DOC

advertisement
INTERDYSCYPLINARNE STUDIA RELIGIOZNAWCZE
Program studiów II-go stopnia
Semestr I
Przedmiot
WY
KW
ECTS
Historia religii i filozofii
15
30
7
Forma
zaliczenia
Z.o
Starożytne idee religijne
Historia nauki
Antropologia kulturowa
Prawo autorskie i ochrona
własności intelektualnej
Zajęcia fakultatywne (1 WY
+ 1 KW)
Razem
15
15
15
15
30
5
5
4
1
E
Z.o
Z.o
30
30
8
Z.o
90
120
30
1E
15
210
Semestr II
Przedmiot
WY
KW
SM
ECTS
Filozofia religii
Filozofia wartości
Koncepcje religijne
Wschodu
Wychowanie fizyczne
Zajęcia fakultatywne (1 WY
+ 1 KW)
Seminarium magisterskie
Razem
15
15
15
30
15
15
7
5
5
Forma
zaliczenia
E
Z.o
Z.o
30
15
30
1
6
Z.o
E/Z.o
75
105
30
30
6
30
Z.o
2E
SM
ECTS
7
4
4
1
Forma
zaliczenia
E
Z.o
Z.o
Z.o
8
6
30
Z.o
Z.o
1E
210
Semestr III
Przedmiot
WY
KW
Kognitywistyka religii
Filozofia człowieka
Filozofia społeczna
Translatorium tekstów z
filozofii religii
2 wykłady fakultatywne
Seminarium magisterskie
Razem
15
30
30
30
15
60
75
105
30
30
210
1
Semestr IV
Przedmiot
WY
KW
Mistyka i soteriologia
Teoria religii
Translatorium tekstów z
filozofii religii
2 wykłady fakultatywne
Seminarium magisterskie
+ egzamin magisterski
Razem
30
15
30
30
15
SM
7
6
1
Forma
zaliczenia
E
Z.o.
Z.o
30
8
8
Z.o
E
30
30
2E
60
105
75
ECTS
210
WYKAZ SKRÓTÓW:
WY – wykłady, CA- ćwiczenia, KW – konwersatoria, SM – seminarium dyplomowe, ECTS – punkty
Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System), Z.o – zaliczenie z
oceną, E - egzamin
BARWY:
Przedmioty religioznawcze
Przedmioty filozoficzne
Przedmioty pomocnicze studiów religioznawczych
Inne
Zajecia fakultatywne*
Seminaria: 90
UWAGA:
*Dla studentów interdyscyplinarnych studiów religioznawczych zostanie przygotowany zestaw wykładów
poruszających szczegółową problematykę religioznawczą oraz zajęcia z języka angielskiego
2
Download