Instrukcja podłączenia konta ftp dla użytkowników zewnętrznych

advertisement
Instrukcja podłączenia konta ftp dla użytkowników zewnętrznych
Adres serwera ftp: ftp.zdit.uml.lodz.pl (212.191.193.6)
Nazwa użytkownika: Przebudowa_drog
Hasło: Prze33!dxe
Do poprawnego i szybkiego pobierania zaleca się do transmisji danych używać
oprogramowania do obsługi protokołu FTP (Free Commander, Total Commander,
Filezilla itp.).
Download