zestaw_1_klasa_5

advertisement
Klasa V
Zestaw 1
Do wszystkich zadań napisz rozwiązania.
Termin oddawania prac 7 marca 2017 r.
Zad. 1. (4 pkt.)
3
2
Marysia przygotowała sok wieloowocowy, mieszając 4 litra soku wiśniowego, 5 litra soku
1
jabłkowego i 10 litra soku z czarnej porzeczki. Otrzymany sok rozlała do szklanek o
1
pojemności 8 litra. Ile napełnionych po brzegi szklanek soku przygotowała?
Zad. 2. (2 pkt.)
Jestem cztery razy starszy od mojej córki. Za 20 lat będę dwa razy starszy od mojej córki. W
jakim wieku jesteśmy teraz?
Zad. 3. (4 pkt.)
Pewna liczba ma tylko cztery dzielniki, z których dwa są liczbami pierwszymi. Bartek
wypisał te dzielniki w kolejności od najmniejszego do największego. Drugi okazał się o 10
większy od pierwszego, a czwarty o 130 większy od trzeciego. Jaka liczba ma takie dzielniki?
Zad. 4. (2 pkt.)
Jeżeli z zapisu pewnej liczby skreślimy trzy końcowe zera, to otrzymamy drugą liczbę. Suma
tych dwóch liczb wynosi 5736731. Co to za liczby?
Zad. 5. (4 pkt.)
Trójkąt ABE jest trójkątem
równoramiennym, a trójkąt CDE
równoramiennym prostokątnym.
Kąt EBC jest o 28O większy od kąta
BEC. Oblicz miary kątów trójkąta ADE.
Zad. 6. (4 pkt.)
Kąt przy dłuższej podstawie trapezu
równoramiennego 𝐴𝐵𝐶𝐷 ma miarę 60o. Czy
prawdziwe jest poniższe zdanie? Jeśli przekątna 𝐵𝐷
dzieli ten kąt na połowy, to odcinki 𝐴𝐷, 𝐷𝐶 i 𝐵𝐶 są
jednakowej długości. Odpowiedź uzasadnij.
Download