Autorzy programu l.p. Imię i nazwisko Stanowisko Ośrodek Prof

advertisement
Autorzy programu
l.p.
Imię i nazwisko
1.
Prof. med. Marian Zembala
2.
3.
Mgr Bogumiła Król
Mgr Joanna Zembala- John
Stanowisko
Ośrodek
Konsultant Krajowy w
dziedzinie Kardiochirurgii,
Dyrektor, Kierownik Katdery i
Oddziału Kardiochirurgii i
Transplantologii
kardiochirurg, transplantolog,
wykładowca akademicki
Koordynator Transplantacji
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Specjalista ds. marketingu
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Kadra współpracująca i uprawniona do prowadzenia szkolenia i realizacji programu
l.p.
Imię i nazwisko
4.
Prof. med. Marian Zembala
5.
Prof. med. Lech Cierpka
6.
Dr hab. Grzegorz Budziński
7.
Mgr Bogumiła Król
8.
Dr med. Wojciech Saucha
9.
10.
Mgr Sylwia Sekta
Dr hab med. Jerzy
Pacholewicz
11. Dr med. Roman Przybylski
Stanowisko
Ośrodek
Konsultant Krajowy w
dziedzinie Kardiochirurgii,
Dyrektor, Kierownik Katdery i
Oddziału Kardiochirurgii i
Transplantologii
kardiochirurg, transplantolog,
wykładowca akademicki
Konsultant Krajowy w
dziedzinie Transplantologii
Klinicznej
Ordynator Kierownik Katedry
Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej, chirurg,
transplantolog , wykładowca
akademicki
Konsultant Wojewódzki w
dziedzinie Transplantologii
Klinicznej
Katedra Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej chirurg,
Transplantolog , wykładowca
akademicki
Koordynator Transplantacji
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Koordynator Regionalny
POLTRANSPLANT,
anestezjolog,
Koordynator Regionalny
POLTRANSPLANT
Kardiochirurg, wykładowca
akademicki
Kardiochirurg,
SP Szpital Kliniczny im. A.
Mielęckiego w
Katowicach
SP Szpital Kliniczny im. A.
Mielęckiego
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Śląskie Centrum Chorób
12.
Dr med. .Jacek Wojarski
13.
Dr hab. .Michał Zakliczyński
14.
Kardiochirurg, Kardiochirurg,
Transplantolog
Transplantolog kliniczny –
Kardiolog
Pulmonolog
Dr med. Marek Ochman
15.
18.
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Dr med. Sławomir Żegleń
Transplantolog
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Dr med. Wojciech Karolak
Kardiochirurg
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
16.
17.
Serca w Zabrzu
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Dr med. Jarosław Wilk
Mgr Joanna Zembala- John
Anestezjolog,
Koordynator Szpital Specjalistyczny w
szpitalny
Sosnowiec
Specjalista ds. marketingu
Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Download