propico - Chemirol

advertisement
SYSTEMY FUNGICYDOWE
PROPICO
Środek grzybobójczy dostępny
w systemach fungicydowych:
11 PROPICO 250 EC
11 PROPICO DUO
Propico 250 EC
+ Corbel 750 EC
11 PROPICO STRONG
Propico 250 EC
+ Starpro 430 SC
66 wyjątkowo skuteczny fungicyd
66 wykazuje bardzo dobre działanie
zapobiegawcze i interwencyjne
66 zapewnia ochronę plantacji przed
chorobami grzybowymi
66 niezwykła szybkość działania
66 efektywnie działa na rdzę, mączniaka
prawdziwego i septoriozy
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę
na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
www.propico.info.pl
PROPICO 250 EC
W YJ Ą T K O W O S K U T E C Z N Y I S Z Y B K I F U N G I C Y D Z G R U P Y T R I A Z O L I
Preparat PROPICO 250 EC zapewnia ochronę plantacji przed chorobami grzybowymi. Efektywnie działa
na mączniaka prawdziwego i rdzę, jest szczególnie skuteczny w walce z septoriozami. Wykazuje działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Propikonazol zawarty w preparacie szybko wnika w tkanki roślin,
można go stosować we wczesnych fazach rozwojowych (T1), jak i w późnych fazach rozwojowych (T2).
SYSTEM FUNGICYDOWY
SYSTEM FUNGICYDOWY
PROPICO DUO
PROPICO STRONG
PROPICO 250 EC + CORBEL 750 EC
S
ystem przeznaczony na wszystkie plantacje zagrożone występowaniem mączniaka prawdziwego, rdzy
i septoriozy liści.
propikonazol
chroni zboża:
11 ozime
pszenicę
pszenżyto
jęczmień
żyto
11 jare
pszenicę
pszenżyto
jęczmień
fenpropimorf
chroni zboża:
11 ozime
pszenicę
jęczmień
11 jare
jęczmień
11 żyto
PROPICO 250 EC + STARPRO 430 SC
S
ystem przeznaczony do ochrony zbóż przed septoriozą liści i kłosów, fuzariozą liści i kłosów, brunatną
plamistością liści oraz rdzą i mączniakiem prawdziwym.
propikonazol
chroni zboża:
11 ozime
pszenicę
pszenżyto
jęczmień
żyto
11 jare
pszenicę
pszenżyto
jęczmień
tebukonazol
chroni zboża:
11 ozime
pszenicę
pszenżyto
jęczmień
żyto
11 jare
pszenicę
pszenżyto
jęczmień
owania
Termin stos
G
O STRON
PROPIC
owania
Termin stos UO
OD
PROPIC
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Proponowane systemy fungicydowe
SYSTEM FUNGICYDOWY
SYSTEM FUNGICYDOWY
PROPICO DUO
PROPICO STRONG
PROPICO 250 EC (0,5 l/ha)
PROPICO 250 EC (0,5 l/ha)
+
CORBEL 750 EC (0,3–0,5 l/ha)
PROPICO 250 EC (0,5 l/ha)
+
STARPRO 430 SC (0,4–0,5 l/ha)
PROPICO SOLO
SYSTEM FUNGICYDOWY
DOSTĘPNE PAKIETY
HANDLOWE:
1 l Propico 250 EC
+ 1 l Corbel 750 EC
lub
5 l Propico 250 EC
+ 5 l Corbel 750 EC
DOSTĘPNE PAKIETY
HANDLOWE:
1 l Propico 250 EC
+ 1 l Starpro 430 SC
lub
5 l Propico 250 EC
+ 5 l Starpro 430 SC
Zakres chorób zwalczanych przez
poszczególne substancje:
Zakres chorób zwalczanych przez
poszczególne substancje:
Zakres chorób zwalczanych przez
poszczególne substancje:
11 Propikonazol:
11 Propikonazol:
11 Propikonazol:
mączniak prawdziwy
rdza brunatna
rdza żółta
rdza źdźbłowa
rdza karłowa
rynchosporioza
plamistość siatkowa
septorioza liści
septorioza plew
mączniak prawdziwy
rdza brunatna
rdza żółta
rdza źdźbłowa
rdza karłowa
rynchosporioza
plamistość siatkowa
septorioza liści
septorioza plew
11 Fenpropimorf:
mączniak prawdziwy
rdza brunatna
plamistość siatkowa
septorioza paskowana liści
mączniak prawdziwy
rdza brunatna
rdza żółta
rdza źdźbłowa
rdza karłowa
rynchosporioza
plamistość siatkowa
septorioza liści
septorioza plew
11 Tebukonazol:
mączniak prawdziwy
septorioza liści
septorioza plew
rdza brunatna
rdza karłowa
brunatna plamistość
liści
fuzarioza kłosów
plamistość siatkowa
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Najniebezpieczniejsze choroby grzybowe zbóż!
Mączniak prawdziwy
mączniak prawdziwy
Poraża wszystkie gatunki zbóż. Pojawia się najczęściej na plantacjach w fazie krzewienia w postaci białego nalotu na liściach i pochwach liściowych.
W późniejszym stadium rozwoju opanowuje także źdźbła i plewy. Warunkami sprzyjającymi rozwojowi choroby są m.in. zbyt wczesny i gęsty wysiew zbóż
oraz wysokie nawożenie azotem. Porażenie mączniakiem prawdziwym zbóż i traw ogranicza fotosyntezę i wzmaga intensywność transpiracji. Konsekwencją
porażenia kłosków jest spadek liczby i masy ziarniaków w kłosach, a także zmiana składu chemicznego ziarna.
Fuzarioza kłosów
fuzarioza kłosów
Fuzarioza kłosów jest powszechną chorobą grzybową porażającą kłosy zbóż, która objawia się żółtymi, częściowo bądź całkowicie przebarwionymi kłoskami.
Zaatakowane kłosy przy wysokiej wilgotności pokrywają się białym lub różowym, watowatym nalotem grzybni. Na kłosach mogą też wystąpić skupiska
zarodników o barwie pomarańczowej. Zmiany chorobowe obserwuje się także na ziarnie. Choroba powoduje znaczne straty plonu ziarna poprzez obniżenie
masy tysiąca ziaren oraz pogorszenie ich jakości.
Septorioza plew
septorioza plew
Choroba ta atakuje wszystkie organy rośliny. Porażone kłosy mają na plewach brązowe lub fioletowo-brązowe plamy, a ich brzegi i końce stopniowo zasychają.
Jednocześnie na kłosach pojawiają się coraz liczniejsze, ciemne punktowe wzniesienia. Rozwój choroby następuje bardzo szybko, w ciągu kilku dni dochodzi
do całkowitego opanowania kłosa. Porażenie kłosów ma bezpośredni wpływ na ograniczenie wypełnienia ziarna, a tym samym może silnie obniżyć masę
tysiąca ziaren.
Paskowana septorioza liści
paskowana
septorioza liści
Septorioza paskowana liści obserwowana jest głównie na dolnych liściach. Choroba występuje przede wszystkim na pszenicy i pszenżycie. Rozwój choroby
prowadzi do przedwczesnego zamierania i zasychania liści. W wyniku infekcji pierwotnych tworzą się mniej lub bardziej okrągłe, chlorotyczne, ulegające z czasem
nekrozie, jasnoszare lub białe plamy. Środek plamy jest często jaśniejszy. Na takich plamach wyraźnie widoczne są koncentrycznie ułożone, ciemnobrunatne
piknidia. Początkowo są one ograniczone nerwami liścia. Następnie rozszerzają się na całą jego powierzchnię, doprowadzając do przedwczesnego zamierania liści.
Plamistość siatkowa
plamistość siatkowa
Sieć brązowych kresek i pasków, krótkich i długich, podłużnych i poprzecznych. Porażone chorobą liście zamierają, zmniejszając tym samym powierzchnię
fotosyntezy. Stają się ponadto pożywką dla grzybów z innych grup.
Rdza
rdza
Na górnej powierzchni liści, czasami również na pochwach liści i źdźbłach, ukazują się letnie skupiska zarodników grzyba jako czerwono-brązowe, owalne
pęcherzyki. Porażone liście żółkną i usychają. Okres od momentu zainfekowania do pojawienia się pierwszych organów wytwarzających zarodniki grzyba
wynosi przy temperaturze 15–20°C od 12 do 14 dni.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Download