Sesja egzaminacyjna letnia w roku ak. 2016/17

advertisement
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Sesja egzaminacyjna letnia w roku ak. 2016/17
Egzaminy, zaliczenia, zgłoszone do sekretraiatu
Stan na:
29.05.2017
DATA
GODZINA
informacja
TYTUŁ
PROWADZĄCY
SALA
rok
05.06.2017
15.00-16.00
egzamin
Kulturowe konteksty praw człowieka
prof. Zofia Sokolewicz
104
I, II
Mag
09.06.2017
9.45-11.15
egzamin
Antropologia islamu
dr Iwona Kaliszewska
108
III Lic
09.06.2017
13.00-14.30
zaliczenie
Miniatury etnograficzne: Wilamowice
dr Katarzyna Waszczyńska
105
III Lic
09.06.2017
13.15-14.45
zajęcia
Antropolog w kinie: polski film dokumentalny
dr hab. Sławomir Sikora
108
I Lic
09.06.2017
15.00-16.30
zajęcia
Antropologia przestrzeni bliskich: miasta i
życie w mieście
dr hab. Sławomir Sikora
108
12.06.2017
9.30-12.00
zaliczenia
Antropologia ciła
prof. Anna Wieczorkiewicz
108
12.06.2017
11.30-13.00
zajęcia
Dzieje Afryki
dr hab. Maciej Ząbek
104
I Lic
12.06.2017
13.15-14.45
zajęcia
Etnografia Afryki Subsaharyjskiej
dr hab. Maciej Ząbek
104
I Lic
12.06.2017
16.00-17.30
egzamin
Antropologia przestrzeni bliskich: miasta i
życie w mieście
dr hab. Sławomir Sikora
108
III Lic,
I Mag
12.06.2017
17.00-18.30
zajęcia
Antropologia Afryki Wschodniej
dr Piotr Cichocki
104
I Mag
13.06.2017
9.45-11.15
zajęcia
Warsztat redaktorski
dr hab. Magdalena Radkowska
108
13.06.2017
9.45-11.15
zajęcia
Affect for Anthropologists: Ethnography,
Theory, Critique
dr Mateusz Laszczkowski
219
13.06.2017
11.30-13.00
zajęcia
Space Against the State
dr Mateusz Laszczkowski
219
III Lic,
I Mag
I Lic, I
Mag
III Lic,
II Mag
III Lic,
I Mag
III Lic,
I Mag
13.06.2017
11.30-13.00
zajęcia
Etnografia regionalna Polski
dr Katarzyna Waszczyńska
104
I Lic
13.06.2017
13.00-14.30
egzamin
Etnografia regionalna Polski
dr Katarzyna Waszczyńska
104
I Lic
13.06.2017
15.00-18.00
zajęcia
Metodologia nauk społecznych
dr Andrzej Perzanowski
104
I Mag
14.06.2017
10.00-13.00
zajęcia
Autoetnografia
dr Anna Witeska, mgr Maria Reimann
108
III lic
14.06.2017
11.00-13.00
zaliczenie
Laboratorium
dr Piotr Cichocki
104
II Lic
14.06.2017
12.00-13.30
zaliczenie
J. Sobaczońska
219
Lic/
Mag
14.06.2017
13.15-16.30
zajęcia
dr Piotr Cichocki
105
I Mag
14.06.2017
13.00-16.00
zajęcia
Anropologia społeczna
dr Andrzej Perzanowski
104
II Lic
14.06.2017
17.00-18.30
egzamin
Socjologia
prof. Izabela Rylska
104
II Lic
20.06.2017
9.45-13.00
egzamin ustny
Filozofia kultury
dr Natalia Juchniewicz
219
I Mag
20.06.2017
10.00-11.30
egzamin termin
"0"
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej
dr hab. Anna Malewska-Szałygin
104
I Lic
20.06.2017
12.30-14.00
zaliczenie
Klasyczne teksty etnologii i antropologii
kulturowej
dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska
104
I Lic
21.06.2017
9.45-13.00
egzamin ustny
Filozofia
dr Natalia Juchniewicz
219
I Lic
21.06.2017
13.15-14.45
egzamin
Antropologia społeczna
dr Andrzej Perzanowski
104
II Lic
21.06.2017
15.00-16.30
egzamin
Metodologia nauk społecznych
dr Andrzej Perzanowski
104
I Mag
27.06.2017
10.00-11.30
egzamin
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej
dr hab. Anna Malewska-Szałygin
104
I Lic
Badania ilościowe: podstawowe pojęcia i
metody
Współczesne metody prowadzenia badań
terenowych
Uwagi prosimy kierować na adres: [email protected]
Download