Literatura polskiego oświecenia Spis lektur

advertisement
Literatura polskiego oświecenia
Spis lektur-r.2010/2011
Opracowali: prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, prof. zw.
dr Paweł Pietrzyk
Zatwierdził: Kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia
prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, prof. zw.
Lektury obowiązkowe:
A. Teksty:
1. „Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili”. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej, oprac.
Z. Goliński, Warszawa 1984 (znać układ antologii, przeczytać 2 teksty).
2. Antologia bajki polskiej, wybrał i opracował W. Woźnowski, Wrocław 1982 (10 bajek
różnych oświeceniowych autorów).
3. Bogusławski W. , Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale, wstęp M. Rulikowski, Wrocław
1959.
4. Dmochowski F. K. , Sztuka rymotwórcza, wstęp S. Pietraszko, Wrocław 1956.
5. Karpiński F., Poezje wybrane, wstęp T. Chachulski, Wrocław 1997.
6. Kniaźnin F. D., Wiersze wybrane, wstęp A. K. Guzek, Warszawa 1981.
7. Krajewski M. D., Podolanka, wstęp I. Łossowska, Warszawa 1994.
8. Krasicki I., Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, wstęp M. Klimowicz, Wrocław 1975.
9. Krasicki I., Monachomachia i Antymonachomachia, wstęp Z. Goliński, Wrocław 1977.
10. Krasicki I., Pan Podstoli, wstęp K. Stasiewicz, Olsztyn 1994.
11. Krasicki I., Satyry i listy, wstęp J. T. Pokrzywniak, oprac. tekstów i komentarze Z. Goliński,
Wrocław 1988 (Do króla, Świat zepsuty, Pijaństwo, Palinodia- z cz. I; Pochwała wieku,
Małżeństwo- cz. II).
12. Naruszewicz A. Poezje wybrane, wybór, wstęp i oprac. R. Doktór, Lublin 2001.
13. Niemcewicz J. U., Powrót posła. Komedia w trzech aktach oraz wybór bajek politycznych,
wstęp Z. Skwarczyński, Wrocław 1981.
14. „Świat poprawiać- zuchwałe rzemiosło”. Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac.
T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1981(wyd. 2, Kraków 2004) (wybór tekstów
K. Benisławskiej, J. Jasińskiego, J. Szymanowskiego, W. Gurskiego).
15. Trembecki S., Wiersze wybrane, wstęp J. Gomulicki, Warszawa 1965.
16. Węgierski T. K., Wiersze wybrane, wstęp J. Gomulicki, Warszawa 1974.
17. Wirtemberska M. A. z ks. Czartoryskich, Malwina czyli domyślność serca, Kraków 2002.
18. Zabłocki F., Fircyk w zalotach, wstęp J. Pawłowiczowa, Wrocław 1986.
19. Zabłocki F., Sarmatyzm, wstęp L. Bernacki, Wrocław 1964.
B. Opracowania:
1. Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia, red. Z. Goliński, T. Kostkiewiczowa, K. Stasiewicz,
Warszawa 2001 (znać układ pracy, przeczytać 2 artykuły).
2. Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich
polskiego oświecenia, Warszawa 1979.
3. Kostkiewiczowa T. , Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002 (wybrany
rozdział).
4. Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t.1, Warszawa 1992,, t.2,
Warszawa 1994, t.3, Warszawa 1996 (należy zapoznać się z układem całości oraz sylwetkami
pisarzy: F. Bohomolca, J. Potockiego, J. P. Woronicza).
C. Podręcznik:
1. M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1972 (lub wyd. następne) (przeczytać: cz. I rozdz. II,
cz. II rozdz. III-VI, cz. III, cz. IV).
D. Słownik:
1. Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977 (lub. wyd.
następne) Zob. między innymi: czasopiśmiennictwo, filozofia, jakobinizm, Obiady
Czwartkowe, Puławy, salony literackie.
Download