Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej

advertisement
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej “Tomograf” Sp. z o. o.
Cennik tomografii komputerowej - badania komercyjne
RODZAJ BADANIA
TK głowy bez wzmocnienia
kontrastowego
TK głowy bez i ze wzmocnieniem
kontrastowym
TK głowy bez wzmocnienia
kontrastowego i co najmniej dwie
fazy ze wzmocnieniem
kontrastowym
TK badanie innej okolicy
anatomicznej bez wzmocnienia
kontrastowego
Cena
Badania
TK mózgowia
200 zł
TK oczodołów
200 zł
TK zatok obocznych nosa
200 zł
TK twarzoczaszki
200 zł
TK piramid kości skroniowych
200 zł
TK mózgowia
280 zł
TK oczodołów
280 zł
TK zatok obocznych nosa
280 zł
TK twarzoczaszki
280 zł
TK piramid kości skroniowych
280 zł
TK mózgowia
320 zł
TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań)
260 zł
TK klatki piersiowej – niskodawkowe
260 zł
TK klatki piersiowej i śródpiersia
260 zł
TK jamy brzusznej
260 zł
TK miednicy małej
260 zł
TK kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice
anatomiczne
260 zł
TK kręgosłupa (C, Th, L-S)
260 zł
TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań)
340 zł
TK klatki piersiowej i śródpiersia
340 zł
TK badanie innej okolicy
TK jamy brzusznej
anatomicznej bez wzmocnienia
kontrastowego i ze wzmocnieniem TK miednicy małej
kontrastowym
340 zł
340 zł
TK kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice
anatomiczne
340 zł
TK kręgosłupa (C, Th, L-S)
340 zł
Al. Bielska 105, 43 – 100 Tychy, tel. (0) 32 217-51-40, (0) 32 217-86-46, kom. (0) 664-950-700, fax. (0) 32 326-54-76,
e-mail: [email protected], www.tomograf.pl,
NIP: 646 10 07 954, REGON: 271268385, Kapitał zakładowy: 54 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000123955
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej “Tomograf” Sp. z o. o.
Cennik tomografii komputerowej - badania komercyjne c.d.
TK badanie innej okolicy
anatomiczne bez wzmocnienia
kontrastowego i co najmniej dwie
fazy ze wzmocnieniem
kontrastowym
TK badanie kardiologiczne
TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań)
420 zł
TK klatki piersiowej i śródpiersia
420 zł
TK jamy brzusznej
420 zł
TK miednicy małej
420 zł
TK serca – calcium scoring (ocena zwapnień tętnic
wieńcowych)
320 zł
TK serca – ocena morfologii i czynności serca
650 zł
TK serca – calcium scoring + angiografia
tt.wieńcowych + morfologia i czynność serca
TK serca - angiografia tt. wieńcowych u pacjentów po
zabiegach koronaroplastyki lub wszczepieniu bypassów
650 zł
650 zł
TK dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego
450 zł
TK dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego i ze wzmocnieniem
kontrastowym
500 zł
TK dwóch okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym wielofazowe
550 zł
Angiografia TK (z wyłączeniem tętnic wieńcowych)
550 zł
Kolonografia TK (wirtualna kolonografia)
550 zł
Densytometria TK
300 zł
Dental TK
300 zł
Enterokliza (enterografia) TK
550 zł
Toposkan TK
150 zł
Strona 2 z 2
Download