Okres dojrzewania – spotkanie z rodzicami

advertisement
Spotkanie z rodzicami
pt. Jak rozmawiać ze swoim
dzieckiem?
Jak skutecznie wspierać własne
dziecko?
Okres dojrzewania
Wiek dojrzewania to okres życia związany
z wieloma zagrożeniami. Okres trudny,
określany często „wiekiem burzy i naporu”
zwykle zaczyna się u dziewcząt między 10
a 16 rokiem życia, a u chłopców między
10 a 17 rokiem życia.
Okres dojrzewania trwa kilka lat.
Zmiany w organizmie
Podstawą zmian jest działanie gruczołów
dokrewnych, które wydzielają do krwi
hormony, wpływające na przemianę materii.
Następuje rozwój układu: płciowego, kostnego,
ruchowego, mięśniowego
i nerwowego.
Tym zmianom towarzyszy silny rozwój w sferze
psychicznej, umysłowej, procesach woli,
pamięci, zainteresowań i światopoglądzie
Co powodują te zmiany?
Dzieci bywają: uparte, kapryśne, niecierpliwe,
samowolne, zbuntowane.
Dziewczęta mogą być: przeczulone, wrażliwe,
poszukujące samotności, smutne, pozornie
leniwe i przygnębione.
Chłopcy mogą być: aroganccy, szorstcy,
zbuntowani.
Relacje w rodzinie: ulegają rozluźnieniu, dzici
obserwują dorosłych, oceniają ich wady oraz
niekonsekwencję postępowania, dążą do
usamodzielniania
Choroby okresu dojrzewania
 Anemia,
 Reumatyzm
Jak wzmocnić organizm dziecka:
 Pożywienie bogate w białko, sole mineralne,
witaminy
 Duże ilości snu
 Ruch na świeżym powietrzu
Podstawowe błędy
wychowawcze
Zbytnia troskliwość, chronienie dziecka
od wysiłku i trudu
 Nadmierny liberalizm, tzn. pozwolenie
dziecku na wszystko i nie interesowanie się
jego życiem
 Nadmierna surowość, ostry rygor
i dyscyplina

Zalecenia wychowawcze
Zorganizować życie domowe z zachowaniem
właściwej proporcji pracy i wypoczynku
 Regularne posiłki, prawidłowa dieta, sen 8 – 9
godzin na dobę
 Odpowiednie warunki do odrabiania lekcji,
spokój do pracy
 Zapewnić własne terytorium ( nie sprzątać bez
zgody dziecka)
 Akceptować udział w zajęciach rekreacyjnosportowych, kołach zainteresowań,
organizacjach









Nie wojować z dzieckiem, nie robić awantur (utrzymać
wzajemny szacunek)
Nie narzucać swojej opinii, ale jedynie przekonywać
Postępować zawsze serdecznie, ale konsekwentnie
Obserwować, czuwać, interesować się dzieckiem,
ale bardzo dyskretnie
Zachęcać, chwalić, dyskretnie doradzać, nagradzać
(ale nie pieniężnie)
Wszystkie przeżycia dziecka traktować poważnie,
nigdy nie śmiać się z jego problemów
Rozmawiać o trudnych sprawach przyjaźni,
odpowiedzialności i miłości
Poprzez szczere rozmowy wyjaśniać dziecku przyczyny
jego problemów
Ocena dziecka!
Jeśli dziecko czuje się krytykowane, nabiera
przekonania o byciu gorszym, usuwa się w
milczenie i samotność, nie współzawodniczy
w szkole, nie podejmuje ryzyka emocjonalnego,
nie broni się lub przeciwnie: staje się
agresywne lub wpada w nałogi
 Tak samo może czuć się dziecko, które
oceniane jest według kryteriów zawyżonych,
którym nie potrafi podołać (dorośli pragną aby
dzieci posiadały takie cechy jakie oni sami
chcieli by mieć)

Jak wzmocnić poczucie
własnej wartości u dziecka

Okazywać zainteresowanie jego życiem,
znaleźć czas na wspólne rozmowy

Dać mu możliwość rozwoju zainteresowań,
nawiązania przyjaźni, podejmowania
decyzji

Wzmacniać jego samoocenę
Vademecum budowania poczucia
własnej wartości u dzieci
1.
2.
3.
4.
Nie żartuj ze słabych cech dziecka, zwłaszcza
z tych, z których żartują inni
Chwal dziecko – to wzmocni w nim pozytywne
i konstruktywne zachowania
Oducz je obwiniania samego siebie – ciągła
samokrytyka to zły nawyk, jeśli się powtarza
zbadaj przyczyny i pomóż rozwiązać problem
Pomóż dziecku równoważyć jego słabości
poprzez maksymalne wykorzystanie jego
mocnych stron
Przyglądaj się jego wynikom w nauce i staraj się
poznać naturę trudności
6. Wystrzegaj się nadopiekuńczości i uzależnienia
dziecka – ucz je odpowiedzialności i daj mu swobodę
odpowiednią dla jego wieku
7. Traktuj je z miłością i szacunkiem, nawet wtedy gdy
je karcisz
8. Znajdź czas na rozmowę o jego sprawach
i bądź wtedy uważny
9. Pozwól mu wyrażać i bronić własnego zdania
10. Nigdy nie porównuj go z rodzeństwem, rówieśnikami
ani sobą samym – uznaj jego odmienność
5.
Dziękuję za uwagę
Download