„Geograficzne naj... – wszystko co naj... w geografii”

advertisement
Geograficzne naj... – wszystko co
naj... w geografii”
„
„ Najdłuższa cieśnina”




Cieśnina Malakka , łącząca
Morze Andamańskie z Morzem
Południowochińskim, oddziela
Półwysep Malajski od Sumatry.
Jest to najdłuższa cieśnina na
świecie
* długość: 937 km
* szerokość: 36 km
Wody cieśniny w najwęższej
części na całej szerokości
stanowią morze terytorialne
państw nadbrzeżnych a żegluga
odbywa się na zasadach prawa
przejścia tranzytowego.
„Najcieplejszy ocean”

Ocean Indyjski – trzeci
pod względem wielkości
zbiornik wodny na świecie,
zajmujący około 20%
powierzchni Wszechoceanu.
Od północy ograniczony jest
przez Azję, od zachodu przez
Półwysep Arabski i Afrykę, od
wschodu przez Półwysep
Malajski, Wyspy Sundajskie
oraz Australię, a od południa
przez Antarktydę. Ocean
Indyjski jest bardzo ciepły, w
północnej części jego
temperatura rzadko spada
poniżej 25 °C, natomiast w
pobliżu Antarktydy obniża się
do ok. 0 °C, co daje średnią
na poziomie 17 °C.
„ Najrozleglejsza zatoka”
Zatoka Bengalska –
część Oceanu Indyjskiego
znajdująca się pomiędzy
Półwyspem Indyjskim,
wyspą Cejlon oraz
archipelagami
Andamany i Nikobary.
Jej powierzchnia wynosi
2,191 mln km2, średnia
głębokość 2586 m, a
maksymalna dochodzi
do blisko 5258 m.
„ Najgłębsze jezioro”

Bajkał
jest to jezioro
znajdujące się w azjatyckiej
części Rosji (Syberia
Wschodnia). Jest
najgłębszym jeziorem na
świecie, a także jednym z
najstarszych - jego wiek
szacuje się na ok. 25 mln
lat. Średnia głębokość
Bajkału wynosi 730 m,
natomiast maksymalna, to
aż 1 637 m. Dno jeziora
znajduje się na wysokości 1
285 m p.p.m., co sprawia, iż
jest ono największą
kryptodepresją na świecie.
Wypełnia je 23 tys. km3
wody, co stanowi 20%
światowych zasobów wody
słodkiej.
„ Najwęższa cieśnina”

Bosfor – cieśnina łączącą

Podstawowe dane:


Morze Czarne z Morzem
Marmara, położona między
Półwyspem Bałkańskim a Azją
Mniejszą, oddziela Europę od
Azji. Wraz z cieśniną
Dardanele łączy Morze
Egejskie z Morzem Czarnym.
Obie cieśniny stanowią szlak
morski o międzynarodowym
znaczeniu. Cieśnina Bosfor
jest najwęższą cieśniną
międzykontynentalną.
* długość: ok. 30 km
* szerokość: 0,7-3,7 km
* głębokość: 30-120 m (w
torze wodnym)
„ Najdłuższa rzeka”


Amazonka– rzeka Ameryki
Południowej o największym
średnim przepływie na Ziemi
oraz pierwsza na świecie pod
względem długości. Amazonka
posiada największe na świecie
dorzecze (o powierzchni ok. 7
mln km2) i największe zasoby
wodne.
Amazonka posiada kilka rzek
źródłowych, w zależności od
przyjęcia jednej z nich za
główną, podaje się różną
długość. Najczęściej za rzekę
źródłową przyjmuje się Ukajali,
rzadziej Maranón. Według
pomiarów peruwiańskich
Amazonka jest najdłuższą
rzeką świata. Razem z Ukajali i
Carhuasantą liczy7025 km.
Natomiast długość Amazonki
wraz z Maranón wynosi około
6400 km.W
„ Największa głębokość
oceaniczna”

Najgłębszy znany rów
oceaniczny na Ziemi,
położony w zachodniej
części Oceanu
Spokojnego, na
południowy wschód od
Marianów. Ciągnie się
łukiem o długości
blisko 2000 km. Jest
miejscem, gdzie
ścierają się dwie
płyty: Płyta Pacyficzna
i Płyta Filipińska.
Według ostatnich
pomiarów, głębokość
rowu wynosi 10911
metrów.
„Największa rafa koralowa”

Wielka Rafa Koralowa albo Wielka Rafa Barierowa –
największa na świecie rafa koralowa, położona u wybrzeży
Australii. Jest to największa na Ziemi pojedyncza struktura
wytworzona przez organizmy żywe, widoczna nawet z
kosmosu. Rafa poddana jest w stałemu procesowi niszczenia
i odbudowy. Jej długość wynosi 2300 km a szerokość od 300
do 2000 metrów.
Download