Podstawą źródłową poczynionych ustaleń są odtajnione archiwalia

advertisement
Podstawą źródłową poczynionych ustaleń są odtajnione archiwalia przechowywane w
Rosyjskim Państwowym Archiwum Historii Najnowszej (Российский государственный архив
новейшей истории – RGANI), pochodzące z zespołu akt sowieckiej partii komunistycznej. Wynika z
nich, że sprawy książki polskiej były monitorowane przez Kreml w całym analizowanym okresie. W
Moskwie interesowano się przede wszystkim polskimi literatami i ich twórczością pod kątem odstępstw
od ideologicznego schematu oraz sposobu przestawiana Rosji i ZSRR. Ponadto władze sowieckie
analizowały i oceniały ruch wydawniczy w Polsce. Próbowano wpływać na ofertę wydawniczą książek
polskich w ZSRR i radzieckich w Polsce, stosując mechanizmy porozumień zarówno dwustronnych, jak
i wielostronnych (systematyczne narady organów wydawniczych państw bloku wschodniego).
Słowa kluczowe: literatura polska – książka polska – komunizm – ZSRR – blok wschodni.
Download