Pracownik skladowiska odpadow OR 2017

advertisement
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w GDAŃSKU
ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
Przykładowa ocena ryzyka – pracownik składowiska odpadów
ZAGROŻENIE
GRUPA
Lp.
DROGA
PRZENOSZENIA
MOŻLIWE SKUTKI
ZAGROŻENIA
ŚRODKI OCHRONY PRZED
ZAGROŻENIAMI
CIĘŻKOŚĆ
NASTĘPSTW
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
NASTĘPSTW
RYZYKO
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
średnia
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
średnia
mało
prawdopodobne
małe
średnia
mało
prawdopodobne
małe
WIRUSY
Wirusy Coxsackie (grupy A i B)
AV
GRUPA 2
bezpośrednia,
kałowo–pokarmowa
1.
Wirusy ECHO
AV
GRUPA 2
bezpośrednia,
kałowo–pokarmowa
2.
3.
4.
5.
6.
Hantawirus Seoul
AV
GRUPA 3
Wirus zapalenia wątroby typu A
(ludzki enterowirus typu 72)
AV
GRUPA 2
V
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV)
AV
Grupa 3**
V
D
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)
AV
Grupa 3**
zapalenie układu oddechowego,
gorączki, zapalenie mózgu i opon
mózgowo-rdzeniowych,
zapalenie wątroby, stany zapalne
skóry z wysypką, biegunka,
zapalenie mięśnia sercowego i
osierdzia
zapalenie układu oddechowego,
gorączki, zapalenie mózgu i opon
mózgowo-rdzeniowych, paraliż,
zapalenie wątroby i jelit, stany
zapalne skóry z wysypką,
zapalenie spojówek, mięśnia
sercowego i osierdzia
gorączka krwotoczna z zespołem
nerkowym (HFRS)
bezpośrednia – kontakt
materiałem zakaźnym
przez błony śluzowe lub
uszkodzoną skórę
bezpośrednia,
zapalenie wątroby typu A,
kałowo–pokarmowa
zapalenie żołądka i jelit
bezpośrednia
(skaleczenie), przez
krew i inne płyny
ustrojowe człowieka,
zwłaszcza wysięk z
rany
bezpośrednia
(skaleczenie), przez
krew i inne płyny
ustrojowe człowieka
ochrony osobiste,
dezynfekcja
ochrony osobiste,
dezynfekcja
ochrony osobiste, tępienie
gryzoni, dezynfekcja
szczepienia ochronne,
ochrony osobiste,
dezynfekcja
zapalenie wątroby, częsta postać ochrony osobiste,
przewlekła, marskość, rak
przestrzeganie zasad higieny
wątroby
szczepienia ochronne,
dezynfekcja
zapalenie wątroby, częsta postać ochrony osobiste,
przewlekła, marskość, rak
przestrzeganie zasad higieny
wątroby
dezynfekcja
D
Strona 1 z 8
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w GDAŃSKU
ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
Lp.
ZAGROŻENIE
GRUPA
DROGA
PRZENOSZENIA
MOŻLIWE SKUTKI
ZAGROŻENIA
ŚRODKI OCHRONY PRZED
ZAGROŻENIAMI
CIĘŻKOŚĆ
NASTĘPSTW
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
NASTĘPSTW
RYZYKO
średnia
mało
prawdopodobne
małe
mała
prawdopodobne
małe
mała
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
BAKTERIE
7.
Bacillus anthracis
BA014
GRUPA 3
bezpośrednia,
powietrzno-pyłowa
wąglik - postać skórna, płucna, ochrony
osobiste,
jelitowa
dezynfekcja, sterylizacja
8.
Borrelia burgdorferi
BA
GRUPA 2
ukłucie kleszczy
borelioza,
zapalenie
nerwów
bezpośrednia
(przyranna)
11.
Clostridium perfringens
BA
GRUPA 2
T
Clostridium tetani
BA
GRUPA 2
T, V
Enterobacter aerogenes/cloacae
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
12.
Enterobacter spp.
BA
GRUPA 2
Enterococcus spp.
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
Escherichia coli
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
9.
10.
13.
14.
bezpośrednia
(przyranna)
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
gorączka
stawów,
rumień,
serca, ochrony osobiste
zgorzel gazowa z rozpadem
tkanek, zapalenie tkanki łącznej,
posocznica, działanie toksyczne
przez toksyny białkowe
tężec
oportunistyczne zapalenie dróg
moczowych, żołądka, jelit, płuc,
innych narządów, reakcje
immunotoksyczne wywołane
endotoksyną
oportunistyczne zapalenie dróg
moczowych, żołądka, jelit, płuc,
innych narządów, reakcje
immunotoksyczne wywołane
endotoksyną
oportunistyczne zapalenie dróg
moczowych, pęcherzyka
żółciowego, wsierdzia, rzadziej
bakteriemia
oportunistyczne zapalenie jelit,
biegunki, reakcje
immunotoksyczne wywołane
endotoksyną
Strona 2 z 8
szybkie opatrywanie ran,
dezynfekcja
szybkie opatrywanie ran,
dezynfekcja
przestrzeganie zasad higieny
(mycie rąk, dezynfekcja),
ochrony osobiste, osłony
zabezpieczające w
oczyszczalniach ścieków
przestrzeganie zasad higieny
(mycie rąk, dezynfekcja),
ochrony osobiste, osłony
zabezpieczające w
oczyszczalniach ścieków,
przestrzeganie zasad higieny
(mycie rąk, dezynfekcja),
ochrony osobiste
przestrzeganie zasad higieny
(mycie rąk, dezynfekcja),
ochrony osobiste, osłony
zabezpieczające w
oczyszczalniach ścieków
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w GDAŃSKU
ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
Lp.
15.
ZAGROŻENIE
GRUPA
DROGA
PRZENOSZENIA
Escherichia coli, szczepy verocytotoksyczne bezpośrednia
lub enterotoksyczne
kałowo–pokarmowa
BA
GRUPA 3**
MOŻLIWE SKUTKI
ZAGROŻENIA
ŚRODKI OCHRONY PRZED
ZAGROŻENIAMI
CIĘŻKOŚĆ
NASTĘPSTW
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
NASTĘPSTW
RYZYKO
krwotoczne zapalenie okrężnicy
(krwawa biegunka), hemolityczna
uremia, zatrucia silnymi
enterotoksynami białkowymi,
reakcje immunotoksyczne
wywołane endotoksyną
zapalenie płuc (legionelloza),
rzadziej gorączka grypopodobna
przestrzeganie zasad higieny
(mycie rąk, dezynfekcja),
ochrony osobiste, osłony
zabezpieczające w
oczyszczalniach ścieków
średnia
mało
prawdopodobne
małe
ochrony osobiste, stosowanie
biocydów, oświata zdrowotna
mała
mało
prawdopodobne
małe
zapalenie płuc (legionelloza),
gorączka grypopodobna
ochrony osobiste, stosowanie
biocydów, oświata zdrowotna
mała
mało
prawdopodobne
małe
zapalenie płuc (legioneloza),
rzadziej gorączka grypopodobna
ochrony osobiste, stosowanie
biocydów, oświata zdrowotna
mała
mało
prawdopodobne
małe
ochrony osobiste, zwalczanie
gryzoni, dezynfekcja, oświata
zdrowotna
mała
mało
prawdopodobne
małe
ochrony osobiste,
dezynfekcja
mała
mało
prawdopodobne
małe
ochrony osobiste,
dezynfekcja
mała
mało
prawdopodobne
małe
ochrony osobiste,
dezynfekcja
mała
mało
prawdopodobne
małe
ochrony osobiste,
dezynfekcja
mała
mało
prawdopodobne
małe
ochrony osobiste,
dezynfekcja
mała
mało
prawdopodobne
małe
ochrony osobiste,
dezynfekcja,
mała
mało
prawdopodobne
małe
Fluoribacter bozemanae (Legionella)
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
16.
bezpośrednia
17.
Legionella pneumophila
BA
GRUPA 2
Legionella spp.
BA082
GRUPA 2
Leptospira interrogans
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
bezpośrednia (przez
skórę i błony śluzowe)
leptospiroza
Morganella morganii
BA
GRUPA 2
Proteus mirabilis
BA
GRUPA 2
Proteus penneri
BA
GRUPA 2
Proteus vulgaris
BA
GRUPA 2
Providencia alcalifaciens
BA
GRUPA 2
Providencia rettgeri
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
oportunistyczne zakażenie dróg
moczowych, układu
oddechowego, skóry
oportunistyczne zakażenia dróg
moczowych, rzadziej innych
narządów
oportunistyczne zakażenia dróg
moczowych, rzadziej innych
narządów
oportunistyczne zakażenia dróg
moczowych, rzadziej innych
narządów
oportunistyczne zakażenia dróg
moczowych, przewodu
pokarmowego (biegunki), skóry
oportunistyczne zakażenia dróg
moczowych, przewodu
pokarmowego (biegunki), skóry
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
bezpośrednia
bezpośrednia
bezpośrednia
bezpośrednia
bezpośrednia
Strona 3 z 8
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w GDAŃSKU
ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
ZAGROŻENIE
GRUPA
Lp.
DROGA
PRZENOSZENIA
bezpośrednia
26.
Providencia spp.
BA
GRUPA 2
Pseudomonas aeruginosa
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
27.
28.
Saccharomonospora viridis
BA
GRUPA 2
powietrzno-pyłowa
MOŻLIWE SKUTKI
ZAGROŻENIA
oportunistyczne zakażenia dróg
moczowych, przewodu
pokarmowego (biegunki), skóry
ochrony osobiste,
dezynfekcja,
zakażenia dróg moczowych,
zapalenia płuc,
zakażenia skóry (ropnie),
zapalenie wsierdzia
ochrony osobiste,
dezynfekcja, przestrzeganie
zasad czystości i higieny w
miejscu pracy, oświata
zdrowotna, instalacja osłon
zabezpieczających w
oczyszczalniach ścieków
ochrony osobiste
(respiratory), redukcja
zapylenia, używanie
przewiewnej odzieży,
doskonalenie wentylacji,
kąpiel po pracy
ochrony osobiste
(respiratory), redukcja
zapylenia, używanie
przewiewnej odzieży,
doskonalenie wentylacji,
kąpiel po pracy
ochrony osobiste,
dezynfekcja, przestrzeganie
zasad czystości i higieny w
miejscu pracy, oświata
zdrowotna
ochrony osobiste,
dezynfekcja, przestrzeganie
zasad czystości i higieny w
miejscu pracy, oświata
zdrowotna
ochrony osobiste,
dezynfekcja, przestrzeganie
zasad czystości i higieny w
miejscu pracy, oświata
zdrowotna
alergiczne zapalenie
pęcherzyków płucnych
A
29.
Saccharopolyspora rectivirgula
BA
GRUPA 2
powietrzno-pyłowa
alergiczne zapalenie
pęcherzyków płucnych
A
30.
Salmonella arizonae
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
31.
Salmonella enteritidis
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
32.
Salmonella typhimurium
BA
GRUPA 2
ŚRODKI OCHRONY PRZED
ZAGROŻENIAMI
salmonelloza (zapalenie żołądka
i jelit, zatrucia pokarmowe)
salmonelloza (zapalenie żołądka
i jelit, zatrucia pokarmowe)
salmonelloza (zapalenie żołądka
i jelit, zatrucia pokarmowe)
Strona 4 z 8
CIĘŻKOŚĆ
NASTĘPSTW
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
NASTĘPSTW
RYZYKO
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w GDAŃSKU
ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
ZAGROŻENIE
GRUPA
Lp.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Salmonella paratyphi A, B, C
BA
GRUPA 2
V
Salmonella typhi
BA
GRUPA 3**
V
Salmonella (inne typy serologiczne z
wyłączeniem Salmonella thypi)
BA
GRUPA 2
DROGA
PRZENOSZENIA
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
MOŻLIWE SKUTKI
ZAGROŻENIA
ŚRODKI OCHRONY PRZED
ZAGROŻENIAMI
dur rzekomy (paradur) typu A, B,
C
ochrony osobiste,
szczepienia ochronne,
dezynfekcja, przestrzeganie
zasad czystości i higieny w
miejscu pracy, oświata
zdrowotna
ochrony osobiste,
dezynfekcja, szczepienia
ochronne, przestrzeganie
zasad czystości i higieny w
miejscu pracy, oświata
zdrowotna
ochrony osobiste,
dezynfekcja, przestrzeganie
zasad czystości i higieny w
miejscu pracy, oświata
zdrowotna
ochrony osobiste,
dezynfekcja, utrzymanie
czystości i higieny w miejscu
pracy, oświata zdrowotna
ochrony osobiste,
dezynfekcja, utrzymanie
czystości i higieny w miejscu
pracy, oświata zdrowotna
dur brzuszny
salmonelloza (zapalenie żołądka
i jelit, zatrucia pokarmowe)
Shigella boydii
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
czerwonka bakteryjna (zapalenie
jelita grubego z krwawą
biegunką)
Shigella dysenteriae (Typ1)
BA
GRUPA 3**
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
czerwonka bakteryjna (zapalenie
jelita grubego z krwawą
biegunką), bardzo silna
egzotoksyna białkowa
(cytotoksyna Shigi)
czerwonka bakteryjna (zapalenie
jelita grubego z krwawą
biegunką)
T
Shigella dysenteriae, inne niż Typ 1
(pozostałe typy)
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
Shigella flexneri
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
Shigella sonnei
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
czerwonka bakteryjna (zapalenie
jelita grubego z krwawą
biegunką), enterotoksyny
białkowe
czerwonka bakteryjna (zapalenie
jelita grubego z krwawą
biegunką)
Strona 5 z 8
ochrony osobiste,
dezynfekcja, utrzymanie
czystości i higieny w miejscu
pracy, oświata zdrowotna
ochrony osobiste,
dezynfekcja, utrzymanie
czystości i higieny w miejscu
pracy, oświata zdrowotna
ochrony osobiste,
dezynfekcja, utrzymanie
czystości i higieny w miejscu
pracy
CIĘŻKOŚĆ
NASTĘPSTW
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
NASTĘPSTW
RYZYKO
mała
mało
prawdopodobne
małe
średnia
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
średnia
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w GDAŃSKU
ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
Lp.
41.
42.
43.
ZAGROŻENIE
GRUPA
DROGA
PRZENOSZENIA
Staphylococcus aureus
BA
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
Thermoactinomyces thalpophilus
BA
GRUPA 2
powietrzno-pyłowa
Thermoactinomyces vulgaris
BA
GRUPA 2
powietrzno-pyłowa
MOŻLIWE SKUTKI
ZAGROŻENIA
zakażenia ropne, stany zapalne
dróg oddechowych i innych
narządów, zatrucia pokarmowe,
posocznica, alergie skórne
alergiczne zapalenie
pęcherzyków płucnych
alergiczne zapalenie
pęcherzyków płucnych
ŚRODKI OCHRONY PRZED
ZAGROŻENIAMI
ochrony osobiste,
dezynfekcja, utrzymanie
czystości i higieny w miejscu
pracy, oświata zdrowotna
ochrony osobiste
(respiratory), redukcja
zapylenia, używanie
przewiewnej odzieży,
doskonalenie wentylacji,
kąpiel po pracy
ochrony osobiste
(respiratory), redukcja
zapylenia, używanie
przewiewnej odzieży,
doskonalenie wentylacji,
kąpiel po pracy
CIĘŻKOŚĆ
NASTĘPSTW
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
NASTĘPSTW
RYZYKO
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
GRZYBY
44.
45.
Aspergillus fumigatus
GRZ
GRUPA 2
A
Candida albicans
GRZ
GRUPA 2
A
bezpośrednia,
powietrzno-pyłowa
bezpośrednia,
powietrzno-pyłowa
ochrony osobiste
(respiratory), redukcja
aspergiloza płuc, alergiczne
zapylenia, profilaktyczne
zapalenie pęcherzyków
stosowanie mydeł i zasypek
płucnych, astma, alergiczny
przeciwgrzybicznych,
nieżyt nosa, wytwarza
używanie przewiewnej
mikotoksyny
odzieży, doskonalenie
wentylacji, kąpiel po pracy
kandydoza skóry, paznokci, jamy profilaktyczne stosowanie
ustnej, pochwy, rzadziej
mydeł i zasypek
narządów wewnętrznych, zwykle przeciwgrzybicznych,
oportunistyczne w specyficznych używanie przewiewnej
warunkach mikroklimatycznych
odzieży, doskonalenie
(wysoka wilgotność i
wentylacji, kąpiel po pracy
temperatura),
endogenne reakcje alergiczne
Strona 6 z 8
mała
mało
prawdopodobne
małe
małe
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w GDAŃSKU
ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
ZAGROŻENIE
GRUPA
Lp.
Cryptococcus neoformans var. neoformans
Filobasidiella neoformans)
46.
DROGA
PRZENOSZENIA
bezpośrednia,
powietrzno-pyłowa
GRZ
GRUPA 2
MOŻLIWE SKUTKI
ZAGROŻENIA
kryptokokoza płuc, grzybice
narządowe, grzybice podskórne,
kryptokokozowe zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych
ŚRODKI OCHRONY PRZED
ZAGROŻENIAMI
ochrony osobiste
(respiratory), redukcja
zapylenia, używanie
przewiewnej odzieży,
doskonalenie wentylacji,
kąpiel po pracy
CIĘŻKOŚĆ
NASTĘPSTW
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
NASTĘPSTW
mała
mało
prawdopodobne
RYZYKO
małe
PASOŻYTY
47.
48.
49.
50.
Acanthamoeba castellani
PAS
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
oportunistyczne zapalenie płuc,
mózgu, skóry, zapalenie rogówki
Ascaris lumbricoides
PAS
GRUPA 2
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
glistnica
Giardia lamblia
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
zapalenie błony śluzowej
dwunastnicy i jelita czczego z
biegunką ostrą lub przewlekłą
bezpośrednia
kałowo–pokarmowa
pełzakowe zapalenie mózgu i
opon mózgowych
PAS
GRUPA 2
Naegleria fowleri
PAS
GRUPA 3
ochrony osobiste,
dezynfekcja, utrzymanie
czystości i higieny w miejscu
pracy, oświata zdrowotna
ochrony osobiste,
dezynfekcja, utrzymanie
czystości i higieny w miejscu
pracy, oświata zdrowotna
oświata zdrowotna
ochrony osobiste,
dezynfekcja, utrzymanie
czystości i higieny w miejscu
pracy, oświata zdrowotna
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
mała
mało
prawdopodobne
małe
Ryzyko na stanowisku pracy pracownika składowiska odpadów: DOPUSZCZALNE
Wyjaśnienie oznaczeń:
A – możliwe efekty alergiczne
D – wykaz pracowników narażonych na działanie tego czynnika biologicznego powinien być przechowywany przez okres dłuższy niż 10 lat po zakończeniu ostatniego zanotowanego
przypadku narażenia
T – produkcja toksyn
V – dostępna skuteczna szczepionka
AV – wirusy
BA – bakterie
GRZ- grzyby
PAS – pasożyty
Strona 7 z 8
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w GDAŃSKU
ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
Dotychczas nie stwierdzono choroby, która miała związek z wykonywaną pracą.
Ocena ryzyka powinna być aktualizowana w razie wystąpienia istotnych zmian na stanowisku pracy oraz w razie stwierdzenia choroby pracownika, która miałaby bezpośredni
związek z wykonywaną pracą.
Sporządził:
Zatwierdził:
Data:
Podpis:
Data:
Strona 8 z 8
Podpis:
Download