Załącznik nr 7_ Potwierdzenie przekazania z apteki szpitalnej

advertisement
Załącznik nr 7
Potwierdzenie przekazania z apteki asortymentu tj: leków, środków dezynfekcyjnych, wyrobów medycznych
Data
Oddział/dział
kartonów
Ilości
Podpis osoby
pojemników Asortyment wydającej z
apteki
inny
Podpis osoby
przewożącej
________________________________________________________________________
Załącznik do SIWZ – postępowanie nr: 42/EZP/380//NPE/2/2016
Potwierdzenie przyjęcia
asortymentu przez
oddział/dział
Download