WYNIKI EGZAMINU Z CHEMII LEKÓW ( REAKTYWOWANY III

advertisement
Wrocław, 30 wrzesień 2014r.
WYNIKI EGZAMINU Z CHEMII LEKÓW ( REAKTYWOWANY III TERMIN 29.09.2014 )
rok akademicki 2013/2014
L. P.
NR ALBUMU
OCENA
1.
2.
126/09/10/F
1738
3.
4.
5.
6.
7.
213/10/11/F
961
963
968
31/10/11/F
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
761
845
853
865
217/10/11/F
974
1732
36/08/09/F
144/10/11/40
884
886
889
149/10/11/F
219/10/11/40
140/09/10/F
985
987
154/10/11/F
1624
1626
952
ndst(2)
zwol.lek. 19.08-30.09.14
przedłużenie letniej sesji egz. do 15.10.2014 *
dst(3)
nb
dopytka *
część I
dst(3)
nb/zwol.lek. 19-29.09.2014
przedłużenie letniej sesji egz. do 6.10.2014*
dst(3)
dopytka*
część IV
ndst(2)
dopytka*
część I
dopytka *
część IV
ndst(2)
dopytka*
część I
dopytka *
część IV
dopytka*
część II
dopytka*
część I
ndst(2)
dopytka *
część I
db(4)
dst(3)
dopytka*
część I
ndst(2)
dst(3)
dst(3)
dość dobry(3,5)
dst(3)
dst(3)
ZAKRES MATERIAŁU
OBOWIĄZUJĄCEGO NA
EGZAMINIE 3.10.2014
I , II , III , IV
I , II , III , IV
* ”Dopytka” oraz reaktywowany III termin egzaminu z Chemii Leków odbędą się
3 października 2014 (piątek) o godzinie 9.00 na sali seminaryjnej Katedry Chemii Leków
Download