7. Wzór - biznesplan opisowy

advertisement
Biznesplan- część opisowa:
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA, DZIAŁANOŚCI- WPROWADZENIE LUB ROZWÓJ PRODUKTU/ USŁUGI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. NAZWA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ WNIOSKUJĄCEGO O POŻYCZKĘ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ZARZĄDZANIE I DOŚWIADCZENIE CZŁONKÓW PODMIOTU ES
(wykształcenie i doświadczenie zawodowe członków podmiotu ES w zakresie uruchamianej
działalności, opis struktury organizacyjnej, kluczowe osoby odpowiedzialne za zarządzanie i
wdrażanie produktu/usługi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. OPIS WPROWADZANEGO LUB ROZWIJANEGO PRODUKTU/USŁUGI
(Opis, charakterystyka produktu lub usługi, jego możliwości, jak będzie wytwarzany, co go odróżnia
od oferty na rynku)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. RYNEK I KONKURENCI
(opis rynku, na którym działa podmiot ES, zasięg geograficzny dostarczania produktu/usługi, czy
podmiot ma konkurencję, jeśli tak- jaką?, czy oferowane produkty/usługi mają konkurencję- jeśli takjaką?, kto jest liderem na rynku?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
6. ODBIORCY PRODUKTU/USŁUGI
(Opis Klientów produktu/usługi, czy są to osoby prywatne, firmy, czy sektor publiczny, jak często
korzystają z produktu/usługi, gdzie mieszkają, co robią/branża, jakie są potrzeby klientów)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl
7. MARKETING I SPRZEDAŻ
(jak będzie promowany produkt/usługa?, jak i gdzie będzie sprzedawany/a?, jaka forma marketingu?,
jakie narzędzia marketingowe?, jaka cena i jak jest ustalana? ,przedstaw politykę pozyskiwania
klientów)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. HARMONOGRAM REALIZACJI
(określenie etapów realizacji i terminów poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia)
Biznesplan- część finansowa:
1. KAPITAŁ
(czy podmiot posiada kapitał własny?, ile potrzeba na uruchomienie działalności?, potencjalne
możliwości pozyskania kapitału)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. PRZYCHODY- PLAN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. KOSZTY- PLAN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. PLAN INWESTYCJI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl
Download