Zadania do tematu nr 6. Zadanie 1: Podaj nazwy systematyczne

advertisement
Zadania do tematu nr 6.
Zadanie 1: Podaj nazwy systematyczne związków o następujących
wzorach półstrukturalnych:
CH3
CH3
H2C
CH2 CH2
H3C
H3C
C
H3C
CH2 CH2
CH3
a.
H3C
CH2 CH
CH3
b.
CH3
CH2 CH2
CH2 C
C
CH2 CH3
CH3
Zadanie 2: Narysuj wzory półstrukturalne związków o następujących
nazwach systematycznych:
a. 3-etylo-2,3-dimetyloheksan
b. 4-etylo-2,3,5,5-tetrametylooktan.
Zadanie 3: Cząsteczka alkanu zawiera m. in trzy grupy metylowe (-CH3)
i dwie grupy metylenowe (-CH2-). Ponadto stwierdzono, że w reakcji
z chlorem może się utworzyć pięć różnych monochloropochodnych. Podaj
wzór półstrukturalny analizowanego węglowodoru.
Rozwiązania:
Zadanie 1:
a. 2,2-dimetylo-4-propyloheptan
b. 4,4-dietylo-2,2-dimetyloheptan
zadanie 2:
CH3
CH2
H3C
a.
CH
C CH2 CH2 CH3
CH3 CH3
CH3 CH3
CH3 CH CH
CH3
CH C
CH2
b.
CH3
CH3
zadanie 3:
CH3 CH CH2 CH2 CH3
CH3
CH2 CH2 CH3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards