Strumień pola elektrycznego Linie sił pola elektrycznego to

advertisement
Strumień pola elektrycznego
Linie sił pola elektrycznego to krzywe wzdłuż których działają siły oddziaływań
elektrycznych; wektor natężenia pola elektrycznego jest w każdym punkcie styczny do linii
sił.
Strumieniem pola elektrycznego Ψ przenikającego przez daną powierzchnię s nazywamy
iloczyn natężenia pola E na tej powierzchni razy pole tej powierzchni.
E = cont
s
E ≠ cont
Δs1
Δs 2
r
E
Φ = E⋅s
[1Φ] = 1 N ⋅ 1m 2
C
Δs3
n Δs E=const
ΔΦ = Δs ⋅ E
Φ c = Δs1 ⋅ E1 + Δs 2 ⋅ E 2 + ... + Δs1 ⋅ E1
n
Φ c = ∑ Δs i ⋅ Ei
i =1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards