chowacz_czterozebny

advertisement
KOMUNIKAT
Zwalczanie chowacza czterozębnego w rzepaku ozimym
Szczegóły:
Na plantacjach rzepaku stwierdzono występowanie chrząszczy chowacza czterozębnego.
Zalecenia:
W przypadku wystąpienia średnio 20 chrząszczy chowacza czterozębnego w żółtym naczyniu w
ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach rzepaku ozimego, zaleca się opryskiwanie plantacji
stosując jeden z przykładowych preparatów:
Środki
ochrony
roślin:
ALFAMOR 050 SC 0,2 l/ha
ALFAZOT 050 EC 0,2 l/ha
ALPHAGUARD 100 EC 0,1 l/ha
ALPHATOP 100 EC 0,1 l/ha
AMMO 250 EC 0,1 l/ha
BULLDOCK 025 EC 0,25 l/ha
CYPERKILL SUPER 25 EC 0,1 l/ha
DECIS 2,5 EC 0,2 l/ha
FASTAC 100 EC 0,1 l/ha
FURY 100 EC 0,1 l/ha
FURY 100 EW 0,1 l/ha
KARATE 025 EC 0,25 l/ha
KARATE ZEON 050 CS 0,12 l/ha
KARATE ZEON 100 CS 0,06 l/ha
MOSPILAN 20 SP 0,08-0,12 kg/ha*
NURELLE D 550 EC 0,6 l/ha**
NURELLE MAX 515 EC 0,6 l/ha**
PATRIOT 2,5 EC 0,2 l/ha
PATRIOT 100 EC 0,05 l/ha
POLECI 2,8 EC 0,2l/ha
PYRINEX 480 EC 0,6 l/ha
RIPCORD SUPER 050 EC 0,2 l/ha
SHERPA 100 EC 0,25 l/ha
SUMI-ALPHA 050 EC 0,2-0,25 l/ha*
TALSTAR 100 EC 0,1 l/ha
TREBON 10 SC 0,5 l/ha
TREBON 30 EC 0,3 l/ha
ZOLONE 350 EC 1,5-2,0 l/ha
Uwagi:
1.Środki działają najskuteczniej w temperaturze poniżej 20C (NURELLE D 550 EC, NURELLE
MAX 515 EC, PYRINEX 480 EC i ZOLONE 350 EC w temp.15-25C)
2.Na plantacjach, gdzie występują kwitnące chwasty zabiegi wykonywać poza godzinami lotu
pszczół.
3.Preparaty oznaczone (*) - w celu równoczesnego zwalczania słodyszka rzepakowego i chowacza
czterozębnego stosować wyższą z zalecanych dawek.
4.Preparaty oznaczone (**) - opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy
na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia.
5.Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety - instrukcji stosowania
preparatu znajdującą się na opakowaniu.
6.Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do
prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat
od dnia wykonania zabiegu [art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin
(Dz. U. Z 2004r. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].
Sporządziła: Alicja Kowalska
Download