FAO 220 Jak marzenie Cechy odmiany Zalecana obsada i gleba

advertisement
Drim
Jak marzenie
KISZONKA
FAO 220
ZIARNO
Cechy odmiany
Wyniki doświadczeń
ƒƒ
szybki wzrost początkowy
ƒƒ
wartościowa kiszonka: wysoki plon suchej
masy kolb i koncentracja energii w plonie
ƒƒ
rośliny typu „stay green” o liściastym pokroju
ƒƒ
doskonała zdrowotność roślin
Plon ziarna i analiza jakościowa surowca kiszonkarskiego,
GR Andrzej Brzozowski, Parcewo, woj. podlaskie, 2015
930
74
VEM
%
Wartości minimalne
Badania LaboExpert
28
425
110,2
263
110
g/kg s.m.
g/kg s.m.
Drim
Plon ziarna
300
g/kg s.m.
200
NDF
Strawność
ƒƒ
85 000–95 000 szt./ha
ƒƒ
gleby wolniej nagrzewające się wiosną
Skrobia
Zalecana obsada i gleba
Energia netto
produkcji mleka
458
81,7%
Włókno
1073
Wartości maksymalne
dt/ha
Download