Geografia

advertisement
KLUCZ ODPOWIEDZI DO ZADAŃ- ETAP I
Numer
zadania
1.
Max.liczba
pkt
1
Kryterium zaliczenia
2.
1
c)
3
1
b)
4
1
a)
5
1
a)
N
gnomon
W
cień
6
4
1) 294m n.p.m. – 291,6m n.p.m.= 2,4 m
-1pkt
2) za prawidłowe obliczenia -1 pkt
odległość 8 cm ; skala 1: 15000 , 1cm-150m, 8cm- x,
x=1200m
za prawidłową odpowiedź 1pkt
3) c
1pkt
7
3
1-P, 2-F, 3-F, 4-F, 5-P, 6-P
za 2 prawidłowe odpowiedzi - 1 pkt;
za 3-4 – 2 pkt
za 5-6 - 3 pkt
8
2
Amonit- jura; trylobit- kambr; paprocie-karbon;
Za 2 prawidłowe odpowiedzi-1pkt; za3-2pkt
9
4
marmur- przeobrażona (metamorficzna); gnejsprzeobrażona (metamorficzna); granit- magmowa; gipsosadowa
za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt
10
2
hercyńska-Tien Szan; Sudety, Ural;
alpejska-Andy, Kordyliery, Góry Betyckie
Za prawidłowo dobrane wszystkie łańcuchy górskie do
jednej orogenezy-1 pkt, do 2-2pkt
11
3
I-riasowe; II-szkierowe; III-dalmatyńskie
Za 2 prawidłowo podpisane wybrzeża-1pkt; za3-2pkt
12.
3
Tektoniczne: Bajkał, Tanganika, Morze Martwe
Reliktowe: Morze Kaspijskie, Jezioro Aralskie;
Polodowcowe: J. Niewolnicze, J. Wener, J. Niedźwiedzie
Za 3-4 przykłady jezior dobrze zakwalifikowanych do typów
jezior – 1pkt
za 5-6 – 2pkt
za 7-8 – 3pkt
13.
4
Tundra: wełnianka; brzoza karłowata
Tajga: modrzew, sosna;
Lasy liściaste: buk, dąb;
Step: perz, trawy ostnicy;
Roślinność śródziemnomorska: pinia, oleandry
Za 2 prawidłowo wypełnione kolumny -1pkt; za3-2pkt
za4-3pkt, za 5-pkt
14
2
krzewy jałowców i rododendronów- 1pkt
skały, wieczne śniegi i lodowce górskie – 1pkt
15
1
b).
16
2
1- strefa klimatów zwrotnikowych, 2- strefa klimatów
równikowych, 3 – strefa klimatów umiarkowanych
za prawidłowe wskazanie 2 stref –1pkt, 3 stref- 2pkt
17
4
troposfera, stratosfera – ozonosfera, mezosfera,
termosfera- jonosfera, egzosfera
za prawidłowe ustalenie kolejności 3 sfer -1pkt; 4 i 5-2pkt;
za prawidłowe przypisanie ozonosfery 1pkt i jonosfery 1pkt
18
3
Hekla- Europa, Krakatau – Azja, Erebus – Antarktyda
po 1 pkt za prawidłową odpowiedź
19
6
Płw. Kamczatka-A; Półwysep Alaska-B; Płw.Malajski-C;
Płw.York-D;
Zatoka Bengalska-1; Zatoka Hudsona-2; Morze Ochockie-3;
Morze Weddella-4; Borneo-I; Nowa Ziemia-II; Nowa
Funlandia-III; Grenlandia-IV;
Za każde 2 prawidłowo rozpoznane obiekty po 1pkt
20
2
I-Jenisej; II-Murray z Darling; III-Amazonka;
Za 2 rozpoznane wykresy-1pkt; za3-2pkt
21
1
wulkanizm, ruchy górotwórcze, ruchy lądotwórcze
za wszystkie prawidłowe odpowiedzi-1pkt
22
1
śnieg, firn, lód lodowcowy, lodowiec
za prawidłowa odpowiedź 1 pkt
23
1
c)
24
3
a)-Morze Martwe; b)-Kilimandżaro; c)-Ayers Rock
Za każdy rozpoznany obiekt-1pkt
25
3
Park narodowy- Magurski
Park krajobrazowy- Czarnorzecko-strzyżowski
Rezerwat przyrody- Prządki krośnieńskie
Rezerwat biosfery –Karpaty Wschodnie
za prawidłowe przyporządkowanie 2 nazw – 1pkt, 3 nazw –
2 pkt, 4 nazw – 3 pkt
26
1
c)
27.
1
Prąd Peruwiański, Prąd Benguelski, Prąd
Zachodnioaustralijski.
Za wskazanie 2 prądów 1pkt, 3- 2 pkt.;
28
3
30‰
Za obliczenie długości rzeki w rzeczywistości-1pkt- (długość
rzeki-10km.); za prawidłowe obliczenie różnicy wysokości –
1pkt – ( różnica wysokości 300m), za prawidłowo wykonane
obliczenie spadku rzeki - 1pkt- ( spadek rzeki-30‰)
Obliczenia: 1) długość rzeki : 1cm – 200 000 cm
5 cm - X
X = (5 cm x 200 000cm) : 1 cm = 10km
2) różnica wysokości: 300m n.p.m. – 0m n.p.m.=
300m
3) spadek rzeki : różnica wysokości podzielona
przez
długość rzeki 300m : 10 000m = 30‰
Download