Komunikat nr 9

advertisement
UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA
kadencja 2016–2020
Wasz znak:
Data:
Nasz znak:
AO-0052-3/16
Data:
14 stycznia 2016 r.
KOMUNIKAT NR 9
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
KADENCJA 2016-2020
WYNIKI I TURY WYBORÓW do Uczelnianego Kolegium Elektorów
WYDZIAŁ LEKARSKI
Grupa – samodzielni nauczyciele akademiccy – 30 mandatów
Osoby wybrane w I turze
1.
Tytuł/
stopień
naukowy
prof. dr hab.
2.
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba głosów
S–L
Jedn. organizacyjna
PODHORSKA-OKOŁÓW
Marzenna
36
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
prof. dr hab.
DZIĘGIEL Piotr
35
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
3.
prof. dr hab.
DOBOSZ Tadeusz
33
Zakład Technik Molekularnych
4.
prof. dr hab.
SOBIESZCZAŃSKA
Małgorzata
32
Zakład Elektrokardiologii i Prewencji Chorób
Sercowo – Naczyniowych
5.
prof. dr hab.
GAMIAN Andrzej
31
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
6.
prof. dr hab.
GOŚCINIAK Grażyna
31
Katedra i Zakład Mikrobiologii
7.
dr hab.
JANOCHA Anna
31
Katedra i Zakład Fizjologii
8.
dr hab.
JUREK Tomasz
29
Zakład Medycyny Sądowej
9.
prof. dr hab.
KĄTNIK-PRASTOWSKA
Maria Iwona
29
Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii
10.
prof. dr hab.
KIELAN Wojciech
29
11.
prof. dr hab.
SZELĄG Adam
29
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Katedra i Zakład Farmakologii
12.
dr hab.
TERLECKI Grzegorz
28
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
13.
prof. dr hab.
MAZUR Grzegorz
27
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii
Klinicznej
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów 17
Lp.
1.
Stopień
naukowy/tytuł
zawodowy
dr hab.
Nazwisko i imię
DOMOSŁAWSKI Paweł
Liczba głosów
26
Jedn. organizacyjna
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
2.
dr hab.
FERENS-SIECZKOWSKA
Mirosława
26
Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii
3.
dr hab.
TEISSEYRE Andrzej
26
Zakład Biofizyki
4.
dr hab.
BARAŃSKI Jarosław
25
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
5.
dr hab.
MAGDALAN Jan
25
Katedra i Zakład Farmakologii
6.
prof. dr hab.
MICHALAK Krystyna
24
Zakład Biofizyki
7.
prof. dr hab.
PONIKOWSKA Beata
24
Katedra i Zakład Fizjologii
8.
prof. dr hab.
ZIMMER Mariusz
24
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
9.
dr hab.
KUSTRZEBAWÓJCICKA Irena
23
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
10. prof. dr hab.
GRZEBIENIAK Zygmunt
22
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
11. dr hab.
NITTNER-MARSZALSKA
Marita
22
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i
Alergologii
12. prof. dr hab.
SĄSIADEK Maria
22
Katedra i Zakład Genetyki
13. prof. dr hab.
ZIÓŁKOWSKI Piotr
21
Zakład Patomorfologii
14. prof. dr hab.
GODZIŃSKI Jan
20
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
15. dr hab.
GOŹDZIK Waldemar
20
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
16. dr hab.
HIRNLE Lidia
20
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
17. dr hab.
KRÓLAK-OLEJNIK
Barbara
19
Katedra i Klinika Neonatologii
18. dr hab.
ŁYSENKO Lidia
19
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
19. dr hab.
PORĘBA Rafał
19
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii
Klinicznej
Pozostałe osoby:
1.
Tytuł
zawodowy
prof. dr hab.
PILECKI Witold
17
Zakład Patofizjologii
2.
dr hab.
SACZKO Jolanta
17
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
3.
prof. dr hab.
PANASZEK Bernard
16
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i
Alergologii
4.
prof. dr hab.
HENDRICH Andrzej
15
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
5.
prof. dr hab.
MĘDRALA Wojciech
15
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i
Alergologii
6.
prof. dr hab.
IWAŃCZAK Barbara
12
II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i
Żywienia
7.
dr hab.
WOLAŃCZYK-MĘDRALA
Anna
12
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i
Alergologii
8.
prof. dr hab.
GABRYŚ Marian
11
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
9.
dr hab.
WESOŁOWSKA Olga
11
Zakład Biofizyki
10.
dr hab.
RUTKOWSKA Maria
9
Katedra i Zakład Farmakologii
11.
dr hab.
SEBZDA Tadeusz
8
Zakład Patofizjologii
12.
dr hab.
KAŁKA Dariusz
6
Zakład Patofizjologii
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba głosów
Jednostka organizacyjna
13.
dr hab.
AGRAWAL ANIL Kumar
4
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Grupa – pomocniczy nauczyciele akademiccy – 16 mandatów
Osoby wybrane w I turze – 0
P–L
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów 16
1.
Stopień
naukowy/tytuł
Nazwisko i imię
zawodowy
dr
DOMAGAŁA Zygmunt
2.
dr
STAWARSKI Andrzej
49
II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i
Żywienia
3.
dr
PORWOLIK Michał
44
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
4.
dr
MURAWSKI Marek
42
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
5.
dr
CZOPNIK Piotr
40
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
6.
dr
DOBEK Rafał
32
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
7.
dr
SYRYCKI Marek
31
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
8.
dr
PIETRASZKIEWICZ Tomasz
30
Katedra i Zakład Fizjologii
9.
dr
KOBIERZYCKI Christopher
29
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
10.
dr
PIETKIEWICZ Aleksander
29
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
11.
dr
BRONOWICKA-SZYDEŁKO
Agnieszka
28
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
12.
dr
KORZENIEWSKI Jan
28
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
13.
dr
PORĘBA Małgorzata
28
Zakład Patofizjologii
14.
dr
TARNAWA Robert
28
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
15.
dr
PIROGOWICZ Iwona
26
Katedra i Zakład Higieny
16.
dr
RUDNO-RUDZIŃSKA Julia
21
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
17.
dr
MERWID-LĄD Anna
20
Katedra i Zakład Farmakologii
18.
dr
DZIEWISZEK Wojciech
17
Katedra i Zakład Farmakologii
19.
dr
ZIELIŃSKA Marzena
17
Lp.
Liczba głosów
Jedn. organizacyjna
56
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Pozostałe osoby:
1.
Tytuł
zawodowy
dr
SOZAŃSKI Tomasz
16
Katedra i Zakład Farmakologii
2.
dr
STACH Kamilla
16
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
3.
dr
WOŹNIAK Wojciech
16
Katedra i Zakład Fizjologii
4.
dr
GROTTHUS Bartosz
15
Katedra i Zakład Farmakologii
5.
dr
RUSIECKI Lesław
15
Zakład Patofizjologii
6.
dr
SŁUPSKI Wojciech
14
Katedra i Zakład Farmakologii
7.
dr
SUCHAŃSKA Dorota
14
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
8.
dr
WOŹNIAK Zdzisław
14
Zakład Patomorfologii
9.
dr
BARAN Lilianna
13
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba głosów
Jednostka organizacyjna
10.
dr
MAREK Grzegorz
13
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
11.
dr
FORKASIEWICZ Zdzisław
12
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
12.
dr
SKRZYPIEC-SPRING
Monika
12
Katedra i Zakład Farmakologii
13.
dr
ZIELIŃSKI Stanisław
12
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
14.
dr
FUCHS Tomasz
11
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
15.
dr
LASZKI-SZCZĄCHOR
Krystyna
11
Zakład Patofizjologii
16.
dr
PAWŁOWICZ Robert
11
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i
Alergologii
17.
dr
SKALSKI Adam
11
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
18.
dr
SUTKOWSKI Krzysztof
10
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
19.
dr
WOJTCZAK Beata
10
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
20.
dr
DWORNICZEK Ewa
9
Katedra i Zakład Mikrobiologii
21.
lek.
LINDNER Karolina
9
Klinika Geriatrii
22.
dr
MYSZCZYSZYN Grzegorz
9
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
23.
dr
PESZ Karolina
9
Katedra i Zakład Genetyki
24.
dr
GOMUŁKA Krzysztof
8
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i
Alergologii
25.
dr
KALISZEWSKI Krzysztof
8
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
26.
dr
KNYCHALSKI Bartłomiej
8
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
27.
dr
OSTASIEWICZ Paweł
8
Zakład Patomorfologii
28.
lek.
ROSIEK-BIEGUS Marta
8
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i
Alergologii
29.
dr
WYTRYCHOWSKI Krzysztof
8
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i
Alergologii
30.
dr
KARMOWSKI Mikołaj
7
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
31.
dr
ŁACZMAŃSKA Izabela
7
Katedra i Zakład Genetyki
32.
dr
KARPIŃSKI Paweł
6
Katedra i Zakład Genetyki
33.
dr
KOLĘDA Piotr
6
Zakład Patofizjologii
34.
Lek.
PARUŻYŃSKA Anna
6
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i
Alergologii
35.
lek.
STAL Aleksander
6
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
36.
dr
BIERNAT Monika
5
Katedra i Zakład Mikrobiologii
37.
dr
LIPIŃSKA-GEDIGA
Małgorzata
5
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
38.
dr
POMORSKI Michał
5
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
39.
dr
DUDEK Krzysztof
4
Klinika Medycyny Ratunkowej
40.
dr
MADEJ Marta
4
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób
Wewnętrznych
41.
dr
MISIAK Błażej
4
Katedra i Zakład Genetyki
42.
dr
TOMIAŁOWICZ Marek
4
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
43.
dr
MORGIEL Ewa
3
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób
Wewnętrznych
44.
dr
ROSNER-TENEROWICZ
Anna
3
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
45.
lek.
WIATROWSKI Artur
3
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Grupa – pracownicy niebędący nauczycielami – 2 mandaty
Osoby wybrane w I turze – 0
N–L
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów 2
Lp.
1.
2.
3.
Tytuł
zawodowy
mgr
dr
4.
Nazwisko i imię
CUGIER Piotr
PIOTROWSKA Aleksandra
GRYCZ-ŻUBROWSKA
Barbara
MARCINISZYN Romualda
Liczba
mandatów
31
20
12
12
Jednostka organizacyjna
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Zakład Patomorfologii
Zakład Patomorfologii
Pozostałe osoby
Lp.
1.
Stopień
naukowy/tytuł
zawodowy
dr
2.
3.
mgr inż.
4.
Nazwisko i imię
Liczba głosów
Jedn. organizacyjna
GIL Justyna
11
Katedra i Zakład Genetyki
SZKLARZ Agnieszka
10
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
KWIATKOWSKA Joanna
9
Katedra i Zakład Farmakologii
DUDZIC Agnieszka
7
Zakład Elektrokardiologii i Prewencji Chorób
Sercowo-Naczyniowych
5.
dr
WÓJCICKI Krzysztof
7
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
6.
dr
ADAMIK Barbara
6
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7.
mgr inż.
MAKOWSKA Izabela
5
Katedra i Zakład Genetyki
8.
mgr inż.
GONERSKA Marzena
4
Zakład Patofizjologii
9.
mgr
CZEMARMAZOWICZ
Halina
3
Katedra i Zakład Genetyki
10. mgr
PAPLICKI Mateusz
3
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
11. mgr inż.
SIERADZKA Liliana
2
Zakład Patofizjologii
12. mgr
GROMEK Małgorzata
1
Zakład Patofizjologii
13. dr
KOZŁOWSKA Joanna
0
Katedra i Zakład Genetyki
Grupa – studenci – 17 mandatów
Osoby wybrane w I turze
Lp.
1.
St–L
Nazwisko i imię
Rok studiów
PIROGOWICZ Agnieszka
69
2 rok ED
2.
CEBULSKI Kamil
68
4 rok
3.
JAGIEŁŁO Jacek
66
4 rok
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów 14
Nazwisko i imię
Lp.
Rok studiów
1.
SOLIŃSKI Daniel
65
4 rok
2.
PÓŁTORANOS Marta
61
5 rok
3.
GOJNY Łukasz
58
5 rok
4.
KOWALIK Martyna
54
4 rok
5.
WRONA Karina
54
5 rok
6.
LIPIŃSKI Piotr
53
5 rok
7.
TEGENE Helena Maria
52
4 rok
8.
GRYGLEWICZ Jarosław
51
2 rok
9.
ORNAT Maciej
51
4 rok
10.
KRÓL Paweł
50
4 rok
11.
LACHOWSKI Krzysztof
50
3 rok
12.
NOWICKI Jakub
49
4 rok
13.
URBAN Szymon
49
1 rok
14.
JERCZAK Bartosz
45
5 rok
15.
BARSKI Paweł
32
2 rok ED
16.
SACZKO Małgorzata
28
2 rok ED
17.
SAJ Angelika
28
2 rok ED
Liczba głosów
26
2 rok ED
Pozostałe osoby:
Nazwisko i imię
Lp.
Rok studiów
1.
KALETKA Kamila
2.
MADZIARSKI Marcin
25
4 rok
3.
PUPKA Dominika
24
5 rok
4.
KANIA Agnieszka
19
4 rok
5.
PALUCH Agata
16
6 rok
6.
BUKOWSKA Monika
14
4 rok
7.
SZWILLING Alicja
13
5 rok
8.
KOSOWSKI Wojciech
12
6 rok
9.
JAWORECKA Kamila
10
6 rok
10.
KABAJ Maciej
10
6 rok
WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
Grupa – samodzielni nauczyciele akademiccy – 11 mandatów
Osoby wybrane w I turze
1.
Tytuł/
stopień
naukowy
dr hab.
2.
dr hab.
ANTOSZEWSKA-SMITH
Joanna
BOCHNIA Marek
3.
dr hab.
HAŁOŃ Agnieszka
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
20
20
20
S–S
Jedn. organizacyjna
Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Zakład
Otolaryngologii
Wydziału
LekarskoStomatologicznego
Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
4.
prof. dr hab.
KAWALA Beata
20
Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
5.
dr hab.
RADWAN-OCZKO Małgorzata
20
Zakład Periodontologii
6.
dr hab.
WIĘCKIEWICZ Włodzimierz
20
Katedra Protetyki Stomatologicznej
7.
prof. zw.
ZIĘTEK Marek
20
Zakład Periodontologii
8.
prof. zw.
BAR Julia
19
Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej
9.
prof. zw.
KONOPKA Tomasz
19
Zakład Periodontologii
10. dr hab.
MAKULSKA Irena
19
Pracownik podległy dziekanowi WL-S
11. dr. hab.
MAZANOWSKA Oktawia
19
Pracownik podległy dziekanowi W-LS
Grupa – pomocniczy nauczyciele akademiccy – 5 mandatów
Osoby wybrane w I turze
P–S
1.
Stopień
naukowy
dr
WIĘCKIEWICZ Mieszko
2.
dr
KOBIERSKA-BRZOZA Joanna
17
Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej.
3.
dr
17
Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej.
4.
dr
SKOŚKIEWICZMALINOWSKA Katarzyna
MEDYŃSKI Jerzy
16
Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej.
5.
dr
MINCH Liwia
16
Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
18
Jedn. organizacyjna
Zakład Materiałoznawstwa
Grupa – pracownicy niebędący nauczycielami – 2 mandaty
Lp.
Tytuł
zawodowy
1.
Nazwisko i imię
PECYNA-WIŚNIEWSKA
Elżbieta
JANKOWSKA Elżbieta
2.
Liczba
głosów
15
14
N–S
Jednostka organizacyjna
Dziekanat WL-S.
Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Grupa – studenci – 4 mandaty
Nazwisko i imię
Lp.
1.
SZUL Gabriela
St–S
Liczba
głosów
52
Rok studiów
V
2.
BUCHYNSKY Volodymyr
51
IV
3.
KOPKA Adam
51
IV
4.
WOJNOWSKI Wojciech
50
IV
WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Grupa – samodzielni nauczyciele akademiccy – 51 mandatów
Osoby wybrane w I turze
S–K
Nazwisko i imię
Stanowisko
Jedn. organizacyjna
1.
Tytuł/
stopień
naukowy
prof. dr hab.
KRAJEWSKA MAGDALENA
61
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
2.
dr hab.
GOSK JERZY
58
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
3.
prof. dr hab.
APOZNAŃSKI WOJCIECH
57
Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
4.
prof. dr hab.
RYMASZEWSKA JOANNA
57
Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i
Badań Neurobiologicznych
Lp.
5.
prof. dr hab.
SZEPIETOWSKI JACEK
57
6.
prof. dr hab.
56
7.
prof. dr hab.
USNARSKA-ZUBKIEWICZ
LIDIA
DRAGAN SZYMON
8.
dr hab.
EJMA MARIA
55
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i
Alergologii
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i
Transplantacji Szpiku
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu
Katedra i Klinika Neurologii
9.
prof. dr hab.
KLINGER MARIAN
55
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
10. prof. dr hab.
WRÓBEL TOMASZ
55
11. dr hab.
BUDREWICZ SŁAWOMIR
54
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi
i Transplantacji Szpiku
Katedra i Klinika Neurologii
12. prof. dr
KILIŚ-PSTRUSIŃSKA
KATARZYNA
KULICZKOWSKI WIKTOR
54
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
54
Katedra i Klinika Kardiologii
14. prof. dr hab.
LESZEK JERZY
54
Katedra i Klinika Psychiatrii
15. prof. dr hab.
MISIUK-HOJŁO MARTA
54
Katedra i Klinika Okulistyki
16. dr hab.
53
17. dr hab.
KAZANOWSKA
BERNARDA
PAWŁOWSKI TOMASZ
53
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i
Hematologii Dziecięcej
Katedra i Klinika Psychiatrii
18. prof. dr hab.
ZWOLIŃSKA DANUTA
53
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
19. dr hab.
ADAMOWSKI TOMASZ
52
Katedra i Klinika Psychiatrii
20. dr hab.
BARAN WOJCIECH
52
21. dr hab.
52
22. dr hab.
BIAŁYNICKI-BIRULA
RAFAŁ
PONIEWIERKA ELŻBIETA
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii
Alergologii
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii
Alergologii
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
23. dr hab.
REICH ADAM
52
24. prof. dr hab.
ADAMIEC RAJMUND
51
25. dr hab.
DEMBOWSKI JANUSZ
51
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i
Alergologii
Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i
Diabetologii
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
26. prof. dr hab.
KOSMALA WOJCIECH
51
Katedra i Klinika Kardiologii
27. prof. dr hab.
CHYBICKA ALICJA
50
28. prof. dr hab.
50
30. dr hab.
JARMUNDOWICZ
WŁODZIMIERZ
KAPELKO-SŁOWIK
KATARZYNA
MAJ JOANNA
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i
Hematologii Dziecięcej
Katedra i Klinika Neurochirurgii
31. dr hab.
TABAKOW PAWEŁ
50
32. dr hab.
50
33. dr hab.
ZALESKA-DOROBISZ
URSZULA
MAŁYSZCZAK KRZYSZTOF
49
Katedra Radiologii Zakład
Pediatrycznej
Katedra i Klinika Psychiatrii
34. dr hab.
PACAN PRZEMYSŁAW
49
Katedra i Klinika Psychiatrii
35. dr hab.
BANASIK MIROSŁAW
48
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
36. prof. dr hab.
DOROBISZ ANDRZEJ
48
37. dr hab.
NEGRUSZ-KAWECKA
MARTA
47
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i
Transplantacyjnej
Katedra i Klinika Kardiologii
13.
hab.
dr hab.
29. dr hab.
55
52
50
50
i
i
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i
Transplantacji Szpiku
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i
Alergologii
Katedra i Klinika Neurochirurgii
Radiologii
Ogólnej
i
38. prof. dr hab.
SĄSIADEK MAREK
47
39. prof. dr hab.
ZUB LESŁAW
47
Katedra Radiologii Zakład
Zabiegowej i Neuroradiologii
Katedra i Klinika Neurochirurgii
40. dr hab.
46
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
46
42. prof. dr hab.
MASTALARZ-MIGAS
AGNIESZKA
URBANIAK-KUJDA
DONATA
WOŁOWIEC DARIUSZ
43. prof. dr hab.
KNYSZ BRYGIDA
45
44. dr hab.
ZATOŃSKA KATARZYNA
45
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i
Transplantacji Szpiku
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i
Transplantacji Szpiku
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i
Nabytych Niedoborów Odpornościowych
Katedra i Zakład Medycyny Społecznej
45. dr hab.
ZATOŃSKI TOMASZ
45
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
46. dr hab.
KUSZTAL MARIUSZ
43
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
47. dr hab.
KACZMAREK RADOSŁAW
42
Katedra i Klinika Okulistyki
48. prof. dr hab.
KAŁWAK KRZYSZTOF
42
49. dr hab.
MATUSIAK ŁUKASZ
42
50. dr hab.
INGLOT MAŁGORZATA
40
51. dr hab.
BLADOWSKA JOANNA
39
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i
Hematologii Dziecięcej
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i
Alergologii
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i
Nabytych Niedoborów Odpornościowych
Katedra Radiologii Zakład Radiologii Ogólnej,
Zabiegowej i Neuroradiologii
41. dr hab.
46
Radiologii
Grupa – pomocniczy nauczyciele akademiccy – 12 mandatów
Osoby wybrane w I turze
Lp.
1.
Stopień
naukowy
dr
Nazwisko i imię
TUPIKOWSKI KRZYSZTOF
Liczba
głosów
39
Ogólnej,
P–K
Jedn. organizacyjna
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów 11
Lp.
Stopień
naukowy/tytuł
zawodowy
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
Jedn. organizacyjna
1.
dr
CHUDOBA PAWEŁ
32
2.
dr
PROTASIEWICZ MARCIN
32
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i
Transplantacyjnej
Katedra i Klinika Kardiologii
3.
dr
GOŹDZIK ANNA
30
Katedra i Klinika Chirurgii Serca
4.
dr
BEDNARSKA-CHABOWSKA
DOROTA
29
Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i
Diabetologii
5.
dr
GOŁĘBIOWSKI TOMASZ
29
6.
dr
MADZIARSKA
KATARZYNA
28
Katedra
i
Klinika
Transplantacyjnej
Katedra
i
Klinika
Transplantacyjnej
7.
dr
DRAGAN
ŁUKASZ
8.
dr
9.
dr
Nefrologii
i
Medycyny
Nefrologii
i
Medycyny
27
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu
GRZEBIENIAK TOMASZ
26
Katedra i Klinika Kardiologii
KAMIŃSKA DOROTA
26
10. dr
KEMPIŃSKI RADOSŁAW
24
Katedra
i
Klinika
Nefrologii
i
Medycyny
Transplantacyjnej
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
11. dr
KRAWCZYK ARTUR
22
12. dr
BASIAK ALEKSANDER
21
SZYMON
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku
Rozwojowego
13. dr
BIAŁY DARIUSZ
18
Katedra i Klinika Kardiologii
Pozostałe osoby
Lp.
Stopień
naukowy/tytuł
zawodowy
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
Jedn. organizacyjna
1. dr
URBAN MACIEJ
17
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
2. dr
ZDROJOWY KRYSTYNA
14
Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i
Diabetologii
3. dr
ZMONARSKI SŁAWOMIR
14
Katedra
i
Klinika
Transplantacyjnej
Nefrologii
i
Medycyny
4. dr
LETACHOWICZ
KRZYSZTOF
13
Katedra
i
Klinika
Transplantacyjnej
Nefrologii
i
Medycyny
5. dr
MILNEROWICZ ARTUR
12
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej
i Transplantacyjnej
6. dr
RYMER WERONIKA
11
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i
Nabytych Niedoborów Odpornościowych
7. lek
ZUBKIEWICZ-ZARĘBSKA
ANNA
11
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i
Nabytych Niedoborów Odpornościowych
8. dr
DUMAŃSKI ANDRZEJ
10
Katedra i Klinika Chirurgii Serca
9. dr
NEUBAUER KATARZYNA
10
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
10. dr
WOJCIECHOWSKAZDROJOWY MARTA
10
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
11. lek.
FLEISCHERSTĘPNIEWSKA
KATARZYNA
9
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i
Nabytych Niedoborów Odpornościowych
12. dr
JANKOWSKA-KONSUR
ALINA
9
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
13. dr
JAKUBASZKO JACEK
8
Katedra i Klinika Chirurgii Serca
14. dr
PAWŁOWSKI STANISŁAW
8
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i
Transplantacyjnej
15. dr
SALOMON JOANNA
8
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
16. lek. med.
SZETELA BARTOSZ
8
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i
Nabytych Niedoborów Odpornościowych
17. dr
GAWEŁ-DĄBROWSKA
DAGMARA
7
Katedra i Zakład Medycyny Społecznej
18. dr
KULEJ MIROSŁAW
7
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu
19. dr
RZECHONEK ADAM
7
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
20. dr
BATYCKA-BARAN
ALEKSANDRA
6
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
21. dr
KOBUSIEWICZPROKOPOWICZ
MAŁGORZATA
6
Katedra i Klinika Kardiologii
22. dr
MARCINIAK MAREK
6
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
23. dr
SZYMCZAK
ALEKSANDRA
6
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i
Nabytych Niedoborów Odpornościowych
24. dr
CZARNECKI MARCIN
5
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i
Nabytych Niedoborów Odpornościowych
25. dr
MORASIEWICZ PIOTR
5
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu
26. dr
POŁTYN-ZARADNA
KATARZYNA
4
Katedra i Zakład Medycyny Społecznej
27. dr
ŻAK TERESA
4
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku
Rozwojowego
Grupa – pracownicy niebędący nauczycielami – 2 mandaty
Osoby wybrane w I turze – 0
N–K
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów 2
Lp.
Tytuł/
stopień
naukowy
1.
dr
PRAJS IWONA
10
2.
mgr
KAROLKO BOŻENA
9
3.
dr
ŁACZMAŃSKI ŁUKASZ
9
4.
sam. techn.
KOSENDIAK MAREK
7
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
Jedn. organizacyjna
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi
i Transplantacji Szpiku
Katedra i Zakład I Klinika Kardiologii
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i
Leczenia Izotopami
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu
Pozostałe osoby:
Lp.
Tytuł
zawodowy
1.
mgr inż.
2.
Nazwisko i imię
Liczba głosów
Jednostka organizacyjna
PAWLACZYK ANNA
5
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i
Transplantacyjnej
mgr
BASTEK MAGDALENA
4
Katedra i Zakład I Klinika Kardiologii
3.
mgr
NOWICKA-SUSZKO
DANUTA
1
Katedra i Klinika
Alergologii
Dermatologii,
Wenerologii i
4.
mgr
KOZIOŁ MARIA
0
Katedra i Klinika
Alergologii
Dermatologii,
Wenerologii i
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
Grupa – samodzielni nauczyciele akademiccy – 12 mandatów
Osoby wybrane w I turze
S–F
1.
Tytuł/
stopień
naukowy
prof. dr hab.
GĄSIOROWSKI Kazimierz
Liczba
głosów
20
2.
prof. dr hab.
WIELA-HOJEŃSKA Anna
20
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej
3.
dr. hab.
BARTOSZEWICZ Marzenna
19
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
4.
dr hab.
FECKA Izabela
19
Katedra i Zakład Farmakognozji
5.
prof. dr hab
MAJERZ Irena
19
KATEDRA I zakład Chemii Analitycznej
6.
prof. dr hab.
MALINKA Wiesław
18
Katedra i Zakład Chemii Leków
7.
dr hab.
PIWOWAR Agnieszka
18
Katedra i Zakład Toksykologii
Lp.
Nazwisko i imię
Jedn. organizacyjna
Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych
8.
dr. hab
BRASUŃ Justyna
17
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
9.
prof. dr hab.
GRAJETA Halina
17
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki
MAŁOLEPSZA-
17
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
10. dr hab.
JARMOŁOWSKA Katarzyna
11. dr hab.
MILEJSKI Piotr
17
Klinika i Zakład Farmakologii Klinicznej
12. prof. dr hab.
MILNEROWICZ Halina
17
Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz
Środowiskowych
Grupa – pomocniczy nauczyciele akademiccy – 8 mandatów
Osoby wybrane w I turze
1.
Stopień
naukowy
dr
DRYŚ Andrzej
2.
dr
KAROLEWICZ Bożena
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
45
44
P–F
Jedn. organizacyjna
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów 6
Lp.
Stopień
naukowy/tytuł
zawodowy
Nazwisko i imię
1.
dr
MUCHA Igor
2.
dr
GÓRNIAK Agata
3.
dr
KOWALCZEWSKA Karina
4.
dr
ŚWIĄTEK Piotr
5.
dr inż.
MATERA-WITKIEWICZ
Agnieszka
6.
dr
MĄCZYŃSKI Marcin
7.
dr
MARCHEWKA Zofia
8.
dr
WOŹNIAK Dorota
Liczba
głosów
Jedn. organizacyjna
40
Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
37
34
Pracownia Analizy Elementarnej i Badań
Strukturalnych
Katedra i Zakład Chemii Organicznej
32
Katedra i Zakład Chemii Leków
31
Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności
Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego
28
Katedra i Zakład Chemii Organicznej
25
Katedra i Zakład Toksykologii
24
Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Pozostałe osoby:
Lp.
Tytuł
zawodowy
1.
dr
PAWLIK-SOBECKA Lilla
21
Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka
2.
dr
SAWICKA Ewa
15
Katedra i Zakład Toksykologii
3.
dr
OWCZAREK Artur
14
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
4.
dr
ZIELIŃSKA Sylwia
13
Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
5.
mgr inż.
ABEL Renata
12
Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
6.
dr
PŁACZKOWSKA Sylwia
12
Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka
7.
dr
BIELECKA Monika
11
Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
8.
mgr
PENCAKOWSKI Bartosz
10
Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
9.
dr
JEZIERSKADOMARADZKA Anna
7
Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
10.
dr
KUBIS-KUBIAK Adriana
7
Katedra i Zakład Toksykologii
Nazwisko i imię
Liczba głosów
Jednostka organizacyjna
Grupa – pracownicy niebędący nauczycielami – 2 mandaty
Osoby wybrane w I turze: 0
N–F
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów: 2
Lp.
Stopień
naukowy/tytuł
zawodowy
Nazwisko i imię
Liczba głosów
Jedn. organizacyjna
1. sam.ref.
WIŚNIEWSKA Marzena
22
Dziekanat Farmacji
2.
WNUCZYŃSKA Joanna
16
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki
3.
SZLEGEL Bożena
13
Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka
4. dr
CZAPOR-IRZABEK Hanna
9
Pracownia
Analizy
Strukturalnych
elementarnej
i
Badań
Pozostałe osoby:
Lp.
Tytuł
zawodowy
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
Jednostka organizacyjna
1. inż
STANKIEWICZ Beata
6
Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
2. Mgr inż
POLAŃSKA Renata
5
Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
3. inż
SURMA Marcin
3
Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
4. mgr
BUŁA Justyna
2
Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Grupa – studenci
Osoby wybrane w I turze: liczba mandatów 7
Nazwisko i imię
Lp.
1.
St–F
Liczba głosów
Rok
SMOLEŃSKI Michał
63
IV
2.
KWIATEK Łukasz
57
IV
3.
RESTEL Piotr
55
IV
4.
PIEKARCZYK Bartosz
50
IV
5.
RAKOWSKA Żaneta
49
IV
6.
CHMARA Sabina
43
IV
7.
KOZŁOWSKA Dorota
41
IV
Pozostałe osoby:
Lp.
Nazwisko i imię
1.
KROŚCIK
Patryk
Liczba głosów
29
II
2.
HARASIUK Jolanta
22
IV
Grupa – studenci
Osoby wybrane w I turze: liczba mandatów 2
Nazwisko i imię
BŁASZCZYK Paulina
PĘCAK Anna
Lp.
1.
2.
St–A
Liczba głosów
3
3
Rok
V
V
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU
Grupa – samodzielni nauczyciele akademiccy – 11 mandatów
Osoby wybrane w I turze
Lp.
1.
Tytuł/
stopień
naukowy
prof. dr hab.
Nazwisko i imię
JANCZAK Dariusz
Liczba
głosów
17
S–Z
Jedn. organizacyjna
Zakład Specjalności Zabiegowych
2.
dr hab.
ROSIŃCZUK Joanna
16
Zakład Chorób Układu Nerwowego
3.
dr hab.
SZYDEŁKO Tomasz
14
Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej
4.
prof. dr hab.
PONIKOWSKI Piotr
13
Katedra Chorób Serca
5.
prof. dr hab.
SZUBA Andrzej
13
Zakład Angiologii
6.
dr hab.
GNUS Jan
12
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
7.
dr hab.
12
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
12
Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii.
CHOROSZY-KRÓL Irena
11
Zakład Nauk Podstawowych
ŚMIGIEL Robert
11
Zakład Pediatrii Społecznej
8.
9.
PAPROCKA-BOROWICZ
Małgorzata
prof. dr hab. PATRZAŁEK Dariusz
prof. dr hab.
10. dr hab.
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów 1
Lp. Tytuł/
1.
stopień
naukowy
dr hab.
CAŁKOSIŃSKI Ireneusz
2.
dr hab.
DROBNIK Jarosław
10
Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii i
Diagnostyki Środowiskowej
Zakład Gerontologii
3.
prof. dr hab.
RECZUCH Krzysztof
10
Katedra Chorób Serca
Pozostałe osoby:
Lp. Tytuł/
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
10
Jedn. organizacyjna
1.
stopień
naukowy
prof. dr hab.
JANKOWSKA Ewa Anita
9
Katedra Chorób Serca
2.
prof. dr hab.
ZALEWSKI Jerzy
7
Katedra Ginekologii i Położnictwa
3.
prof. dr hab.
WILAND Piotr
6
4.
prof. dr hab.
SIEWIŃSKI Maciej
3
Zakład
Lecznictwa
Uzdrowiskowego,
Medycyny Fizykalnej i Balneologii
Zakład Nauk Podstawowych
Liczba
głosów
Jedn. organizacyjna
Grupa – pomocniczy nauczyciele akademiccy – 9 mandatów
Osoby wybrane w I turze
Historii
P–Z
1.
Stopień
naukowy
dr
KARNIEJ Piotr
2.
dr n. med.
SMEREKA Jacek
57
Zakład Ratownictwa Medycznego
3.
dr
GRZEBIELUCH Jolanta
50
Zakład Organizacji i Zarządzania
4.
dr
ALEKSANDROWICZ Krzysztof
45
5.
dr.
KURIATA-KOŚCIELNIAK
Ewa
45
Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii
Medycyny Fizykalnej i Balneologii
Zakład Organizacji i Zarządzania
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
59
Jedn. organizacyjna
Zakład Organizacji i Zarządzania
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów 4
1.
Stopień
naukowy
dr
2.
mgr
TREBENDA Małgorzata
Teresa
37
Zakład Położnictwa Praktycznego
3.
dr n. med.
PRZESTRZELSKA Monika
35
Zakład Położnictwa
Lp.
Nazwisko i imię
FELIŃCZAK Anna
Liczba
głosów
40
Jedn. organizacyjna
Zakład Organizacji i Zarządzania
4.
dr
JUZWISZYN Jan
33
Zakład Specjalności Zabiegowych
5.
dr
KAWECKA-JANIK Elżbieta
32
Zakład Położnictwa Praktycznego
6.
dr
KOŁCZ-TRZĘSICKA Anna
29
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Pozostałe osoby
1.
Stopień
naukowy
dr
MILAN Magdalena
Liczba
głosów
25
2.
mgr
JARZĄB Sławomir
24
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
3.
mgr. inż.
KIEDIK Dorota
24
Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia
4.
dr
WITCZAK Izabela
22
Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia
5.
mgr
KACZYŃSKI Michał
19
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
6.
dr
KÜBLER Piotr
17
Katedra Chorób Serca
7.
dr
STODOLAK Anna
15
Zakład Pediatrii Społecznej
8.
dr n. med.
ŁĄTKOWSKI Krzysztof
12
Zakład Ginekologii
9.
dr
FREJ-MĄDRZAK Magdalena
10
Zakład Nauk Podstawowych
10. dr
KASZTURA Monika
8
Katedra Chorób Serca
11. dr
SAROWSKA Jolanta
7
Zakład Nauk Podstawowych
Lp.
Nazwisko i imię
Jedn. organizacyjna
Zakład Specjalności Zabiegowych
Grupa – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – 2 mandaty
Osoby wybrane w I turze
1.
Tytuł
zawodowy
mgr
DĘBOWA Dominika
2.
mgr
KOSMALA Jolanta
Lp.
Nazwisko i imię
N–Z
Liczba głosów
13
Jedn. organizacyjna
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
13
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Pozostałe osoby
1.
Tytuł
zawodowy
mgr
ERBERT Aleksandra
2.
dr
DZIEDZIC-DANEL Antonina
3
Katedra Chorób Serca
3.
mgr
SZYBIŃSKA Małgorzata
2
Zakład Fizjoterapii
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
4
Jedn. organizacyjna
Katedra Chorób Serca
Grupa – studenci – 13 mandatów
Osoby wybrane w I turze
Lp.
Nazwisko i imię
St–Z
Liczba
głosów
82
Rok studiów
zdrowie publiczne I st. Rok 1
1.
MOJŻESZ Piotr
2.
SANCEWICZ Zuzanna
72
zdrowie publiczne I st. Rok 2
3.
RODOBOLSKI Michał
68
zdrowie publiczne I st. Rok 2
4.
LEJA Karolina
65
zdrowie publiczne I st. Rok 2
5.
WIECZYSTA Aleksandra
65
zdrowie publiczne I st. Rok 1
6.
GRESCHÜTZ Thomas
63
fizjoterapia II st.
Rok 2
7.
WOJTAS Izabela
63
fizjoterapia II st.
Rok 2
8.
BALCER Piotr
62
zdrowie publiczne I st. Rok 1
9.
WITCZAK Adrianna
62
zdrowie publiczne I st. Rok 2
10.
KIREJCZYK Karolina
61
zdrowie publiczne I st. Rok 2
11.
PASIK Aleksandra
59
zdrowie publiczne I st. Rok 2
12.
RACZYŃSKA Roberta
58
zdrowie publiczne I st. Rok 2
13.
SKAŁBANIA Filip
55
fizjoterapia II st.
Rok 2
Pozostałe osoby
Nazwisko i imię
Lp.
Liczba
głosów
53
Rok studiów
zdrowie publiczne I st. Rok 2
1.
JASIŃSKA Martyna
2.
LEŚNIEWSKA Agnieszka
53
zdrowie publiczne I st. Rok 2
3.
NIEWIADOMSKA Barbara
52
zdrowie publiczne I st. Rok 2
4.
TRZECIAK Dagmara
52
zdrowie publiczne I st. Rok 1
5.
RYPIŃSKA Martyna
50
pielęgniarstwo II st.
Rok 1
JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE, DOKTORANCI, ADMINISTRACJA
CENTRALNA I OBSŁUGA
Grupa – pomocniczy nauczyciele akademiccy z jednostek ogólnouczelnianych– 1 mandat
Lp.
1.
Tytuł
zawodowy
mgr
Nazwisko i imię
DROZD Dagmara
Liczba
głosów
11
P–M
Jedn. organizacyjna
Studium Języków Obcych
Grupa – uczestnicy studiów doktoranckich – 3 mandaty
Osoby wybrane w I turze – 0
St–D
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów 3
1.
Tytuł
zawodowy
lek.
CZAK Wojciech
2.
lek.
GRZEGRZÓŁKA Jędrzej
15
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
3.
lek.
GROMNY Iga
9
4.
lek. dent.
CIERPIKOWSKI Piotr
8
Zakład Dietetyki Katedry Gastroenterologii
Hepatologii
Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej
5.
lek.
PONIKOWSKA Małgorzata
8
Lp.
Pozostałe osoby
Lp. Tytuł
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
15
Liczba
głosów
6
Jedn. organizacyjna
Katedra i Klinika Okulistyki
i
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i
Alergologii
1.
zawodowy
mgr
MICHEL Olga
Jedn. organizacyjna
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
2.
lek.
PATYK Mateusz
6
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
3.
lek.
KAAZ Karolina
5
4.
lek.
KAAZ Konrad
5
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i
Alergologii
Katedra i Klinika Kardiologii
5.
lek.
TOMASIEWICZ Brunon
4
Katedra Chorób Serca
6.
lek.
BŁASIAK Piotr
3
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
7.
lek.
POZNAŃSKI Paweł
3
8.
lek.
TKACZYSZYN Michał
3
Katedra i klinika
Transplantacyjnej
Katedra Chorób Serca
9.
lek.
KULPA Katarzyna
2
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
10.
mgr inż.
PIŁAT Justyna
2
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
Nefrologii
i
Medycyny
11.
lek.
ŻYCHOWSKA Magdalena
2
12.
lek.
KRAJEWSKI Wojciech
1
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii
Alergologii
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
13.
lek.
MAJCHRZAK Maciej
1
Katedra i Klinka Pulmonologii i Nowotworów Płuc
14.
lek. dent.
RESZKE Radomir
1
15.
lek.
SZCZĘCH Justyna
0
Katedra i Klinika
Alergologii
Katedra i Klinika
Alergologii
Dermatologii,
Wenerologii
i
Dermatologii,
Wenerologii
i
Grupa – pracownicy administracji i obsługi – 8 mandatów
Osoby wybrane w I turze
Lp.
Tytuł
zawodowy
1. mgr
Nazwisko i imię
KOZŁOWSKA Katarzyna
N–A
Liczba
punktów
98
i
Jedn. organizacyjna
Dział Finansowy
Sekcja Likwidatury
Kandydaci przechodzący do II tury – liczba mandatów 7
Lp.
Tytuł
zawodowy
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
Jedn. organizacyjna
SŁAWIŃSKA Renata
88
Biblioteka Główna
mgr
WROCZYŃSKA Marzenna
80
Biuro Obsługi Rektora i Prorektorów
3.
mgr
ZAWISZA Monika
79
Biuro Obsługi Rektora i Prorektorów
4.
mgr inż.
BŁASIAK Katarzyna
78
Dział Spraw Pracowniczych
KOKOCIŃSKI Jerzy
73
mgr
HERMAN Agnieszka
68
Dział Techniczny Sekcja Konserwacji i Drobnych
Napraw
Dział Kosztów
68
Dział Eksploatacji
8.
mgr
STEPOWICZ-GRZEGORZAK
Alicja
DUŁA Anna
67
Dział Spraw Pracowniczych
9.
mgr
KANIA Ewa
64
Dział Kosztów
1.
mgr
2.
5.
6.
7.
Pozostałe osoby
1.
Tytuł
zawodowy
mgr
KANTOR Ewa
2.
3.
mgr
mgr
KOLĘDA Monika
SŁOMSKA Renata
60
60
Jedn. organizacyjna
Dział Finansowy
Sekcja Likwidatury
Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni
Zespół Rewidentów
4.
dr
32
Dział Kształcenia
5.
mgr inż.
STAŃCZYKIEWICZ
Bartłomiej
OLEŚ Andrzej
26
Dział Utrzymania Ruchu
Lp.
Nazwisko i imię
Liczba
głosów
62
II tura wyborów odbędzie się w dniu 18 stycznia 2016 r., a III tura – 19 stycznia 2016 r.
Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
(2016–2020)
prof. dr hab. Stanisław Ryng
______________________________________________________________________________________________
UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA KADENCJA 2016-2020
tel.: +48 71/784-15-54
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks: + 48 71/784-11-24
e-mail: [email protected]
Download