Oblicz miary kątów czworokąta, jeśli miara kąta

advertisement
Oblicz miary kątów czworokąta, jeśli miara kąta drugiego stanowi 75% miary kąta
pierwszego, kąt trzeci jest o 25% większy od kąta drugiego, a miara kąta czwartego stanowi
29/16 miary kąta pierwszego.
Kąty czworokąta
 ,  ,  ,
Suma miar kątów wewnętrznych czworokąta wypukłego
        360 0
Z treści zadania wynika, że
3
4
5
5 3
15
  125%        
4
4 4
16
29
 
16
3
15
29
        360 0
4
16
16
16
12
15
29
        360 0
16
16
16
16
72
  360 0
16
9
9
  360 0 / :
2
2
2
   360 0  2  40 0  80 0
9
  75%  
3
 80 0  3  20 0  60 0
4
5
   60 0  5  15 0  75 0
4
29
   80 0  29  5 0  145 0
16

Download