Oddzia³y Zaka ne z baz¹ łóżkow¹

advertisement
Informacja dotycząca oddziałów zakaźnych województwa podkarpackiego
Miejscowość
Liczba
łóŜek
Dębica
36
Jasło
20
dorośli- 14
dzieci - 6
Jarosław
20
(w sytuacji
zagroŜenia
dodatkowe
20 łóŜek)
Obsada personalna
Adres
lekarze pielęgniar
ki
4
21
Zespół Opieki Zdrowotnej
39-200 Dębica
ul. Krakowska 91
Dyrektor – mgr Przemysław
Wojtys
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny i
Chorób Wątroby
Ordynator Oddz. Zak. adres
j.w
Lek. med. Teresa Brzostek
4
18
Szpital Specjalistyczny
38-200 Jasło, ul. Lwowska 22
Dyrektor: mgr Zbigniew Betlej
Oddział zakaźny adres j.w.
Lek. med. Lucyna Misiołek
5
26
Kontakty telefon.
Adres e-mail
tel (0-14) 680 82 24
fax (0-14) 670 28 49
e-mail
[email protected]
tel (0-14) 680 83 85
fax (0-14) 670 28 49
tel. dyŜ: (0-14) 680 83
87
tel (0-13) 44 37 503
fax (0-13) 446 83 22
e-mail
[email protected]
tel. (0-13) 443 75 29,
(0-13) 443 75 30 do 31
e-mail
[email protected]
e-mail
[email protected]
Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 70
Dyrektor: lek. med. Janusz Szkodny
Oddz. Obserw. Zak.
tel (0-16) 621 54 21
wew. 128
fax ( 0-16) 6215421
wew. 226 i 217
e-mail
[email protected]
Ordynator lek. med
Małgorzata Dankiewicz
tel: (0-16) 621 54 21
w. 142
fax (0-6) |6213388
e-mail - brak
Łańcut
30
5
13
Sam. Publ. Zesp. Op. Zdr.
37-100 Łańcut,
ul. Paderewskiego 5
Dyrektor lek.med. Krzysztof
Przyśliwski
tel (0-17) 224 01 00
fax (0-17) 225 23 02
e-mail
[email protected]
tel (0-17) 224 02 56
fax. 0-17 2240244
e-mail: [email protected]
[email protected]
pl
tel. (0-17) 78 00 139
fax (0-17) 78 00 153
e-mail
[email protected]
Oddział Zakaźny: adres jw.
Ordynator: dr n. med Jerzy
Sieklucki
Gab. lekarski
Mielec
40
5
25
dorośli -30
dzieci - 10
Przemyśl
32
dorośli -26
dzieci - 6
4
14
Zespół Op. Zdr. Sam.
Publ. Zakł. Szpital Powiatowy
39-300 Mielec,
ul. śeromskiego 22
dyrektor inŜ: Leszek Kołacz
Oddz. Obs. Zak. – adres j.w
Ordynator: lek. med. Józef
Sznajder
Wojewódzki Szpital w Przemyślu
37-700 Przemyśl,
ul. M. Cassino 18
tel (0-17) 78 00 137
fax: (0-17) 78 00 153
e-mail
[email protected]
tel (0-17) 7800 390
tel (0-16) 6775001, 02
fax (0-16) 6775003
dyrektor Janusz Hamryszczak
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
37-700 Przemyśl,
ul. Rogozińskiego 30
tel: (0-16) 670 22 22
Ordynator lek. med. Danuta
Malcher-Bober
tel (0-16) 6706107
kom. 601 502 452
e-mail
[email protected]
Sanok
25
dorośli -24
dzieci - 1
4
16
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej,
38-500 Sanok
ul. 800 –lecia 26,
Dyrektor Adam Siembab
Oddział zakaźny – adres jw.
Ordynator Stanisława Warzycha
Ogółem
203
Tel (0-13) 4656100
fax (0-13) 4656200
tel. dyŜ. na oddziale
(0-13) 4656245
Tel. (0-13) 46 56 145
fax-(0-13) 46 56 200
tel. dyŜ. (0-13) 46 56
245
e-mail
[email protected]
e-mail - brak
Download