Parki Narodowe w Polsce

advertisement
Parki Narodowe w Polsce
Park narodowy „obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi
i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 hektarów, na
którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe”.
Na terenie Polski znajdują się 23 parki narodowe. Ich łączna
powierzchnia stanowi 1% naszego kraju.
O tym, czy powstanie nowy park narodowy, decyduje Rada Ministrów,
wydając odpowiednie rozporządzenie.
Na terenie parków chroniona jest :
 cała przyroda ożywiona (rośliny, zwierzęta, grzyby),
 nieożywiona (skały, woda, wydmy),
 krajobraz.
-
Można je zwiedzać, ale trzeba przestrzegać przepisów tam
obowiązujących (każdy park ma swój regulamin).
Dla pieszych wyznaczono szlaki turystyczne, a dla rowerzystów
rowerowe. Nie wolno zrywać roślin ani zbierać grzybów. Spacerując po
lasach, należy zachowywać się cicho, żeby nie płoszyć zwierzyny leśnej.
Jeżeli zabieramy ze sobą psa, musi być on prowadzony na smyczy i być
na kagańcu.
-
Niektóre parki są wyjątkowo cenne przyrodniczo i zostały uznane
przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery. Oznacza się je skrótem
MaB, od angielskiego Man and Biosphere (Człowiek i Biosfera).
-
Babiogórski Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1954 r.
okrzyn jeleni
położenie
osobliwości przyrodnicze
na terenie tego parku
znajduje się jedyne
w Polsce stanowisko
okrzynu jeleniego
i rogownicy alpejskiej
Białowieski Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1932 r.
żubr
położenie
osobliwości przyrodnicze
na terenie parku występują
żubry, Puszcza Białowieska
to najbardziej prymitywny
(naturalny) las na naszym
kontynencie
Biebrzański Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1993 r.
batalion
położenie
osobliwości przyrodnicze
jest to największy
i najbardziej naturalny
w Europie Środkowej
kompleks roślinności
bagiennej (torfowiska,
bory bagienne)
Bieszczadzki Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1973 r.
ryś
położenie
osobliwości przyrodnicze
jedynie na terenie
Bieszczadów występuje
grzyb – odgiętka
wetlińska, można tam
również spotkać węża
Eskulapa
Park Narodowy „Bory Tucholskie”
data
utworzenia
symbol/logo
1996 r.
głuszec
położenie
osobliwości przyrodnicze
na terenie parku występuje
bardzo rzadki, chroniony
żółw błotny
Drawieński Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1990 r.
wydra
położenie
osobliwości przyrodnicze
na terenie parku występuje
bardzo rzadki, chroniony
żółw błotny
Gorczański Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1981 r.
salamandra
plamista
położenie
osobliwości przyrodnicze
na terenie parku znajdują
się fragmenty pierwotnej
Puszczy Karpackiej
z 250-letnimi jodłami
i bukami
Park Narodowy Gór Stołowych
data
utworzenia
symbol/logo
1993 r.
świerk na skale
położenie
osobliwości przyrodnicze
park chroni krajobraz
jedynych w Polsce gór
płytowych z niezwykłymi
formami skalnymi, np.
maczugami, grzybami itp.
Kampinoski Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1959 r.
łoś
położenie
osobliwości przyrodnicze
główny składnik
krajobrazu to wydmy
i bagna, osobliwością
parku jest występowanie
brzozy czarnej
Karkonoski Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1959 r.
trzy świerki na tle
góry Chojnik
położenie
osobliwości przyrodnicze
osobliwości parku to
wierzba lapońska
i skalnica śnieżna (to
jedyne stanowisko tej
rośliny
w Europie)
Magurski Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1995 r.
orlik krzykliwy
położenie
osobliwości przyrodnicze
na terenie parku występuje
wiele rzadkich gatunków
ptaków, między innymi
orzeł przedni, orlik
krzykliwy i puchacz; można
tam również spotkać
salamandrę plamistą i
gniewosza plamistego
Narwiański Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1996 r.
błotniak stawowy
położenie
osobliwości przyrodnicze
aż 90% parku zajmują
wody, w tym bagna
i tereny podmokłe
Pieniński Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1954 r.
Trzy Korony
położenie
osobliwości przyrodnicze
wyłącznie na terenie tego
parku występuje pszonak
pieniński i mniszek
pieniński
Poleski Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1990 r.
żuraw
położenie
osobliwości przyrodnicze
na terenie parku występuje
bardzo rzadki, chroniony
żółw błotny
Roztoczański Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1974 r.
konik polski
położenie
osobliwości przyrodnicze
w 1982 r. do parku
sprowadzono koniki
polskie, które są
potomkami dawnych
dzikich koni leśnych tarpanów
Słowiński Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1967 r.
biała mewa
położenie
osobliwości przyrodnicze
na terenie parku występują
największe w Europie
ruchome wydmy
Świętokrzyski Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1950 r.
jeleń
położenie
osobliwości przyrodnicze
Góry Świętokrzyskie są
najstarszymi górami w
Polsce i w Europie, ich
największą osobliwością są
gołoborza
Tatrzański Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1954 r.
kozica
położenie
osobliwości przyrodnicze
na terenie parku rośnie
sosna limba oraz szarotka
alpejska, wśród zwierząt
można tam spotkać
chronione już od połowy
XIX w. kozice i świstaki
Park Narodowy „Ujście Warty”
data
utworzenia
symbol/logo
2001 r.
gęś zbożowa
położenie
osobliwości przyrodnicze
jeden z najważniejszych
terenów lęgowych ptaków
wodnych i błotnych w
Polsce
Wielkopolski Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1957 r.
puszczyk
położenie
osobliwości przyrodnicze
80% powierzchni parku
zajmują lasy, występuje tu
45 gatunków chronionych
roślin
Wigierski Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1989 r.
bóbr
położenie
osobliwości przyrodnicze
na terenie parku znajdują
się 42 jeziora
polodowcowe, największe
z nich to Wigry
Woliński Park Narodowy
data
utworzenia
symbol/logo
1960 r.
orzeł bielik
położenie
osobliwości przyrodnicze
w krajobrazie parku
charakterystyczne są klify
– wysoki brzeg morski,
w wodach Zatoki
Pomorskiej żyją rzadkie
ssaki morskie – foka szara
i morświn
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards