Passport-Database

advertisement
WYBÓR BAZY DANYCH:
1. Wejście na stronę internetową Biblioteki: http://www.bg.ue.wroc.pl/
2. Wejście w podstronę Bazy Danych: http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych
3. Zaznaczenie Baz Danych W Dostępie Internetowym: http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepieinternetowym
4. Wybór Passport spośród dostępnych baz.
WYBÓR KATEGORII:
1.
2.
3.
4.
Kliknięcie Menu Search,
Przejście do Category Tree, wybór kategorii: Countries and Consumers,
Wybór podkategorii: Economy and Finance, a następnie Business and Consumer Confidence i Finance (zaznaczone
na screenie),
Kliknięcie [Now Choose Geographies].
PODSUMOWANIE WYBRANYCH KATEGORII:
PODSUMOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW:
1. Wybór 10 wskaźników makroekonomicznych. Wybrałam te dotyczące płynności finansowej na
rynku międzynarodowym i zaufania klientów indywidualnych i biznesowych,
2. Kliknięcie [Now Choose Geographies].
WYBÓR KRAJÓW N-11:
1. Wybór krajów Next Eleven z rozwijanej listy- Geography Tree.
2. Po wyborze kliknięcie [See Data Now], które generuje profil makroekonomiczny i biznesowy- tabelę
danych.
PODSUMOWANIE WYBRANYCH KATEGORII & KRAJÓW:
WYGENEROWANY PROFIL MAKROEKONOMICZNY & BIZNESOWY:
KONWERSJA DANYCH W TABELI …
WYBÓR OKRESU: LATA 2008-2012 & WALUTY $:
EKSPORT DANYCH:
WYEKSPORTOWANE DANE: EXCEL:
ZAPIS PLIKU W FORMACIE CSV.
PLIK W FORMACIE CSV:
Download