imperium trzech kontynentów, Warszawa 1997
Sztuka egipska , Warszawa 1978
Starożytna architektura Egiptu, Grecji i Rzymu,
Kraków 2003 / skrypt / części 1,2,3
Skarby architektury starożytnego Egiptu. Królewskie świątynie
w Deir-el-Bahari, Warszawa 2003
Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1979
Sztuka rzymska, Warszawa 1979
W dawnych Atenach, Wrocław 1971
W dawnym Rzymie, Wrocław 1968
Budownictwo egejskie, Wrocław 1964
Egipt. Świat faraonów, Warszawa 1997
Sztuka egejska , Warszawa 1973
Egipt. świątynie, ludzie, bogowie, Warszawa 1996
Grecja. Od Myken do Panteonu , Warszawa 1998
/ cykl : „ Architektura świata „/
Imperium Romanum. Od Etrusków do upadku cesarstwa rzymskiego, Warszawa 1997 / cykl : „Architektura świata „ /
Architektura starożytnej Grecji, Poznań 1962
Egipt. Od czasów prehistorycznych do rzymskich,
Warszawa 1998 / cykl : „ Architektura świata „ /
Historia sztuki i architektury średniowiecznej. Semestr 2.
Barlett R.
Barral X.Altet I.
Bochnak A.
Duby G.
Filarska B.
Jastrzebowska E.
Frazik J.
Frazik J.
Gimpel J.
Gumińska B. J.Nowak
Panorama średniowiecza, Warszawa 2002
Wczesne średniowiecze, Warszawa 1999 / cykl :” Architektura
świata „ /
Historia sztuki średniowiecznej , Warszawa 1982 / skrypt /
Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986
Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1982
Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1976
Średniowieczna architektura krajów Bliskiego wschodu: Arabii,
Syrii, Palestyny, Iraku, Egiptu, Kraków 1991
Ze studiów nad warsztatem architekta i budowniczego w średniowieczu , Kraków 1990
Jak budowano w średniowieczu , Warszawa 1968
Sztuka romańska, Warszawa 1996
Z .Świechowski
Kłosińska j.
Laude U.,Toman R.
Bednorz A.
Le Goff J.
Matthew D.
Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975
Architektur des Mittelalters, Berlin 2004.
Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1966
Europa średniowieczna, Warszawa 1996 / seria :” Wielkie kultury
świata „ /
Gothic art., London 1991
Historia sztuki chrześcijańskiej i bizantyńskiej , Lwów 1931
Pompeje. Przewodnik po starożytnym mieście. Warszawa 2000
Architektura średniowiecza . Kraków 2003 /skrypt / części 1,2,3
Sztuka romańska. Architektura, rzeźba , malarstwo ,Warszawa 2002
Sztuka gotyku. Architektura, rzeźba , malarstwo, Warszawa 2002
Katedra gotycka, Warszawa 1989
Islam. Wczesne budowle od 7 – 13 stulecia., Warszawa 1997
/ cykl : „Architektura świata” /
Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975
Martindale A.
Mole V.
Nappo S.
Nowakowski A.
Praca zbiorowa
Praca zbiorowa
Simon O. von
Stierlin H.
Stern H.
Historia sztuki i architektury nowożytnej. Semestr 3
Aston M.
Bochnak A.
Cresti C.Rendina C.
Czapska A.
Czapska A.
Decker H.
Giedion S.
Honour H.
Listri M., Cunaccia C.
Millon H.
Muraro M.,Marton P.
Murray P.
Norberg-Schulz O.
Nowakowski A.
Praca zbiorowa
Praca zbiorowa
Praca zbiorowa
Shearman J.
Tomkiewicz W.
Ulatowski K.
Panorama renesansu , Warszawa 2003
Historia sztuki nowożytnej , Warszawa 1985 / skrypt /
Paläste der Toskana, Köln 2000
Architekci wczesnego renesansu włoskiego., Warszawa 1972 /skrypt/
Architekci włoscy manieryzmu i baroku., Warszawa 1983 / skrypt /
Renesans włoski , Warszawa 1969
Przestrzeń, czas architektura, Warszawa 1968
Neoklasycyzm , Warszawa 1972
Wille i Pałace Włoch, Warszawa 2003
Baroque and rococo architecture, New York 1961
Venetian Villas, Köln , 1986
Architektura włoskiego renesansu , Toruń 1999
Barogue architecture , New York 1971
Nowożytna architektura europejska od początku XV
do połowy XIX w., Kraków 2003 /skrypt / części 1,2,3
Barok. Architektura. Rzeźba .Malarstwo., Warszawa 2000
Renesans w sztuce włoskiej. Architektura, rzeźba , malarstwo
rysunek , Warszawa 2000
Klassizismus & Romantik. Architectur, sculptur, malerei zeichnung
1750-1848, Koln 2000
Manieryzm, Warszawa 1970
Rokoko , Warszawa 1988
Architektura włoskiego renesansu, Warszawa 1972
Historia sztuki krajów i kultur.
Chastel A.
Couchoud J.P.
Dulewicz A.
Marcais G.
Robinson F.
Marcus Hattstein
Stierlin H.
Sztuka włoska, Warszawa 1978
Sztuka francuska, Warszawa 1981
Słownik sztuki francuskiej , Warszawa 1977
Sztuka Islamu , Warszawa 1979
Świat Islamu, Warszawa 1996.
Islam. Art and architecture. Köln 2003
Skarby Orientu, Warszawa 2003
„Miasta sztuki „
Pe’rouse de Montelos . Paris –Kunstmetropole und Kulturstadt,
J.-M.
Köln, 2000
Praca zbiorowa
Wenice art. & architecture , Cologne 1997 tom I i II.
Praca zbiorowa
W renesansowej Florencji – panorama społeczności
Ossolineum , 1973
Praca zbiorowa
Rom kunst & Architektur , Köln ,1999
Praca zbiorowa
Vienna art and architecture , Cologne , 1999
Historia ogrodów :
Majdecki L.
Kluckert E.
Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja., Warszawa 1981
European garden desing. From classical antiquity to the present
day, Cologne 2000.
Literatura w języku polskim ( wybór ).
Historia sztuki powszechnej :
- Białostocki J. Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszaw 1969 i wyd. późniejsze
- Gombrich E. O sztuce, Warszawa 1997.
Historia architektury Powszechnej.
- Basista A. Opowieści budynków. Architektura czterech kultur, Kraków 1995.
- Basista A. Historia Architektury od początku do końca XVIII wieku, Białystok 2004.
- Broniewski T. Historia architektury, Wrocław 1990 i wydania późniejsze.
- Koch W. Style w architekturze, Warszawa 1996.
- Norberg-Schulz Ch. Znaczenie w architekturze europejskiej, Warszawa 1999.
- Nowakowski A. Starożytna architektura Egiptu, Grecji i Rzymu ( maszynopis skryptu
dla studentów, dostępny w odbitkach )
- Nowakowski A. Architektura średniowieczna ( jw. )
- Nowakowski A. Architektura nowożytna ( jw. )
- Pevsner N. Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976.
- Pevsner N.,A. Fleming H.Honour Encyklopedia architektury, Warszawa 1992
Download