Figury geometryczne na płaszczyźnie

advertisement
Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki
TRÓJKĄTY
RÓŻNOBOCZNE
RÓWNOBOCZNE
RÓWNORAMIENNE
RÓWNORAMIENNE
NIE RÓWNOBOCZNE
Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki
TRÓJKĄT RÓŻNOBOCZNY – trójkąt, który ma trzy
boki o różnej długości.
Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki
TRÓJKĄT RÓWNORAMIENNY – trójkąt, który ma dwa
boki o równej długości (zwane ramionami).
RAMIĘ
RAMIĘ
a
a
b
RAMIĘ
RAMIĘ
c
c
d
ZAPAMIĘTAJ !!!
W trójkącie równoramiennym kąty przy
podstawie są równe.
α
α
PODSTAWA
Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki
TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY – trójkąt, który ma
wszystkie boki równej długości.
a
a
a
b
b
b
ZAPAMIĘTAJ !!!
W trójkącie równobocznym wszystkie kąty
są równe (mają miarę 600).
α
α
α
Pod każdym rysunkiem podpisz czy to jest trójkąt:
równoboczny, równoramienny czy różnoboczny.
RÓWNORAMIENNY
RÓŻNOBOCZNY
RÓŻNOBOCZNY
RÓWNOBOCZNY
RÓWNOBOCZNY
RÓŻNOBOCZNY
Klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty
TRÓJKĄTY
OSTROKĄTNE
PROSTOKĄTNE
ROZWARTOKĄTNE
KĄT PROSTY ma rozwartość 900
KĄT OSTRY to kąt mniejszy od kąta prostego.
Ma on więcej niż 00, a mniej niż 900
KĄT ROZWARTY to kąt większy od kąta
prostego. Ma on więcej niż 900, a mniej niż 1800
Klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty
TRÓJKĄT OSTROKĄTNY – trójkąt, który ma
wszystkie kąty ostre.
Klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty
PRZYPROSTOKĄTNA
.
PRZYPROSTOKĄTNA
PRZYPROSTOKĄTNA
PRZYPROSTOKĄTNA
TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY – trójkąt, który ma
jeden kąt prosty.
·
Klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty
TRÓJKĄT ROZWARTOKĄTNY – trójkąt, który ma
jeden kąt rozwarty.
KĄT ROZWARTY
Pod każdym rysunkiem podpisz czy to jest trójkąt:
ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny.
PROSTOKĄTNY
OSTROKĄTNY
ROZWARTOKĄTNY
Klasyfikacja trójkątów ze względu na
boki i kąty
Suma kątów wewnętrznych w
trójkącie
Suma miar kątów wewnętrznych
dowolnego trójkąta wynosi 1800.
Zadanie 3
Znajdź miarę kąta x
1050
x
x
x
250
450
550
600
Suma wszystkich kątów
trójkąta wynosi 1800.
550 + 600 = 1150
1800 - 1150 = 650
x = 650
Suma wszystkich kątów Suma wszystkich kątów
trójkąta wynosi 1800.
trójkąta wynosi 1800.
900 + 450 = 1350
250 + 1050 = 1300
1800 - 1350 = 450
1800 - 1300 = 500
x = 450
x = 500
Download