karta-pracy-wypelniona

advertisement
Zadanie 1. Nazwij wielokąt ze względu na liczbę boków i kątów
i określ, czy jest figurą wypukłą, czy wklęsłą.
Figura A to TRÓJKĄT i jest figurą WYPUKŁĄ
Po 1 punkcie za każdy
dobrze wypełniony
zapis
łącznie 6 p.
Figura B to CZWOROKĄT i jest figurą WYPUKŁĄ
Figura C to SZEŚCIOKĄT i jest figurą WKLĘSŁĄ
Zadanie 2.
Zaznacz kąty
wewnętrzne
Zaznacz
wierzchołki
Zaznacz
wszystkie przekątne
Uzupełnij zdanie, wpisując odpowiednie liczby:
Po 1 punkcie za każdą
dobrze wypełnioną
czynność i zapis
łącznie 6 p.
Pięciokąt ma PIĘĆ przekątnych, a w sześciokącie z jednego
wierzchołka wychodzą TRZY przekątne.
Oblicz miarę kąta α
Zadanie 3.
b) β = 70o
a)
180 – (55 + 65 ) = 60
o
Zaznacz boki
o
o
o
γ = 80o
δ = 150o
360 – (70 + 80 +150 ) = 60
o
o
o
o
o
1 p. za sposób
obliczenia + 1 p. za
poprawne obliczenie w
każdej figurze
łącznie 4 p.
Zadanie 4. Oblicz obwód czworokąta, którego boki mają długości: 2 ½ cm, 5 ¾ cm, 3cm, 4 ⅛ cm.
1 p. za sposób
obliczenia + 2 za
poprawny wynik
łącznie 3 p.
2 ½ + 5 ¾ + 3 + 4 ⅛ = 15 3/8
Zadanie 5. Oblicz miary kątów α , β , γ
Po 1 punkcie za każdy
dobrze obliczony kąt
łącznie 3 p.
α = 110o ,
β = 180o – 35o = 145o ,
γ = 180o – (110o + 35o) = 35o
Oblicz liczbę uzyskanych punktów
Numer
zadania
Uzyskane
punkty
Wszystkie
możliwe
punkty
Zad. 1
Skala ocen:
0-6
7-11
12-15
16-19
20-22
Zad. 2
6
6
Zad. 3
Zad. 4
4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ocena z pracy samodzielnej: …………………………
3
Zad. 5
3
Suma
22
Download